De leeuw gaat brullen!

We zijn weer aan het einde gekomen van een enerverend jaar. Tijd om eens terug te kijken en een moment van bezinning en relativering in te plannen. De economie draait weer op volle toeren, overigens niet dankzij maar ondanks het beleid van Rutte & co. In het verlengde van de aantrekkende economie komt ook de arbeidsmarkt weer op gang. De grootste uitdaging is om de negatieve effecten van The Race to the Bottom te overwinnen. De doelstelling moet zijn dat arbeid weer loont. Gratis personeel moet tot het verleden behoren. Een belangrijke stap dient gemaakt te worden door onze huidige bestuurders, namelijk het vereenvoudigen van de regels. En daar hebben we al een voorzet gegeven. Een belangrijke aanbeveling is het invoeren van een nieuw stelsel Sociale Zekerheid aangezien het huidige stelsel zijn uiterste houdbaarheidsdatum allang heeft bereikt. In samenwerking met politiek econoom Johan Horeman hebben we verschillende stelsels doorberekend en zijn we tot de conclusie gekomen dat het invoeren van NIT (Negative Income Tax) een stimulans zal geven aan de Nederlandse economie. De kloof tussen het product werklozen en de arbeidsmarkt waar wij grote vraagtekens bij plaatsen hebben we ook voor u onder het vergrootglas gelegd.

Lees verder “De leeuw gaat brullen!”

Zondags schotschrift

Links weet het zeker, terrorisme wordt veroorzaakt door maatschappelijke ongelijkheid, de oorlog in Irak en de genocide op het, jaarlijks in omvang toenemende, Palestijnse volk. Religie, dat is ‘slechts een excuus’, of een morbide trend; ‘popjihad’ zoals arabist Jan Jaap de Ruiter het noemt. Hebben ze daarin gelijk?

Lees verder “Zondags schotschrift”

Statushouders, een verborgen probleem

Dag in dag uit gaat het over AZC’s en de enorme instroom van asielzoekers die Europa en met name de EU tot op het bot verdeelt. Het grote plaatje haalt de media, daar wordt over gesproken en in Brussel, Den Haag maar ook op lokaal niveau in de provinciehuizen en raadzalen wordt er op het scherpst van de snede gediscussieerd. Burgers laten van zich horen via social media, protesten op straat, spandoeken en inspraak in de gemeenteraad.

Lees verder “Statushouders, een verborgen probleem”

Angst voor de multiculturele samenleving

Op een zondagochtend fietsend op de Lekdijk bij Ameide denk ik aan Nederland. Mijn gedachten gaan uit naar de multiculturele samenleving van het land aan de Noordzee. Alhoewel er weinig te zien is van de superdiversiteit van dit land in Ameide, wordt de Nederlander in grote en middelgrote steden een minderheid in eigen land.

De karavaan der vluchtelingen lijkt te stoppen. Schijn bedriegt. De voornamelijk mannelijke ‘vluchtelingen’ halen hun gezinsleden, die zich nu in het veilige Turkije bevinden, hier naartoe. De gezinshereniging zorgt ervoor dat er een dubbele hoeveelheid kansloze mensen naar Nederland zal komen. Het is kansloos, omdat wij niks uit het verleden hebben geleerd.

Lees verder “Angst voor de multiculturele samenleving”