Voorwaarden

Op onze website Batavirus zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Auteursrecht
Op onze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen ervan te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming vooraf. Toestemming kunt u aanvragen via info@batavirus.nl

Copyright
Op al onze posts berust copyright. Het is echter wel toegestaan om onze posts zonder wijzigingen over te nemen onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het bronartikel en met expliciete bronvermelding.

Foto’s
Batavirus maakt gebruik van algemeen beeldmateriaal. Indien u onverhoopt beeldmateriaal aantreft dat valt onder auteursrechtelijke bescherming kunt u ons een mail sturen via info@batavirus.nl Afhankelijk van uw verzoek zullen wij dan het beeldmateriaal direct verwijderen of expliciet de bron vermelden.

Conflict
Indien Batavirus in een juridisch geschil betrokken wordt, is het Nederlands recht van toepassing.