De leeuw gaat brullen!

We zijn weer aan het einde gekomen van een enerverend jaar. Tijd om eens terug te kijken en een moment van bezinning en relativering in te plannen. De economie draait weer op volle toeren, overigens niet dankzij maar ondanks het beleid van Rutte & co. In het verlengde van de aantrekkende economie komt ook de arbeidsmarkt weer op gang. De grootste uitdaging is om de negatieve effecten van The Race to the Bottom te overwinnen. De doelstelling moet zijn dat arbeid weer loont. Gratis personeel moet tot het verleden behoren. Een belangrijke stap dient gemaakt te worden door onze huidige bestuurders, namelijk het vereenvoudigen van de regels. En daar hebben we al een voorzet gegeven. Een belangrijke aanbeveling is het invoeren van een nieuw stelsel Sociale Zekerheid aangezien het huidige stelsel zijn uiterste houdbaarheidsdatum allang heeft bereikt. In samenwerking met politiek econoom Johan Horeman hebben we verschillende stelsels doorberekend en zijn we tot de conclusie gekomen dat het invoeren van NIT (Negative Income Tax) een stimulans zal geven aan de Nederlandse economie. De kloof tussen het product werklozen en de arbeidsmarkt waar wij grote vraagtekens bij plaatsen hebben we ook voor u onder het vergrootglas gelegd.

Deze week werd bekend dat het nivelleringsfeestje van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. De Nederlandse topmannen en vrouwen bij beursgenoteerde bedrijven verdienen 171 keer het gemiddelde salaris van de werknemers bij hun bedrijf. Absurd, immers ook dit zijn normale werknemers die geen enkel financieel risico lopen. Minder absurd als we ons beseffen dat het Haagse politieke circus voor velen een opstap is naar een topfunctie binnen deze bedrijven met een *kuch* marktconforme beloning. Een uitwas van het neoliberalistisch graaien dat zo snel mogelijk een halt toegeroepen dient te worden. Tijd dus voor een complete cultuuromslag. Een cultuuromslag die gericht is op het bouwen van een nieuw fundament waar Nederland jaren mee vooruit kan. Het valt echter niet te verwachten dat dit geïnitieerd zal worden vanuit het Torentje, zeg maar het neoliberale zenuwcentrum. Tijd dus om op te staan en zelf het initiatief te nemen en een draaiboek op basis van een breedgedragen missie en visie te ontwikkelen. Het startschot daartoe wordt gegeven 19 januari a.s. op de bijeenkomst van de Nederlandse Leeuw, een initiatief vanuit de samenleving dat los staat van iedere politieke stroming. Bent u ook een bezorgde burger en wilt u uw stem ook laten horen bestel dan uw kaart via de website van de Nederlandse Leeuw.

Het eerste thema van de Nederlandse Leeuw is immigratie en integratie. Een belangrijk thema aangezien onze verzorgingsstaat zucht en kreunt onder de toegenomen druk van alle nieuwkomers. De gevolgen zijn merkbaar voor met name de mensen aan de onderkant van de samenleving. In het publieke debat heeft dat gezorgd voor een loopgravenoorlog. Iedereen die een kritisch geluid laat horen over de onbeperkt lijkende migratiestroom wordt inmiddels door de voorstanders als racist weggezet. Een vreemde situatie in een land dat bekend is geworden door haar poldermentaliteit. Een land dat trouwens ook bekend stond om haar hulp aan echte vluchtelingen. Tijd dus voor een gezonde discussie op basis van humaniteit en realiteit. Tijd om grenzen te stellen, duidelijke afspraken te maken op basis van een realiteit die de leefbaarheid van onze samenleving in stand houdt.

Het echte werk begint daarna. Immigratie en integratie is namelijk slechts het eerste hoofdstuk in het draaiboek voor het herstel van Nederland. Om een totale missie en visie te ontwikkelen zullen er vervolgbijeenkomsten nodig zijn op alle relevante maatschappelijke thema’s. Sociale Zekerheid en arbeidsmarkt zijn al genoemd, maar ook onderwijs, wonen, energie, herstel aardbevingsschade Groningen en zorg zijn belangrijke pijlers om een leefbare samenleving in te richten. Een samenleving waar iedereen meedoet op volledige voet van gelijkwaardigheid. Een samenleving waar we weer trots op kunnen zijn. In Den Haag zou men zeggen een inclusieve maatschappij.

Voordat we kunnen werken aan deze inclusieve maatschappij moet er nog een belangrijke hobbel genomen worden. De vraag is namelijk hoe we de adepten van het neoliberalisme stoppen.  De oplossing lijkt vrij eenvoudig, namelijk breng de integriteit weer terug in het publieke domein. De praktijk zal een stuk weerbarstiger zijn. De VVD heeft bijvoorbeeld een commissie integriteit, maar de vraag rijst wat hun definitie van integriteit is gezien het grote aantal bewindslieden van deze partij die de afgelopen jaren het nieuws haalden. Ook het CDA, neem ons aller vrouwenmepper Camiel Eurlings, en de PvdA, neem de zaak Alescon met ‘ik heb naar eer en geweten gehandeld’ Windmill Moorlag, laten zien dat ze een duidelijk afwijkende definitie hanteren. En ze kunnen zich dit veroorloven omdat de bovenonsgestelden een gesloten old boys network hebben. Een network dat zijn eigen riante wachtgeldregeling kent en waar het verleden niet telt richting een nieuwe publieke functie. Het is tijd om daar mee af te rekenen. Het publieke domein behoort ten dienste te staan van de inclusieve samenleving. Het is namelijk geen exclusief domein.

De Bataviristen zullen in januari goed vertegenwoordigd zijn. Wij zijn er namelijk klaar voor. Sowieso tikken we niet alleen stukkies voor ons blog. Nee, we zijn allen maatschappelijk actief en leveren graag onze bijdrage aan een echte inclusieve maatschappij. Geloof in de politiek en de daaromheen hangende lobbycratie hebben we niet meer. Wij gaan onze bijdrage leveren aan de Nederlandse Leeuw. En dat doen we met de initiatiefnemers en bezoekers van deze eerste meeting. De leeuw gaat brullen!

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “De leeuw gaat brullen!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *