Even voorstellen; Rutte III “Vertrouwen in de toekomst”

Na de langste formatieperiode ooit in onze parlementaire geschiedenis is het eindelijk zover. We hebben een nieuw kabinet, een uitstekende zaak aangezien enige leiding altijd nodig is, en een regeerakkoord. Het regeerakkoord is uiteraard al lek geschoten door de oppositie en in allerlei media. Met name de discussies over de doorrekeningen van het CPB verbazen mij altijd weer, aangezien het CPB nog nooit een adequate berekening heeft afgeleverd. Logisch, aangezien ze in hun berekeningen geen rekening houden met allerlei onvoorziene omstandigheden en factoren. Iedere planner in het bedrijfsleven kan hun dan ook vertellen dat een regeerakkoord niet meer is dan een richtlijn voor de komende jaren. Een richtlijn waar vanaf geweken wordt zodra de omstandigheden het toelaten. Planningen, prognoses en regeerakkoorden zijn dan ook niet meer dan elastiek. Daarmee sluit het regeerakkoord naadloos aan bij de waarde die we hechten aan een verkiezingsbelofte.

Maar genoeg over de gebakken lucht die een regeerakkoord is. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de naam negeerakkoord. Laten we eens kijken naar de poppetjes die de gebakken lucht mogen realiseren. Ieder bedrijf kiest een stevige leiding op basis van competenties en vaardigheden. De uitzondering op de regel is trouwens het politieke bedrijf, daar verkrijg je een functie op basis van wie je kent en hoe goed je in de groep ligt. De gevolgen hebben we gezien bij Rutte II. Een Schoeversmeisje op Defensie, een oud rechercheur van de FIOD op Economische Zaken, een universitair docent informatierecht met buitengewoon verlof op Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens vice-premier, een politicologe op Volksgezondheid en dat alles onder de bezielde leiding van een Minister-President afgestudeerd in geschiedenis. Tijd dus om onze nieuwe bewindslieden eens langs de meetlat te houden.

Minister-President en Minister van Algemene Zaken
Naam:  Mark Rutte (VVD)

Inmiddels is Mark toe aan zijn/haar/xer derde kabinet. Het eerste kabinet strandde in het zicht van de finish en poging nummer twee leek nog het meest op een draaideur. Ministers en staatssecretarissen kwamen en gingen. En dit zegt iets over de verbindende en leidinggevende kwaliteiten van Mark. Toch is het niet verbazingwekkend, immers Mark hanteert het motto dat missie en visie totaal overbodig zijn. Op enige visie hebben we hem/haar/xir dan ook nog nooit kunnen betrappen. Het nieuwe regeerakkoord bewijst dat nog eens; een minder samenhangende planning heb ik zelden gezien. Een missie heeft hij/zij/xer echter wel. Zijn/haar/xim persoonlijke missie is een topfunctie in Europa zodat Mark geschiedenis kan schrijven in plaats van studeren of doceren. Integriteit zullen we maar helemaal niet toetsen, immers Mark is een exponent van het neoliberalisme. En iedereen heeft mogen zien de afgelopen jaren dat neoliberaal en een leugentje om bestwil ten behoeve van de eigen agenda onlosmakelijk verbonden zijn. Deze zelfbenoemde bouwer heeft echter nog steeds moeite met onderste stenen die uiterst noodzakelijk zijn voor goede fundamenten. Ik verwacht dat er van de verkiezingsbeloften van Mark evenveel overblijven als van de toezeggingen voor de stratenmakers uit Venlo.

Mate van geschiktheid: 5

Minister van Buitenlandse Zaken
Naam:  Halbe Zijlstra (VVD)

De man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Als minister van Buitenlandse zaken dient Halbe de belangen van Nederland in het buitenland te vertegenwoordigen. Relaties opbouwen en beheren behoort daarbij tot de primaire taken. Gezien zijn carrière in het VVD netwerk is Halbe goed in het aangaan van relaties. Relatiebeheer is een ander verhaal, met name de wijze waarop Henry Keizer afgeserveerd is roept de nodige vraagtekens op. Halbe vindt dat de Euro mislukt is en de asielstroom richting Nederland aan banden gelegd moet worden, dus het kan gaan knetteren tussen Nederland en de Europese Unie. Ook zijn uitspraak over de omgang met dictators;  ‘Op het moment dat er sprake is van een stabiel regime, dat op een redelijk nette wijze met de bevolking omgaat maar wel een dictator is, dan vind ik dat je daar gewoon mee moet samenwerken’, kan voor het nodige vuurwerk gaan zorgen. Gelukkig heeft Halbe al wel wat buitenlandervaring opgedaan. In 2003 was hij in Colombia ten tijde van de bomaanslag op Club Nogal. Enig verband tussen zijn aanwezigheid en de aanslag is overigens nooit aangetoond. Op enige talenkennis hebben we Halbe ook nog nooit kunnen betrappen, terwijl dat toch wel handig is als je internationaal opereert. Hoewel de competenties en (sociale) vaardigheden het ergste doen vrezen, geven we Halbe het voordeel van de twijfel.

Mate van geschiktheid: 6

Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam:  Eric Wiebes (VVD)

Slangenmens Wiebes heeft al vele moties van wantrouwen overleefd. Na een studie Werktuigbouwkunde behaalde hij zijn MBA Bedrijfskunde. Eric heeft enkele jaren als consultant gewerkt bij o.a. McKinsey en hield zich daar voornamelijk bezig met strategische vraagstukken waar het management van internationals mee worstelen. Ondanks deze schat aan ervaring hebben we hem in zijn verdere carrière nooit kunnen betrappen op enig strategisch inzicht. In de consultancy kennen we saneerders, c.q. slopers, en builders. Wiebes is een echte sloper gezien het spoor van vernielingen dat hij nalaat met als absolute uitschieter de Belastingdienst. Met name de mensen in Groningen die kampen (sorry voor de woordspeling) met de gevolgen van de gaswinning kunnen de borst nat maken. Eric is namelijk een adept van Shell, waar hij zijn carrière begon. Dan krijgen we de portefeuille Klimaat. We kunnen slechts constateren dat Eric overal waar hij de leiding heeft gehad een verstoord (werk)klimaat achterlaat. Het spook van de Belastingdienst zweeft boven zijn hoofd. Wij vrezen dan ook het ergste.

Mate van geschiktheid: 4

Minister van Defensie
Naam:  Ank Bijleveld-Schouten (CDA)

Deze dochter van een beroepsmilitair heeft haar opleiding bestuurskunde in ieder geval goed in de praktijk gebracht. Gemeenteraadslid, lid Tweede kamer, vicefractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Commissaris der Koningin en Koning is een respectabel lijstje bestuurlijke functies waar de stap naar een ministerspost naadloos op aansluit. Opvallend is dat Ank nog nooit is weggestuurd. Blijkbaar beheerst deze politica het om de stappen in haar loopbaan goed te timen. Sowieso is Ank nooit betrokken geweest bij ernstige bestuurlijke conflicten, een verademing voor een Minister van Pief-paf-poef-leger. Hoewel haar volledige naam een link doet vermoeden naar Carola Schouten is hier geen enkel bewijs voor te vinden. Ank heeft ruime ervaring met het opheffen van gemeenten en overzeese eilanden. Dit past uiteraard prima in het streven naar een Europees leger.

Mate van geschiktheid: 8

Minister van VWS (belast met langdurige zorg) en vice-premier
Naam:  Hugo de Jonge (CDA)

Een relatief onbekende politicus voor het grote publiek. Het CDA heeft echter een verleden met talentscouting en het lanceren van nieuwe talenten, zoals Camiel ‘Bam Bam’ Eurlings en Jan Peter ‘Ben ik wel geschikt?’ Balkenende.  We kijken inmiddels zelfs met enige weemoed terug op de kabinetten van laatstgenoemde. Niet dat de kwaliteiten van talent Balkenende achteraf zo goed waren, nee, we weten inmiddels dat het nog slechter kan. Met Hugo haalt dit kabinet een echte leraar binnen met een afgeronde PABO en aanvullend certificaat Schoolleider Primair Onderwijs. Op het gebied van zorg heeft Hugo enkele bemoedigende lokale resultaten op zijn conduitestaat toegevoegd. Hij heeft een hekel aan graaiende zorgbestuurders, is voorstander van collectieve zorg (psst, Roemer, hier ligt je kans) en bestrijdt eenzaamheid onder ouderen. Dat wil D66 ook, maar die hebben daar een pilletje voor. Deze zullen straks waarschijnlijk enkel verspreid worden in de gewenste Voltooid Leven-tehuizen. Zijn voorstel tot verplichte sterilisatie (preventief voltooid leven) als vrouwen niet geschikt waren voor het moederschap vielen in minder goede aarde. Een ware meester in het Mengelen, dus. Ben benieuwd hoe hij deze foute variant van voltooid leven weet te vertalen naar een adequate invulling ten behoeve van de ouderenzorg, zodat de minister van Financiën kan smullen.

Mate van geschiktheid: 7

Minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio en vicepremier
Naam:  Carola Schouten (CU)

In tegenstelling tot haar naamgenoot Ank Bijleveld-Schouten heeft afgestudeerd bedrijfskundige Carola niet bepaald veel bestuurlijke ervaring. Opvallend is dat deze boerendochter, haar enige affiniteit met landbouw, een brede ervaring heeft met verschillende portefeuilles zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wonen, Hoger Onderwijs, Economische Zaken, pensioenen en Financiën. Als alleenstaande onbevlekte moeder, gelijk haar voorbeeld De Heilige maagd Maria, diende ze amendementen in om de kinderbijslag te verhogen en de kloof tussen een,- en tweeverdieners te verkleinen. Een dame die goed haar eigen belangen weet te verenigen met die van anderen, hetgeen ze ook aangeeft in haar biografie. Tevens geeft Carola aan goed te kunnen luisteren, zoals dat een vrouw van de ChristenUnie betaamt. Een prima eigenschap die haar hopelijk niet laat ondersneeuwen tussen de vele schreeuwers in het kabinet Rutte III. Landbouw is en blijft een belangrijke economische sector met een volledig eigen problematiek die gebaat is bij een stevig beleid. Het blijft even afwachten of Carola het luisteren kan omzetten in beleid. Een beleid dat uit het vuur gesleept moet worden en dat doe je dan weer niet met luisteren.

Mate van geschiktheid: 6

Minister van Justitie (belast met politie)
Naam:  Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Afgestudeerd jurist, hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en partner bij het gerenommeerde advocatenkantoor Allen & Overy. Ferdinand heeft ook een boekje, ‘Rafels aan de rechtsstaat’, geschreven over de staat van ontbinding van het Nederlandse rechtssysteem. In eerste instantie een uitstekende kandidaat om een grote opschoning te houden bij Justitie. Een hoogst noodzakelijke opschoning gezien het gebrek aan vertrouwen in de rechtsstaat van de Nederlander ten gevolge van de vele affaires rondom VVD bestuurders op dit departement. Toch mogen we gerede twijfel hebben. Allen & Overy is een kantoor dat behoort bij de Magic Circle Firms, een groep van 5 advocatenkantoren dat met name de belangen van de grootste internationale financiële instellingen en bedrijven behartigt. Ferdinand zal dan ook vanuit zijn specialisatie arbeidsrecht een forse bijdrage gaan leveren aan de verdere afbraak van de werknemersrechten. Het afschaffen van het minimumloon voor arbeidsgehandicapten uit het regeerakkoord past uitstekend in de Race tot the Bottom. Uiteraard wordt u en mij dit verkocht onder de noemer verbetering concurrentiepositie, lees winstmaximalisatie voor aandeelhouders. Nee, deze man zal ons vertrouwen in de rechtsstaat niet herstellen. Met andere woorden geschikt voor de functie, maar ongeschikt om de belangen van het stemvee te behartigen.

Mate van geschiktheid: 7

Minister van Veiligheid en Justitie
Naam:  Sander Dekker (VVD)

Wederom een beroepsbestuurder met bijpassende opleiding bestuurskunde die als wethouder van Den Haag een veelbelovende carrière tegemoet leek te gaan. Als wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport wist hij o.a. het aantal drop outs in het onderwijs te verlagen. Ook wist hij Den Haag internationaal op de onderwijskaart te zetten met de Haagse Campus, een dependance van de Universiteit van Leiden. Als wethouder van Financiën reduceerde hij fors het aantal ambtenaren in Den Haag met meer dan 15% en verlaagde hij de OZB met 10%. Als staatssecretaris van OCW was hij echter minder succesvol. Met name zijn hervormingsplannen voor de regionale omroepen, in werkelijkheid niet meer dan ordinaire bezuinigingen, en zijn visie op het basisonderwijs zijn verketterd. Neem daarbij zijn onvergetelijk klunzige tv-optredens en we hebben de ideale minister van Veiligheid. Maar wees gerust, Sander heeft ervaring met het thema veiligheid opgedaan bij het COT, het instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Nou ja, het verzorgen en ontwikkelen van trainingen op dit beleidsterrein. Voor Sander geldt dat resultaten uit het verleden geen waarborg voor de toekomst zijn. Loyaal zijn aan Mark Rutte dan weer wel. Minister lijkt echter echt te hoog gegrepen voor Sander, die als staatssecretaris al was gestegen tot het niveau van zijn incompetentie.

Mate van geschiktheid: 5

Minister van Financiën
Naam:  Wopke Hoekstra (CDA)

Wederom een talent uit de stal van Buma. Met een achtergrond als senior consultant bij McKinsey, afgestudeerd in rechten en aanvullend zijn MBA behaald, lijkt deze voormalig Shell medewerker de ideale kandidaat voor financiën. Wopke zal dan ook uitstekend de plannen uit het regeerakkoord omzetten in beleid dat ervoor zorgt dat de geldstromen richting het grootkapitaal niet opdrogen. Aangezien je geld maar eenmaal kunt uitgeven zal deze uitgaande geldstroom in ieder geval niet ten goede komen aan de koopkracht van het stemvee. Het worden spannende tijden voor de ministers die de komende jaren moeten strijden voor hun begroting. Wopke staat bekend als een zuinige calvinist, overigens niet vreemd gezien zijn geboorteplaats Bennekom, en een hard principieel onderhandelaar. Uitermate geschikt dus voor deze zware post, ware het niet dat we de twijfel mogen uitspreken als het gaat om uw en mijn belangen.

Mate van geschiktheid: 8

Minister van Binnenlandse Zaken en Wonen en vice-premier
Naam:  Kajsa Ollongren (D66)

Deze vertrouwelinge van Mark Rutte is wederom een ervaren bestuurder. De stap naar een ministerspost lijkt dan ook een logische vervolgstap in haar loopbaan. Kajsa studeerde net als Rutte geschiedenis om zich vervolgens te storten op een studie aan l’Ecole Nationale d’Administration en de leergang Internationale Betrekkingen aan Clingendael af te ronden. Een duizendpoot dus die met name in de haar welbekende wandelgangen en achterkamertjes van het Binnen(dool)hof zal fungeren als de oren en ogen van Rutte. Met name als voorzitter van de Denktank van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ze laten zien dat ze partijen goed kan verbinden. Enig organisatorisch talent kan haar ook niet ontzegd worden, het staatsbezoek van Obama en de inhuldiging van koning Willem Alexander waren bij haar in goede handen. De vraag zal zijn of ze een balans kan vinden tussen de belangen van haar eigen ministerie en haar rol als smeerolie achter de schermen met als doelstelling het kabinet bijeen te houden.

Mate van geschiktheid: 8

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (belast met primair en voortgezet onderwijs)
Naam:  Arie Slob (CU)

Arie is gezien zijn achtergrond als leraar, handelsman en prediker de ideale persoon op het Ministerie van Onderwijs. Arie is zijn carrière namelijk begonnen als docent Maatschappijleer, uiteraard aan een gereformeerde scholengemeenschap. Tijdens zijn studie bleek deze zoon van een middenstander al een ware handelsman en smokkelde bijbels naar het toen nog communistische Roemenië. En daarmee is het prediker ook ingevuld, de Roemenen moesten uiteraard bekeerd worden. Het onderwijs kan zich de borst nat maken. Arie zal er namelijk niet voor terugdeinzen om persoonlijk te controleren of het Wilhelmus correct is ingevoerd binnen de scholen. Daarnaast zal Arie zeker de evolutietheorie opnieuw ter discussie stellen. Het openbaar onderwijs dient naast de evolutietheorie ook het scheppingsverhaal op te nemen in de lesstof. Of het bijzonder (christelijk) onderwijs ook de evolutietheorie op dient te nemen in de lesstof is niet bekend. Op het eerste gezicht ook dus een geschikte kandidaat om het onderwijs terug te brengen naar de basis, namelijk een instituut waar men onderwezen wordt. Maar de vraag is of het onderwijs op een vernieuwer zit te wachten, die twee eeuwen te laat geboren is.

Mate van geschiktheid: 7

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Naam:  Sigrid Kaag (D66)

Waarschijnlijk de meest besproken naam die zal toetreden tot het kabinet Rutte III. Met name op de social media is het al opgevallen dat elke nuance ontbreekt, je kunt slechts voor of tegen Sigrid zijn. Sigrid spreekt in ieder geval haar talen, namelijk Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Arabisch. Kaag heeft naast haar studie Arabisch ook een master Internationale Relaties behaald aan de Universiteit van Exeter en de leergang Buitenlandse Betrekkingen aan Instituut Clingendael doorlopen. In combinatie met haar internationale netwerk een uitstekende basis om onze buitenlandse handelsbetrekkingen te vertegenwoordigen. Ze beweegt zichzelf als en gesluierde kameleon in het Arabische, maar haar visie op ontwikkelingssamenwerking kan echter roet in het eten gooien. Sigrid is namelijk Nederland allang ontgroeid en het is maar de vraag of ze het Nederlandse standpunt internationaal weet te positioneren zonder in conflict te komen met haar eigen ideeën.

Mate van geschiktheid: 7

Minister van Infrastructuur en Milieu
Naam:  Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

Sociaal geografe die na een korte periode werkzaam geweest te zijn in het met de paplepel ingegoten bankwezen haar bestuurlijke carrière begon. Van lokaal gemeenteraadslid te Oisterwijk naar regionaal gedeputeerde provincie Noord-Brabant naar landelijk lid van de Tweede Kamer maakte Cora de stap naar het Europees Parlement, een post die haar als Europa-adept op het lijf geschreven was.  Een ministerspost ontbrak echter nog in het rijtje. Daar wordt nu invulling aan gegeven. Als gedeputeerde beheerde ze de portefeuille Infrastructuur en als Europarlementariër maakte ze kennis met de slechte verbindingen met Brussel en vooral Straatsburg. Cora kent dus de waarde van een goede infrastructuur en zal Nederland onderdeel maken van de grote Europese infrastructurele gedachte. Snelle verbindingen tussen de hoofdsteden in Europa middels Hoge Snelheids Lijnen liggen in het verschiet. Of de Nederlandse infrastructuur met name buiten de Randstad hiervan mee zal profiteren is nog maar de vraag.

Mate van geschiktheid: 8

Minister van Onderwijs (belast met Hoger Onderwijs)
Naam:  Ingrid van Engelshoven (D66)

Ingrid is een dame met een duidelijke staat van dienst. Ze is na haar studies rechten en beleids,- en bestuurswetenschappen haar loopbaan begonnen bij de nestor van Public Affairs (een misleidende term voor lobbyen) Ben Pauw. Als studente was ze al actief als voorzitter van de afdeling Nijmegen van D’66. Toen ze eenmaal het lobbyen onder de knie had werd ze de rechterhand van Hans van Mierlo, de man die zich in zijn graf zou omdraaien als hij de huidige standpunten van D’66 ziet. Samen met Alexander Pechtold stond ze aan de wieg van het huidige D’66, ze reanimeerde intern de hele organisatie. Als wethouder en loco-burgemeester in Den Haag had ze onderwijs in haar portefeuille. Na de laatste verkiezingen maakte ze de overstap naar de bankjes van het Binnenhof. En nu dus het pluche dat behoort bij een ministerszetel. Ingrid stond in Den Haag trouwens bekend als een achterkamertjespolitica met een gebrek aan daadkracht. Binnen D’66 wordt ze juist als directief en autoritair ervaren, maar dat kan al snel in een partij waar mensen veel praten, maar nooit iets zeggen. De verwachting is dat ze ons Hoger Onderwijs de komende jaren gaat uitleveren aan de multinationals conform Amerikaans model.

Mate van geschiktheid: 6

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Naam:  Wouter Koolmees (D66)

Deze afgestudeerd sociaal en institutioneel econoom staat bekend als de man van de cijfertjes. Cijfertjes die overigens niet ten goede komen aan het Nederlandse volk. Wouter is namelijk een groot voorstander van experimenteren met werkgelegenheid. Zijn motto is dat werken niet voor de werkende hoeft te lonen, maar wel ten goede moet komen aan de overheidsfinanciën. Werken met behoud van uitkering en werken onder het minimumloon hebben zijn absolute voorkeur. Het voordeel voor de schatkist is evident, mensen moeten niet te veel rechten gaan opbouwen in de vorm van WW, doorbetaling bij ziekte of pensioen. Wel ziet Wouter graag een hervorming van de Sociale Zekerheid. Wouter houdt namelijk niet van complex, logisch als je alles terugbrengt tot de 10 cijfers die we kennen. Het liefst zou Wouter het tientallig stelsel overigens vervangen door het binaire stelsel. En dat past uitstekend in het streven van de overheid om haar burgers volledig te digitaliseren. Ik gebruik hier overigens liever de term dehumaniseren of ontmenselijken. Wouter zijn laats bekende uitspatting stamt uit zijn studententijd trouwens, hij verfde zijn haar aubergine (RAL 4007).

Mate van geschiktheid: 5

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naam:  Bruno Bruins (VVD)

Bruno heeft zich na zijn studies rechten en bestuurskunde ontpopt tot een ware alleskunner. In zijn studiestad Groningen introduceerde men al de term totaalbemoeial. Een totaalbemoeial werd omschreven als een beroepsbestuurder niet gehinderd door enige kennis van zaken die zijn bestuursfuncties gebruikt om zichzelf te profileren binnen de voor hem op dat moment relevante netwerken. Als student dook Bruno dan ook al op in de Universiteitsraad. Daarna begon het echte leven, raadslid en fractievoorzitter van de VVD, wethouder en loco-burgemeester gemeente Den Haag, staatssecretaris OCW, waarnemend burgemeester Leidschendam-Voorburg, lid Raad van Bestuur en Chief Customer relations Officer Connexxion, lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing, voorzitter Raad van Toezicht Nationaal Data Warehoude, bestuurslid sociëteit de Witte en Stichting G.J. Ruijs, voorzitter Raad van Commissarissen Staedion woningbouwcorporatie, lid Raad van Advies Stichting Zeldzame Ziekten Fonds, voorzitter Raad van bestuur UWV, voorzitter Raad van Toezicht NPO, voorzitter Raad van Advies NEA Transport en Logistiek en Lid Comité van Aanbeveling Willem Alexander Kinderfonds. En deze ware duizendpoot gaat zich nu in de schaarse vrije tijd die hem nog rest storten op de zorg, een sector waar de kosten gierend uit de klauwen lopen. Exact wat we ook mogen stellen als het gaat om het UWV en de NPO. De instroom voor de zorgsector heeft Bruno de afgelopen jaren gewaarborgd, immers vaste kijkers van de NPO en iedereen die met het UWV te maken heeft gehad zijn allen verworden tot patiënten.

Mate van geschiktheid: 4

De eindconclusie
Een bonte groep beroepsbestuurders en representanten van het grootkapitaal met een hoog streng christelijk gehalte die zeker in staat is om het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” uit te voeren. Het grootkapitaal gaat dan ook zonnige tijden tegemoet met goedkoop personeel en minder belastingen. De rekening komt te liggen bij het stemvee die in ieder geval de kosten van het primair levensonderhoud ziet stijgen en mag toekijken hoe de tweedeling arm en rijk verder toeneemt. Het laatste instrument om te corrigeren, het referendum, wordt u ook ontnomen.

De vraag is of deze groep de rit gaat uitzitten. Een simpele risico-analyse op grond van bovenstaande profielen kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat deze kans meer dan 80% is. Er is voldoende kennis van het vakgebied aanwezig en bestuurlijk hebben ze allemaal hun sporen verdiend. Toch moet ik hier een uitzondering maken. Nou ja, meerdere uitzonderingen. Het zijn met name de VVD-bewindslieden die in negatieve zin er uitspringen. Logisch,  dit minimaal partijtje heeft de afgelopen jaren al heel wat talenten opgebrand. Als er koppen gaan sneuvelen is het dan ook maar de vraag of hun *kuch* talentpool in staat is om de opengevallen gaten op te vullen.

Een keten is overigens zo sterk als de zwakste schakel. Bij dit rariteitenkabinet mogen we stellen dat één van de zwakste schakels de immer problemen weglachende, visieloze leider is. Tel daarbij op het totaal ontbreken van enige integriteit en de basis is gelegd voor een staatkundige noviteit die de geschiedenisboeken in zal gaan. Mark Rutte kon wel eens de eerste premier worden die de rit niet uitzit, terwijl het kabinet blijft zitten. Of dit staatkundig haalbaar is mag u zelf opzoeken.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.