Relicrisie

Tot mijn verbazing kwam SGP voorzitter Kees van der Staaij de afgelopen dagen opeens prominent in het nieuws. De aanleiding was een interview in The Wallstreet Journal waarin Kees aandacht vraagt voor het Nederlandse euthanasiebeleid. Met name de stap die D’66 wil zetten om mensen die geen waardig bestaan meer hebben professionele hulp te bieden, stuit hem tegen de borst. Professionele hulp die kan leiden tot een bewuste levensbeëindiging. Kees is van mening dat slechts zijn God beschikt over leven en dood. En passant gaat hij er even aan voorbij dat de meerderheid van de Nederlanders helemaal geen boodschap heeft aan zijn God. Logisch, want in de afgelopen eeuw van de wetenschap hebben steeds meer mensen het gezond verstand gevonden. Mensen die zich beseffen dat religie eeuwenlang mensen heeft geïndoctrineerd en onderdrukt. Met name in de Westerse wereld komt dat uitstekend tot uitdrukking in de cijfers.

Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van religie in Nederland. We constateren een proces van ontkerkelijking sinds 1960. In een ware sneltreinvaart is het aantal actief gelovigen afgenomen van 82% (bevolking 11,5 miljoen mensen) in 1960 naar 62% (bevolking 15,8 miljoen mensen) in 2000. In 2020 zal dit verder afgenomen zijn naar 28% (bevolkingsprognose 18 miljoen mensen) volgens de glazen bol kijkers van het SCP. Gezien de ingezette lijn van de afgelopen decennia verwacht ik dat ze zelfs aan de hoge kant zitten met hun 28%. Waar het Christendom een forse stap terug heeft moeten zetten, moeten we wel constateren dat we druk bezig zijn om de Islam te importeren. De meest recente cijfers spreken van 6% van de Nederlandse bevolking die aanhanger is van de Islam. Overigens ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat slechts 10% van de Christenen minimaal één keer per maand een kerkdienst bezoekt. Onder moslims bezoekt overigens 50% wekelijks de moskee. Uit bovenstaande cijfers kunnen we slechts concluderen dat Nederland inmiddels een land is waar religie geen centrale rol meer vervult voor de meerderheid. En dat plaatst het artikel van Kees in een heel ander daglicht.

Kees beseft zich dat de rol van hem en zijn geloofsgenoten over en uit is. De komende decennia wacht hen het lot van de Amish in Amerika. Teruggetrokken in enkele enclaves worden ze een toeristische bezienswaardigheid, een soort volkenkundig openluchtmuseum. Vanuit dit besef heeft Kees een laatste strijdplan ontwikkeld, hij zoekt steun in het buitenland om het tij te keren. Deze laatste stuiptrekkingen zullen hem echter niet helpen. D’66 ligt op ramkoers met haar programmapunt “Voltooid leven”. De komende jaren zal D’66 verder inzetten om te streven naar een seculiere samenleving. Een goede en logische vervolgstap zou de invoering van volledig openbaar onderwijs zijn, immers D’66 noemt zich de onderwijspartij bij uitstek. Het voordeel van het invoeren van openbaar onderwijs is dat en passant de segregatie/verzuiling op religieuze gronden bestreden wordt. Ook Islamitische scholen zullen dan tot de vergetelheid gaan behoren. Kinderen worden dan onderwezen in de evolutieleer, inmiddels is toch wel bewezen dat de aarde niet is geschapen in een paar dagen door een seniele kleiende God. Ook leren kinderen dat euthanasie, homohuwelijk, abortus en gelijkheid man en vrouw voor de meerderheid geaccepteerd is.

In deze eeuw van de ontreligisering wordt het dus tijd om een einde te maken aan de hypocrisie van religie (en dan bedoel ik alle vormen van religie). Hypocrisie, omdat deze minderheid nog steeds bezig is om de vrijheden van de meerderheid te beperken. Hypocrisie die overigens grootse vormen aanneemt. Woord en daad komen namelijk bepaald niet overeen. Slechts de onnozelen van geest geloven bijvoorbeeld dat abortus, seks voor het huwelijk en homofilie niet voorkomen binnen religieuze gemeenschappen, en ook hier bedoel ik alle vormen van religie. Eeuwenlang heeft religie mensen geboden kunnen opleggen. Geboden die ze wisten te onderbouwen met het grootste sprookjesboek aller tijden in de hand. Overtrad je een gebod dan wacht je hel en verdoemenis. Geboden waar de meerderheid inmiddels lak aan heeft. De moderne mens laat zich niet meer opleggen dat hij op zondag rust moet nemen. Nee , wij ‘stemmen voor het leven’, namelijk leven en laten leven. De moderne mens geeft gelovigen wel de ruimte om invulling te geven aan hun behoeftes. Wij staan namelijk wel voor echte vrijheid en leggen geen regels op aan andersdenkenden. Wil je graag lijden, joh, euthanasie is niet verplicht.

Zit ik nog met een dilemma. Het woord hypocrisie is door deze column wel heel erg verbonden aan religie. En dat kan niet. Hypocrisie komt namelijk in vele vormen ook voor onder de ongelovigen. Bij dezen wil ik dan ook graag een nieuw woord toevoegen aan de Nederlandse taal. Religieuze hypocrisie is namelijk van zo een overtreffende trap dat het een eigen woord verdient. Ik stel voor dat we vanaf nu spreken over relicrisie.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “Relicrisie”

  1. Ik denk inderdaad dat ‘het geloof’ verder gereduceerd gaat worden, tot wat dwalenden in de marge. Maar wat dan?
    Het geloof is wél een belangrijke bewaker van normen en waarden, eigenschappen die menig politicus volstrekt onbekend zijn. Kreten als participatiemaatschappij, verdoezelen het gebrek aan instellingen zoals het “leger des Heils” en betrokken paters zoals “Poels” in Tilburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *