Voetveeg: cultuurpessimisme en angst voor de islam

Gaza

Drie maanden geleden vond er binnen the clash of civlizations iets belangrijks plaats dat latere historici wellicht als duidelijk keerpunt in de geschiedenis zullen duiden. Desalniettemin lijkt dit keerpunt de rechtse online anti-islam oorlogspers volledig te zijn ontgaan. Saudi-Arabië gaf voor het eerst in haar geschiedenis staatsobligaties uit ter waarde van 15 miljard dollar om een gat in de begroting te dichten. In april had de bakermat van de extremistische islam – en een land als Qatar twee maanden daarvoor al – 10 miljard dollar geleend van een internationaal banken consortium met hetzelfde doel. De reden hiervoor is de structureel lage olieprijs waar de economieën van ‘de Oliestaten’ en daarmee de export van de extreme islam één op één op drijven.

De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de VS als grootste importeur van olie door de ‘schalierevolutie’ een netto exporteur van olie is geworden. In samenhang met de te verwachten overgang naar alternatieve en schonere energiebronnen is de verwachting dat de olieprijs de komende decennia op dit lage niveau zal blijven. Met andere woorden: De islam zit binnen the clash of civilizations met een financieringsprobleem. Dit lijkt me een heugelijk feit daar de geschiedenis in de moderne periode heeft uitgewezen dat landen waar de islam dominant is – los van de olie – nog nooit in staat zijn geweest ook maar iets van een moderne economie of vooruitstrevende technologie te ontwikkelen. Kortom, op de middellange termijn wordt de oorlog tegen de extreme islam en daarmee de islam is zijn geheel zeker gewonnen en zal zij weer tot haar oorsprong terugkeren; een culturele rariteit in een uithoek van de woestijn. Overigens kunnen we dit proces versnellen door de ontwikkeling van een algemene westerse boycot politiek tegen de oliestaten en ook Iran, iets waar ondergetekende een warm voorstander van is.

Op korte termijn zitten we hier in Europa natuurlijk nog wel met het gevaar van aanslagen van extremistische islamitische groepen en de op reactionair rechts zo gevreesde ‘islamisering’. Dit laatste is natuurlijk een overdreven spookbeeld gezien de verhouding van de bevolkingsopbouw van Europa. In het ergste geval gaan de grote West-Europese steden een periode van asymmetrische oorlogsvoering van lage intensiteit tegemoet. De contouren daarvan vallen in een land als Frankrijk al te ontwaren. Echter, hoe verschrikkelijk dit toekomstbeeld ook is, uitgaande van de toch uitzonderlijke periode van 70 jaar vrede en veiligheid, ook deze strijd zullen we in het westen te boven komen en relatief weinig Europeanen zullen er direct mee te maken krijgen. Want los van alle mankementen is de westerse liberale cultuur die voor iedereen ongeacht herkomst of etniciteit openstaat inderdaad superieur. Met het oog hierop is de de-islamisering voor moslims in Europa een veel groter gevaar dan andersom, hoe raar dat voor ‘ons’ seculiere westerlingen ook moge klinken aangezien de islam – en niet alleen de extremistische tak – als religie natuurlijk totaal ruk is.

Dit betekent niet dat we niet meer voor ‘onze vrijheden’ moeten vechten. De komende decennia zullen we dat zeker moeten doen maar naast het vechten zullen we onze cultuur ook beter moeten verkopen. Dat vergt zonder in cultuurrelativisme te vervallen wat inlevingsvermogen en empathie naar de nieuwe klanten. Wat dat betreft komen de expliciete uitingen van onze culturele superioriteit wat paradoxaal over. Het is een teken van cultuurpessimisme dat op ons continent nog niet zo heel lang geleden weinig goeds heeft gebracht. Dus mijn welgemeend advies naar iedereen in de (rechtse) mediabubbel is: CHILL THE FUCK OUT! En laat de oorlogsretoriek met etiketten als ‘landverraders’, ‘burgeroorlog’ en gewenste couppogingen nog even achterwege voor als we ze echt nodig hebben. We staan voor grote problemen in Europa maar ook die zullen we op pragmatische wijze te boven komen indien we de realiteit nuchter blijven aanschouwen in plaats van haar opblazen tot spoken die er nog niet zijn. En mocht het toch ooit wel weer gaan spoken, wees dan gerust dat we uiteindelijk met iedere tegenstander technologisch, economisch en militair nog steeds de vloer aan zullen vegen.

Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

10 gedachten aan “Voetveeg: cultuurpessimisme en angst voor de islam”

  1. Samenvattend: het valt allemaal wel mee en rechts moet zich rustig houden.
    Hahaha. Ik begrijp wel dat een Amsterdammer zo redeneert maar de rest van Nederland is er ook nog. Weet u nog? Buiten A’dam, buiten de steden waar al die Nederlanders wonen?

  2. Beste A

    Bedankt voor je reactie. Ik zou het anders samenvatten: het valt allemaal niet mee maar laten we (vooral op rechts) niet in paniek raken met oorlogsretoriek. Ik begrijp niet zo goed wat dat met in of buiten Amsterdam te maken heeft.

    groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *