Batavirus outside the box: onderwijs

Terwijl het amateurtoneelgezelschap der Staten Generaal samen met Willy de Overbodige vandaag hun mooiste kunstje opvoeren, wordt er op Batavirus verder nagedacht over de toekomst van ons mooie land. Lanceerden wij al eerder plannen over de arbeidsmarkt (lees de hele serie!), arbeidsbemiddelingde Nederlandse politie, politieke hervormingen, dienstplicht, vluchtelingenproblematiek, speciaal Holocaustonderwijs, vandaag is het Nederlandse onderwijs aan de beurt.

De hete aardappel: bijzonder onderwijs

In Nederland zitten wij wat onderwijs betreft nog altijd vast aan artikel 23 uit de grondwet dat bijna 100 jaar! geleden in 1917 vast kwam te liggen. Daarin werd na een eeuw van politieke strijd, de schoolstrijd, bepaald dat onderwijs op basis van confessionele (christelijke) grondslag dezelfde aanspraak kan doen op financiering door de overheid als openbaar (seculier) onderwijs. De verschillende pedagogische stromingen binnen het onderwijs waarvoor dit ook geldt laten wij voor het gemak even buiten beschouwing.

In theorie is het dus zo dat de school van Het Vliegende Spaghettimonster mits zij aan de eisen van de onderwijsinspectie voldoet, vanuit haar levensbeschouwelijke visie, recht heeft op financiering van de staat. Hoewel een school met allemaal kinderen die een vergiet op hun hoofd dragen best geinig is, lijkt het ons zo zoetjes aan tijd dat deze anachronistische anomalie in ons onderwijssysteem naar de geschiedenisboeken verwezen wordt. Ieder Nederlands kind heeft recht op en krijgt dus voortaan hetzelfde seculiere kwalitatief hoogstaande onderwijs gebaseerd op moderne pedagogische en wetenschappelijke principes. Levensbeschouwing zal uiteraard onderwezen blijven worden maar op basis van humanisme waarbij verschillende religies vanuit een wetenschappelijke achtergrond de revue zullen passeren.

Modern seculier openbaar onderwijs voor ieder kind ongeacht afkomst geloof of etniciteit bevordert uiteraard de integratie. De vrijheid van onderwijs blijft natuurlijk wel gewoon bestaan. Ouders die hun kinderen persé bij willen scholen over ‘Jezus in je hartje’, Djinns, vliegende paarden, heilige geesten en wat dies meer zij, zijn uiteraard vrij dit zelf op te zetten en te bekostigen naast het openbare onderwijs.

Kleinschalig onderwijs

De uniformering van het seculiere lagere en middelbaar onderwijs levert schaalvoordelen op. Die worden direct terug in het onderwijs gepompt om de megalomane schaalvergrotingen van de afgelopen decennia terug te draaien. De maximale klassengrootte wordt bij wet vastgesteld op 22 leerlingen per klas. Dat betekent dat er in eerste instantie veel extra geld naar het onderwijs moet maar die investering zal op termijn gewoon in de economie terugverdiend worden. Bovendien gaan we rigoureus snijden in de managementlagen en de baantjescarrousel die inherent aan de schaalvergroting meegegroeid zijn. De leraar voor de klas wordt weer de baas. Op termijn zal die grotere autonomie en grotere verantwoordelijkheid van de leraar ook beter beloond moeten worden. Het vak van onderwijzer moet weer een maatschappelijk hoog aanzien krijgen zodat je de beste mensen voor de klas krijgt. De eisen van lerarenopleidingen zullen echter navenant omhoog gaan voornamelijk op het gebied van basisvaardigheden als bijvoorbeeld Nederlandse taal en vakinhoudelijke kennis. De focus moet weer meer op inhoud komen te liggen.

Twee nieuwe verplichte vakken in het middelbaar onderwijs

Ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en algehele relaxtheid van de samenleving introduceren we twee nieuwe verplichte vakken in het middelbaar onderwijs: ‘fysieke en verbale weerbaarheid’ en ‘massage’. De tijden dat geweld en fysieke straffen nog onderdeel van de opvoeding waren in Nederland, ligt voor het overgrote deel van de Nederlandse kinderen gelukkig ruim achter hen. De overduidelijke voordelen wat betreft de algemene psyche van de jeugd die dit met zich mee heeft gebracht, heeft echter ook een schaduwkant in een steeds individualistischer wordende samenleving waarbij het wegvallen van sociale controle binnen kleine collectieve groepen als de maagschap, geloofsgenoten of de buurt alsmaar voortschrijdt, namelijk een overmatige angst voor fysiek geweld of agressief gedrag. Vechtersbazen en aso’s hebben in de publieke ruimte teveel macht gekregen.

Deze maatschappelijke onevenwichtigheid gaan we via het onderwijs herstellen door iedere leerling – jongens, meisjes en genderneutralen – op 16-jarige leeftijd een jaar lang fysieke en verbale weerbaarheidstraining te geven. Een uniform vak dat iedere leerling gevechts- en verdedigingstechnieken aanleert in combinatie met communicatietraining gericht op deëscalatie van conflictsituaties. Je creëert hiermee een maatschappelijk level playing field die de sociale controle in de publieke ruimte zal bevorderen, los van de evidente positieve fysieke en mentale ontwikkeling die leerlingen met dit vak doormaken. Niet ieder kind zal een Chuck Norris worden maar de bereidheid om in te grijpen als het mis gaat in de publieke ruimte, zeker als ‘getraind omstanders-collectief’, zal toenemen. Tevens zal de introductie van dit vak de Nederlandse probleemjeugd die vaak fanatiek aan vechtsport doet, kansen bieden op werk en stageplaatsen. Zoals u weet, de remedie tegen strapatsen van de religie van de vermoeidheid.

Massage

Het tweede verplichte vak dat in het laatste jaar van de middelbare school gevolgd dient te worden is: massage. Vanaf 2018 is iedere lichting leerlingen die de middelbare school verlaat gediplomeerd ontspannings- en sportmasseur. Stelt u zich een samenleving voor waarin iedereen uitstekend kan masseren. En, als iedereen het goed kan, doet iedereen het ook geregeld! De algehele stressontlading en blessurepreventie zal als een warm bad door de samenleving trekken. De massage en relaxtheid wordt Nederlands cultuurgoed zoals klompen, kaas en wiet. U begrijpt dat de significante afname van de uit de pan rijzende zorgkosten verherinvesteerd zullen worden in het onderwijs. Los van deze economische voordelen, is de introductie van het verplichte leren masseren in het onderwijs bovendien een probaat antidotum tegen de oprukkende verpreutsing van de Nederlandse samenleving. Het op deze manier leren kennen van je lichaam en elkaars lichaam aan het einde van de pubertijd, zal menig onderbroek tijdens het douchen doen zakken. Uw onvermijdelijke grap met de vraag of het Nederlandse massage-onderwijs met of zonder hoogtepunt zal zijn, zagen wij al van zover aankomen dat wij middels het vermelden ervan, u verschoont van het antwoord latende, de hoop koesteren dat deze grap tot het einde der tijden nooit meer gemaakt zal worden.

U leest het. Op Batavirus geen oorlogspaniek, impliciete oproepen tot staatsgrepen of mediaal ostracisme maar frisse nieuwe ideeën en plannen voor de toekomst. Want Nederland is nog altijd het beste land van de wereld! En we zullen nog beter worden!

 

Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

2 gedachten aan “Batavirus outside the box: onderwijs”

  1. Touche makker!!! Ik ben voor. Daarnaast eventueel nog een flinke uitbreiding van het vak Geschiedenis en het kan haast niet meer fout gaan.
    Waarom niet, dames en heren

  2. Asking questions are really nice thing if you are not understanding something fully, except this
    article presents pleasant understanding even.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *