Voetveeg: Brevet van onvermogen

Samson en Rutte

Dit weekend was er een bijeenkomst van de Verenigde neoliberalen Voor Democratie, een contradictio in terminis, in het hoge Noorden. Zoals de gewoonte is op dit soort bijeenkomsten mocht het klapvee, zeg maar de leden van deze moreel verheven partij, hun handen stuk klappen na de vurige redes van hun zelfverkozen leiders. Op dit feest der zelfbevlekking betaamde het onze grote leider van het ‘beste kabinet ooit’ een uitspraak te doen waar het klapvee een staande ovatie voor over had, namelijk:

“We willen nooit meer terug naar de naïviteit van de multiculturele samenleving.”

Een retorische uitspraak waarmee deze omhooggevallen geschiedenisleraar zonder het te beseffen bevestigde wat de burgers van Nederland allang weten, namelijk dat hij compleet wereldvreemd is.

Om te beginnen spreekt het lachebekje van een multiculturele samenleving waar hij multi-etnisch bedoeld. Het is duidelijk dat moederskindje Mark de definitie van cultuur niet kent. Maar laten we even meegaan in deze veel voorkomende verspreking. Ons geschiedenisdocentje heeft blijkbaar de geschiedenis van Nederland gemist in zijn opleiding. Gelukkig hebben we tegenwoordig het interwebz en kan iedereen die geïnteresseerd is in de historie van ons kikkerlandje zich hierin verdiepen. Een echte aanrader is deze site of lees u eens in via het CBS (PDF-alert).

Gezien het feit dat slechts 2% van de Nederlanders ook daadwerkelijk afstamt van echte Hollandse rouwdouwers mogen we constateren dat onze samenleving al eeuwen multi-etnisch is. Ook mogen we stellen dat deze bonte mix van mensen eeuwenlang in staat is geweest om in relatieve vrede naast elkaar te leven en een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren vanuit een gezamenlijk gedragen nationale identiteit, een identiteit die verandert onder invloed van de tijdgeest. Door de toegenomen globalisering moeten we wel constateren dat de afstand tot onze normen en waarden enorm is toegenomen onder de huidige lichting nieuwkomers. De burgers van dit land die dagelijks met de poten in de maatschappij staan voelen dit aan den lijve. Het gevolg is dat we leven in een gepolariseerde samenleving dat als een vaatje buskruit op springen staat. En onze leider wuift het maatschappelijk ongenoegen weg, samen met zijn broeder in het kwaad Lodewijk Asscher en noemt ons in de Volkskrant zelfs tokkies waar niet naar geluisterd hoeft te worden.

En daar zit hem de crux in de quote van onze leider. Vanuit totale onwetendheid wijst het beschuldigende vingertje naar u en mij: wij zijn naïef. Wel, beste Mark, niet wij zijn naïef, wij weten en ervaren dagelijks exact waar het fout gaat. Nee, onze leiders zijn naïef en hebben ons jarenlang een pamperdoctrine opgelegd waarin we onze eigen identiteit niet mochten benoemen. Integendeel, we moesten onszelf wegcijferen ten einde die arme nieuwkomers zich hier thuis te laten voelen. Vanuit de puinhopen die ‘het beste kabinet ooit’ achterlaat hebben we behoefte aan sterke leiders die de Nederlandse identiteit weer op de kaart zetten. Sterke leiders die zaken bij de naam durven noemen en consequenties verbinden aan gedragingen van mensen die niet positief willen bijdragen aan ons land.

Wat rest voor jou, Mark, is het in ontvangst nemen van het varkensvetlederen Brevet van Onvermogen in de Orde van de Batavirologen van de laagste orde in de laagste graad. Een Loden Leeuw of Razzie Award is hier een compliment bij. Nadat je de klap hebt verwerkt en wanneer het tot je doordringt wat deze onderscheiding inhoudt, rest je slechts het inpakken van je schamele spullen in het torentje en vervolgens een publieke martelgang op de knieën naar koning Willem de Overbodige om het ontslag van dit kabinet in te dienen, om plaats te maken voor een zakenkabinet dat orde op zaken stelt. Oh, en als je toch bezig bent, hef dan ook meteen die neoliberale graaierspartij van je op.

P.S. Hoewel dit stuk zich lijkt toe te spitsen op Mark Rutte dient u niet uit het oog te verliezen dat 98% (waar kennen we dat cijfer van?) van de kamerleden ook voldoet aan dezelfde kwalificaties.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

2 gedachten aan “Voetveeg: Brevet van onvermogen”

  1. Afstamming is natuurlijk wèl belangrijk. Het CBS-rapport zegt dat als je 20 generaties teruggaat, een Nederlander 524.288 voorouders heeft. Het is logisch dat daar wel een enkele Duitser of Spanjaard tussen zit. Dat is geen enkel argment om te zeggen “dat we allemaal immigranten zijn” en dat soort onzin. De overweldigende erfenis is blank en Westeuropees. Dat er vroeger wel wat immigranten zijn geweest die verwant waren en makkelijk assimileerbaar is absoluut geen argument om nu ineens miljoenen mensen toe te laten die enorm verschillen van ons, zowel qua etniciteit als cultuur. Zoiets is vragen om een Joegoslavië aan de Rijn.

  2. migratie gaat uiteindelijk om economisch gewin. We mogen wel stellen dat Nederland aan max aantal mensen zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *