Waarom ik hoop dat DENK zetels pakt

Het was me een weekje wel: een verdwenen Egyptair-toestel, de verdere ontmanteling van de seculiere democratie in Turkije, de gedwongen degradatie van FC Twente en het toetreden van Sylvana Simons tot DENK, de beweging opgericht door de voormalig PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Een ‘match made in hell’, aldus de reacties op social media.

Sinds Kuzu en Öztürk met veel getoeter (pun intended) uit de PvdA gezet zijn hebben ze fors aan naamsbekendheid gewonnen met DENK. De partij, of beweging (who gives a…), staat in de peilingen op één zetel en werpt zich op als stem van de boze allochtone kiezer en wordt verweten te fungeren als ‘lange arm van Ankara’. Bij debatten over Turkije en het beleid van de autocratische president Recep Tayyip Erdogan stellen de twee Turks-Nederlandse Kamerleden zich met regelmaat verdedigend op, wijzen naar de imaginaire term islamofobie als grotere dreiging dan antisemitisme en toonden begrip voor de arrestatie van de columniste Ebru Umar. De Kamerleden hebben zich met succes ontpopt als spraakmakende politici, onderdeel van hun tactiek om zich van backbenchers die enkel goed waren om Turks cliëntelistisch stemvee uit de electorale kringen van de PvdA zoet te houden, te ontwikkelen tot de spreekbuis van de allochtone gemeenschap. Een goede ontwikkeling, me dunkt.

Want hoewel DENK en haar achterban een mening vertolken die enkel leidt tot een verdere polarisatie en getuigt van ‘klikturk’-gedrag laten dit soort mensen goed zien hoe de breuklijnen binnen de multiculturele samenleving zich door decennialang wegkijken en theedrinken gevormd hebben. Pappen en nathouden heeft niet gewerkt en ondanks de vele miljoenen euro’s taxpoet hebben binnen de in Nederland levende allochtone groeperingen zich subculturen gevormd die de band met het land van (een vaak verre) herkomst in stand houden en niet actief participeren aan de Nederlandse samenleving. Deze groepen werden vaak door iedereen genegeerd en zij die wezen op de dreigende problemen die dit soort ontwikkelingen met zich meebrachten werden stelselmatig weggezet als xenofoob en/of extreemrechts.

De opmars van DENK brengt daar verandering in, het toont evident en onontkenbaar het falen van de multiculturele samenleving als gepropageerd door linkse wensdenkers aan. De zogenaamd maakbare samenleving laat zichzelf niet maken, hierbij zijn harde normen nodig om men te disciplineren en actief te laten integreren (of van mijn part zelfs assimileren) in de Nederlandse samenleving. De grote ophef ontstaan na de reacties van een significant gedeelte van de Turks-Nederlandse gemeenschap na de arrestatie van Umar bewijst dat maar al te goed. Deze groep laat zich leiden door het thuisland, hebben schijt aan onze manier van leven en verwerpen onze verworvenheden. Deze groep maakt duidelijk wie wél, maar vooral wie níét thuishoren in onze Westerse samenleving. Laat dát de winst van een partij als DENK zijn.

Dennis de Witte


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Verbraak

Auteuriteit. Twittert onder de naam @Verbraak

7 gedachten aan “Waarom ik hoop dat DENK zetels pakt”

 1. Mooi geschreven en inhoudelijk juist. DENK helpt mee door te polariseren om een echte koers te bepalen waar we naar toe moeten gaan in dit land. Wat mijn mening betreft, die staat als autochtoon, uiteraard haaks op die van DENK. “Hier niet vandaan komende”, moeten assimileren, zonder morren onze cultuur, normen en waarden overnemen, een positieve bijdrage leveren, zich keurig gedragen, als ze zich daar niet toegeroepen voelen zijn ze niet welkom en moeten ze lekker in hun vaderland blijven of verplicht terugkeren.

 2. Zowel Dennis als Marcel; wel duidelijk dat jullie “Witten”zijn. Jullie hebben het echt niet begrepen, ook al heeft Sylvana zich daar toch zeer duidelijk over uitgesproken. Dat (niet westerse) Allochtonen zich afkeren van de “Nederlandse” samenleving (alsof die zou bestaan) heeft niets te maken met andere normen of waarden en hooguit een klein beetje met het “thuisland”. De multiculturele samenleving faalt, omdat (een groot deel van ) de Nederlanders en Nederlandse instituties deze Allochtonen al op zeer jonge leeftijd duidelijk maken dat ze hier NIET thuis horen, niet welkom zijn, geen recht hebben op n goede opleiding, werk of n goed leven. Als je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt, gediscrimineerd en uitgesloten wordt, keer je automatisch de rug toe naar die zogenaamde tolerante, democratische, open en o zo hypocriete samenleving. Al zolang ik in Nederland woon (65 jaar) zie ik dat Nederland en autochtone Nederlanders niet in staat zijn om ( niet westerse) migranten gelijkwaardig, respectvol in hun midden op te nemen en hen het gevoel te geven dat ze er ook echt bij horen!

 3. De blaam leggen bij Nederlanders en Nederlandse instituties, zoals de heer Androg doet, ontneemt de betreffende allochtonen hun agentschap. Er is van die gemeenschappen uiteraard niet te verwachten dat zij ook verantwoordelijkheid hebben voor het eigen imago, die rol is enkel aan autochtonen toe bedeeld (erg patronaal vindt u niet ?). Daarbij zijn de claims over de ongelijk verdeelde rechten van allochtonen tamelijk misplaatst. Nederlandse instanties als Dienst Uitvoerend Onderwijs zorgen middels studie financieringen, beurzen en leningen voor een toegankelijk onderwijssysteem en daarmee een “goed leven”. Gelijke kanzen, geen gelijk resultaat.

 4. Mijn overtuiging is dat de huidige samenleving WEL gemaakt is en de uitwerking is perfect geregisseerd door de machthebber heden in Brussel met dictator VS aan het hoofd van de tafel.
  Het is toch anders onverklaarbaar dat vrouw Merkel 6 jaar terug de multiculti samenleving als verloren beschouwd en verder onuitvoerbaar.
  En heden roept, das schaffen wir, en de poort open zet voor zogenaamde zielige vluchtelingen.
  Dit is voor mij het ultieme bewijs dat anderen dan wij Europeanen in Europa regeren.

 5. Ontkenning ben ik ook al 65 jaar gewend, het zelfreflectief vermogen van de gemiddelde Nederlander is nu zeer gering; maar ik weet wat ikzelf al 65 jaar meemaak en het is behoorlijk lachwekkend als witte Nederlanders zichzelf wijsmaken en pretenderen alles af te weten van wat rassendiscriminatie precies inhoudt en tot gevolgen heeft. En wat betreft gelijke kansen Heuser? Zelfs Mark Rutte moest toegeven dat, als je een Arabische naam hebt je meer moet solliciteren en harder je best moest doen dan een witte Nederlander om ook aan de bak te kunnen komen. Is dat jouw definitie van gelijke kansen? En de bezetting van allochtone Kamerleden is meer symbolisch dan democratisch. Toen die twee Turkse Pvda’ers “hun plaats” niet kenden werden ze uit de Pvda geknikkerd.

 6. DACHT is uitdrukking van de bewuste demografische oorlog die Erdogan c.s. In ons land voert. Over dertig jaar hebben ze het hier voor het zeggen, dat verkondigen ze zelf onomwonden. En de Nederlandse politici? Die dromen verder. De linkse zetten zelfs juichend om hun eigen menslievendheid de deur wagenwijd open.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *