Oorlog tegen terreur. Hoe begon het ook al weer?

Twin Towers op 9/11

We zijn inmiddels in 2016 aanbeland en de strijd tegen islamitisch terrorisme is nog altijd niet gestreden, laat staan gewonnen. Is ook lastig natuurlijk, want terrorisme is een idee en ideeën roei je nu eenmaal niet zo makkelijk uit zeker niet als ze  gebaseerd zijn op een 1400 jaar oud woestijngeloof. Maar tegen wie of wat vechten “we” nu eigenlijk en waarom ook alweer?

Daarvoor moeten we terug naar het jaar 2001, naar 11 september van dat jaar om precies te zijn. Ondergetekende vraagt zich af wat er bij de gemiddelde lezer die dit nu leest opkomt qua gedachten. Twin Towers? Osama Bin Laden? Pentagon? 19 kapers? Stanleymessen? Het officiële relaas van deze beruchte aanslagen (de grootste terreuraanslagen ooit op Amerikaanse bodem), hoe bekend is dat eigenlijk bij de gemiddelde Nederlander? Het blijkt dat verreweg de meeste mensen geloven in de officiële toedracht van deze dag zoals verteld door de Amerikaanse overheid. En dat terwijl ik durf te stellen dat de meeste mensen niet eens echt weten wat deze officiële toedracht allemaal behelst. Veel verder dan dat er twee vliegtuigen de Twin Towers binnengevlogen zijn plus nog eentje in het Pentagon en dat daar 19 kapers voor verantwoordelijk waren die handelden in opdracht van Bin Laden komen de meesten niet. Natuurlijk nog dat de Twin Towers zijn ingestort en dat een vierde vliegtuig voortijdig neerstortte door toedoen van heldhaftige passagiers, maar dat is het dan wel zo’n beetje. Klinkt ook allemaal logisch, toch? Niks moeilijks aan. Islamextremisten haten “onze” vrijheden (aldus G.W. Bush) en doen daarom iets als dit.

Osama Bin laden

Totdat je weer eens de  moeite neemt om wat verder te kijken, en je af te vragen wat er allemaal klopt van het officiële verhaal van de Amerikaanse overheid. Wat is er nu voor bewijs dat Osama Bin Laden achter deze aanslagen zou zitten (volgens de FBI is – was, de man is inmiddels overleden – er niet genoeg hard bewijs om deze beschuldiging te maken) en een War on Terror gerechtvaardigd zou zijn? Maar er zijn nog meer prangende vragen, logische vragen ook als je er wat langer over nadenkt of, dare I say it, durft na te denken.

Militaire oefening

Want als je dat doet, en wel met een open onbevangen geest, komen er vragen naar boven als “hoe was het eigenlijk mogelijk dat géén van die vier toestellen onderschept werd door de superieure honderden miljarden kostende luchtverdediging?” Het officiële relaas heeft daar wel antwoorden op, maar als je daar goed naar kijkt en ook nog even de moeite neemt om wat feiten erop na te slaan, kom je er al snel achter dat dat relaas weinig, eigenlijk zéér weinig hout snijdt. Waar het hier vooral om draait is “wanneer precies wist men dat het ging om mogelijke kapingen en wanneer kozen  als reactie daarop straaljagers het luchtruim om de bewuste toestellen te onderscheppen?” Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er op diezelfde dag grootschalige militaire oefeningen bezig waren (oefeningen met als onderwerp hoe om te gaan met gekaapte passagierstoestellen, nee ik verzin het niet!) terwijl de kapingen plaatsvonden! Toeval of niet? Dat roept onmiddellijk de vraag op of er misschien sprake is geweest van een vertraging van de responstijd doordat men dacht dat de kapingen onderdeel waren van de oefeningen die op datzelfde moment volop in gang waren.

Het Pentagon

Voor wat betreft het Pentagon, hoe reëel is het om te geloven dat iemand (zijnde ene Hani Hanjour) die nog nooit van z’n leven achter de stuurknuppel van een ècht passagiersvliegtuig had gezeten, met het grootste gemak het Pentagon vindt, er eerst overheen vliegt, vervolgens een spiraalduikvlucht uitvoert met maximale snelheid, vlak boven de grond uitkomt (dan heb ik ’t over minder dan 20 meter) nog even extra het gas opendraait en ‘m keurig in de eerste(!!!) verdieping van het Pentagon parkeert? Dat is het spul van stripboeken en films, niet van de realiteit.

WTC 7

Over naar de Twin Towers (ook wel WTC1 en WTC2 geheten) en WTC7. Ja u leest het goed, WTC7. Wat is WTC7 vraagt u zich nu af? Welnu, dat is het derde gebouw wat diezelfde dag volledig instortte. Een stalen wolkenkrabber van 47 verdiepingen, en dat ging  zo. Het blijkt dat maar weinig mensen überhaupt weten van het bestaan van dit gebouw, maar het bestond toch ècht en het is ingestort op 11 september 2001, om 17:21 uur. Ik weet niet wat de lezer vindt van de manier waarop dit gebouw is ingestort, maar ondergetekende vindt het er verdacht veel uitzien op een gecontroleerde sloop. Wat natuurlijk meteen een berg vragen oplevert, dat moge duidelijk zijn. Want als dàt gebouw een gecontroleerde sloop is geweest, hoe zit het dan met de Twin Towers?

twin-towers-2_1817913c1

Twin Towers en de Volvo V70

Voor degenen die het zich niet meer zo goed kunnen herinneren, zo stortte WTC2 (ging als eerste) in, en zo WTC1, zag er relatief hetzelfde uit, een rechtstandige instorting waarbij de gehele structuur totaal verwoest werd. Een belangrijke vraag die hierbij gesteld dient te worden is: “Kunnen hoge gebouwen zonder hulp van buitenaf (lees menselijk ingrijpen) rechtstandig instorten, tot aan de grond toe? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt door zaken (lees willekeurige branden en asymmetrische schade) gewoon op z’n beloop te laten?

Ik ben nooit een kei geweest in natuurkunde, maar ik weet wel dat als ik met mijn Volvo V70 (akkoord, weegt wel anderhalve ton) frontaal tegen een gemiddelde vrachtwagen aanrijd met laten we zeggen 100 km/u, mijn Volvo dan behoorlijk in de kreukels ligt en de vrachtwagen er een stuk beter vanaf komt. Dat komt omdat de vrachtwagen doorgaans veel zwaarder weegt of anders gezegd, meer massa bezit dan mijn Volvo. Als ik niet 100 km/u zou rijden maar bv. slecht 30 km/u, dan zou de schade aan mijn Volvo een stuk minder zijn, maar de schade aan de vrachtwagen nog minder. Heeft allemaal te maken met de derde Wet van Newton actie = reactie. Wat in ieder geval niet zou gebeuren is dat mijn Volvo de vrachtwagen volledig zou verwoesten. En laat dat nu precies hetgeen zijn wat wèl is gebeurd bij zowel WTC1 als WTC2.

Wat ik ook weet is dat wanneer je een hoge structuur zoals een gebouw recht wil laten instorten het belangrijk is dat je die structuur op precies hetzelfde moment over een volledige verdieping moet laten falen, zoals bv. dit. Doe je dit niet zal de boel scheef instorten. Stof tot nadenken dus, wat is hier nu eigenlijk aan de hand?

Verklaringen NIST

Frappant feit is ook dat NIST, de organisatie die belast was met het vinden van een oorzaak waardoor die drie gebouwen volledig konden instorten feitelijk geen verklaring heeft voor het instorten van WTC1 en WTC2, men gaat er simpelweg vanuit dat, wanneer het bovenste deel van zo’n hoog gebouw eenmaal begint te vallen, een volledige instorting tot aan de grond toe een “logisch gevolg” is, zonder dat ook maar met iets te onderbouwen. NIST geeft dit ook impliciet toe (met enkele zinnen) in hun uitvoerig met vele illustraties en tabellen gelardeerde dikke rapporten. Over WTC7 claimt NIST met droge ogen dat WTC7 volledig kon instorten doordat één enkele dwarsbalk van z’n drager viel door “thermische expansie”. Het beangstigende hiervan is dat op een paar enkelingen na (zie film 9/11: Decade of deception over het 9/11 symposium van gerenommeerde Canadese wetenschappers onder het artikel) vrijwel niemand uit de wetenschappelijke wereld deze totaal ongefundeerde conclusie heeft betwist.

Kritisch blijven

Niettemin is de VS een algehele oorlog tegen terreur (GWOT, Global War on Terror) gestart als reactie op deze aanslagen (op 7 oktober werd Afghanistan binnengevallen). Alles wat met Al-Qaeda te maken heeft moest uitgeroeid worden, tegenwoordig gooien we onze bommen op IS gebied. Ik heb gezien het bovenstaande nog altijd veel moeite met het accepteren van de officiële toedracht. De rede, de logica, de natuurwetten en simpel boerenverstand spreken die te vaak tegen. Er blijven daarmee te veel vragen open. Hoe bizar en grotesk de mogelijke implicaties van die vragen wellicht mogen zijn – bijvoorbeeld betrokkenheid van de Amerikaanse of andere inlichtingendiensten – we zullen er kritisch en open over na moeten blijven denken. Kritische vragen blijven stellen en niet klakkeloos  accepteren wat overheden ons vertellen als het gaat om dit onderwerp (eigenlijk om het even welk onderwerp), zeker als zaken logischerwijs alsmede aantoonbaar niet juist blijken te zijn. Het gaat tenslotte om onze veiligheid en de veiligheid van toekomstige generaties, waar we allen om (zouden moeten) geven.

door Sander van den Berg


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Verbraak

Auteuriteit. Twittert onder de naam @Verbraak

2 gedachten aan “Oorlog tegen terreur. Hoe begon het ook al weer?”

  1. In feite had Washington “terroristen” nodig om een illegale invasie, een oorlogsmisdaad volgens het internationaal recht, te rechtvaardigen.

  2. Iets in die geest ja. Zonder terroristen geen rechtvaardiging van al die torenhoge budgetten voor veiligheid en “defensie”. Koude oorlog was immers voorbij. Maar er is meer aan de hand. Hoe dieper je graaft, hoe meer stront er blootgelegd wordt, hoe meer vragen er rijzen en hoe meer duidelijk wordt dat we in een hele bizarre wereld leven. Wel bronnen blijven checken btw, en je niet gek laten maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *