Contactgestoorde Asociale Rechercheurs

Contactgestoorde asociale rechercheurs

Binnenlands Bestuur beweert een kwalitatief platform te zijn voor ambtenaren en bestuurders in alle lagen van de overheid. Een site, betaald van onze belastingcenten, waar de overheid onomwonden duidelijk maakt dat zij niet in dienst van de burger staat. Integendeel, door u uit te sluiten van de doelgroep bevestigt de overheid dat zij óver ons spreekt, maar niet mét ons.  Hoewel ik niet tot de doelgroep behoor neem ik als betrokken burger regelmatig de moeite om me te verdiepen in de beweegredenen en denkwijze van onze overheid en haar dienaren. Elk bezoek en iedere analyse zorgt ervoor dat ik van pure verbazing headdeskend aan mijn bureau eindig. Verbazing omdat deze site me telkens weer doet beseffen dat de overheid mijn en uw grootste vijand is, waardoor de deuken op mijn tafelblad inmiddels niet meer zijn te tellen.

Vandaag stuitte ik op dit artikel. Op mijn kale hoofd rezen me van pure verontwaardiging de haren ten berge. Ik heb namelijk nooit geweten dat onze hedendaagse variant van de Gestapo verenigd is in een Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs. Jazeker! Gestapo! Deze Bijzondere Opsporings-Ambtenaren (BOA’s) vullen hun dagen met een verregaande klopjacht op de kwetsbaren in onze samenleving. Geen middel wordt geschuwd om uitkeringsgerechtigden hun rechten te ontnemen en daarmee hun basale behoeftes op bed, bad en brood. Deze mensen hebben bijvoorbeeld de bevoegdheid om onaangekondigd onze huizen binnen te vallen zonder gerechtelijk bevel en enkel op basis van een anonieme tip (vermoeden van fraude), waarbij ik me regelmatig niet aan de indruk kan onttrekken dat ze zelf als tipgever fungeren.

Eenmaal binnen begint het feest, klopt het aantal tandenborstels niet met het aantal gezinsleden dan bent u een fraudeur. Hebt u toevallig als bijstandsmoeder de was gedaan voor uw vriend die wel eens blijft slapen, dan bent u een fraudeur. Let wel, dit alles gebeurt vanuit een totaal gebrek aan empathie en is een absolute schending van de privacy. Overigens schuwen de rechercheurs enig verbaal geweld niet, ze wijzen u continu op het feit dat u verdacht bent en dreigen met sancties indien u weigert mee te werken. Mochten ze onverhoopt niets vinden dan begint de echte klopjacht; u wordt bespied met telelenzen, uw vuilnis wordt doorzocht en indien nodig wordt er een buurtonderzoek gehouden. Oppassen op uw kleinkinderen, iets van uw eigen spullen verkocht op Marktplaats, ontvangen verjaardagsgelden of een doos verse groente van de buurman zijn moestuin dient u op te geven. Vergeet u dit, dan pleegt u fraude. En ineens bent u een boef.

Wel, deze Gestapo heeft het behaagd om hun verontrusting uit te spreken richting Jetta Klijnsma. Ze zijn van mening dat frauderen in de bijstand loont en dat gemeenten niet genoeg zaken voor het OM brengen. Hierbij gaan ze voorbij aan het feit dat wat zij als fraude aanmerken, inmiddels met dank aan het programma De Monitor, tot brede verontwaardiging heeft geleid. Overigens, op basis van de aangebrachte zaken sanctioneren gemeenten nog volop, soms zelfs tot 200% van de uitkering. Dit uiteraard zonder enige vorm van een gerechtelijk vonnis; het is aan de burger om zijn onschuld aan te tonen. De gang naar de rechter is echter vrijwel onmogelijk na de verhoging van de eigen bijdrage en het wegbezuinigen van het Juridisch Loket. Wat rest is een beroep doen op de Bijzondere Bijstand bij uw gemeente, toevalligerwijze ook dus nog eens de tegenpartij in dergelijke geschillen.

Het is tijd voor een grondige herziening van de werkwijze van de Nieuwe BOA Gestapo. Fraude dient opgespoord te worden, maar wel binnen de normale grenzen van de wet, aangevuld met gezond verstand. Zonder gerechtelijk bevel geen razzia en zonder duidelijke aanwijzingen van fraude geen onderzoek. Wordt er fraude geconstateerd dan dient uiteindelijk de rechter de strafmaat te bepalen.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *