De groeten uit Gorssel 2

In deel 1 van deze serie bespraken we onder andere de rol van de heer Bollen van het OM in het dossier Eurocommerce. Vanochtend mochten namens het OM de heer Bollen en de heer MR. F. Sijbers namens de familie Visser voor de rechtbank in Zwolle nogmaals standpunten uitwisselen inzake de ontnemingszaak vanuit het OM jegens de familie Visser. Veel belangstelling was er gek genoeg niet. Naast TV-Oost, Quotenet en iemand van de Stentor waren wij ook vertegenwoordigd. We hadden al die zure reaguurders uit de regio verwacht die nog echt van mening zijn dat deze familie met hun viertjes de banken en dus belastingbetalers 700 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. Maar nee, die blijven zelfs met dit weer liever op hun zolderkamertje anoniem op afstand.

Van belang in deze zaak is het feit dat de strafrechter heeft geconcludeerd dat de familie Visser nooit en te nimmer voor 14 november 2011 wetenschap had kunnen hebben van een mogelijk faillissement van Eurocommerce. Dit resulteerde in een aanzienlijke strafeisverlaging door het OM. Van ruim 35 miljoen bleef nu nog een claim over van 8.4 miljoen euro. Wat mij daarbij opviel is dat het OM deze niet meer namens de staat vordert maar namens de curatoren van Eurocommerce. Want indien de eis wordt toegewezen dan zal het gevorderde als het aan het OM ligt toekomen aan de crediteuren (banken) in het faillissement van Eurocommerce.

Dit verwondert mij. De staat heeft namelijk veel kosten gemaakt inzake dit dossier. De FIOD heeft overuren gemaakt, het OM is al jaren bezig met allerlei zaken jegens de familie en de politie heeft enkele aangiften van banken behandeld . Alle aangiften namens de familie zijn tot op heden niet in behandeling genomen overigens, maar daar komt wellicht snel verandering in. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel!

Daarnaast verbaast het mij dat dan niet de banken (zogenaamde schuldeisers) en curatoren van Eurocommerce deze claim jegens de vier familieleden vordert. Ik vermoed dat deze partijen weinig geloof hadden in een dergelijke aanpak en niet inzien waarom elk der familieleden hoofdelijk aansprakelijk zou moeten zijn, zeker nu vooralsnog recent 2 familieleden vrij zijn gesproken.

Bij veel faillissementen bekruipt ondernemers regelmatig het gevoel dat banken, curatoren, de belastingdienst en het OM samenwerken. Aangezien de gepretendeerde vordering van het OM in de boedel zal gaan vallen indien de rechter het OM volgt in de eis, wordt dit vermoeden alleen maar versterkt.

Morgenavond krijgt het dossier een vervolg bij TVOOST, dan zal de documentaire Vals Spel van Annette van Trigt worden uitgezonden. Landelijk gezien is er kennelijk geen animo meer voor de programma’s van mevrouw van Trigt inzake Eurocommerce. Gezien het mogelijke samenspel van eerder genoemde partijen moet u overigens niet vreemd opkijken dat mevrouw van Trigt in een later stadium een zaak aan haar broek krijgt voor smaad en laster. In de wandelgangen wordt namelijk beweerd dat mevrouw van Trigt een geschil had met de fiscus wat opgelost werd door (R.I.P.) Dik Wessels die zoals u eerder kon lezen een aanzienlijk financieel belang had bij Eurocommerce. Mocht blijken dat mevrouw van Trigt niet geheel onafhankelijk en op neutrale wijze haar werk doet dan is dat voor haar eigen rekening en risico. Zij is bij deze gewaarschuwd.

Wie morgen waarschijnlijk ook weer deskundig commentaar zal leveren is de onvolprezen Vasco van der Boon van het FD. Ook vandaag was hij er weer snel bij met een artikel (paywall) terwijl hij overigens niet eens aanwezig was bij de rechtbank. We lezen in het artikel van Vasco aldaar onder andere het volgende;

“Voor de schuldeisers

Het bedrag dat het OM opeist van de familie moet worden overgemaakt aan de curatoren die het faillissement van Eurocommerce afhandelen. Het geld kan dan ten goede komen aan de schuldeisers van Eurocommerce.

Ger Visser was projectontwikkelaar en directeur van het Eurocommerce concern. Hij gaf door vervalste huurcontracten een te rooskleurige voorstelling van zaken. Eurocommerce verkreeg met die vervalsingen kredieten van banken. In het zicht van het faillissement onttrok Visser met zijn zoon miljoenen aan de boedel. Die activa werden ondergebracht bij de familieleden. “

Het lijkt erop dat zonder enig onderzoek Vasco aan de hand van voorbarige uitspraken van de Rechtbank alvast zelf vaststelt hoe het gegaan is. Wederom laster en smaad jegens Ger Visser Jr. en zijn familie. Het is absoluut een fabel dat Ger Jr. samen met zijn vader miljoenen uit het bedrijf trok en bij de rest van de familie heeft gestald. Wat klopt is dat een verlieslatende renstal werd verkocht aan een vennootschap van Ger Jr. met een agio storting. Dat betekent dat oude verliezen werden gekweten door Eurocommerce, overigens voor de datum dat de familie wetenschap kon hebben van het mogelijk faillissement van Eurocommerce. Sterker nog, uit stukken die ik heb mogen inzien wou Dik Wessels de stallen medio 2011 al verkopen aan Leon Melchior die daar eind 2011 vanwege gezondheidsproblemen vanaf zag. Uit die stukken blijkt ook dat Peter Keur van FGH Bank toestemming verleende aan Eurocommerce voor deze desinvestering aan Ger Jr. en de verkoop van de Roskam aan de dochter van Visser Sr. voor 1 euro.

Tot slot berichten alle media natuurlijk weer over het goud dat verstopt lag in de vriezer. Quote 500 leden hebben een wat verhoogd risico op een kidnapping en of gijzeling. Daadwerkelijk werd door justitie in het verleden geadviseerd in dat kader om iets van waarde in huis te hebben mocht een overval plaatsvinden. Dus justitie wist waarschijnlijk dondersgoed waar te zoeken bij de inval bij de Vissers. Hadden ze het verborgen willen houden dan was het goud vast verstopt in bevroren gehakt of hadden ze 1 van deze andere adviezen opgevolgd.

Deze zaak wordt vervolgd, en ik hou u op de hoogte.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.