Briefje aan Eric Wiebes

Geachte heer Wiebes,

Vanaf de start van het *kuch* allerbeste kabinet ooit heeft ondergetekende, een geboren en getogen Groninger, met name uw functioneren in het hoofdpijndossier bevingsschade op de voet gevolgd. Ik wil u complimenteren met de slimme strategie die u hebt uitgezet. U wist de Groningers op het verkeerde been te zetten en zelfs hoop te geven op een goede afloop. Inmiddels weten we beter. Afgelopen week werd in het Tweede Kamer debat onomstotelijk duidelijk dat zelfs u niet in staat bent om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. U moest dan ook ruiterlijk toegeven dat u zich had verkeken op de complexiteit van het aardbevingsdossier. En dat kenmerkt uw politieke loopbaan. U bezit de opmerkelijke gave om u steeds weer te laten opzadelen met dossiers waar uw voorgangers al op waren vastgelopen. In Amsterdam was u betrokken bij de ‘ietwat te duur uitgevallen’ Noord/Zuidlijn, de ‘af en toe functionerende’ gemeentelijke ICT, het openbaar vervoer, de ‘één dag Amsterdam staat gelijk aan een verstokte roker’ luchtkwaliteit en het ‘uiterst rendabele, maar niet voor de bezoeker’ parkeerbeleid. Daarna mocht u nog even adviseren over het debacle Fyratreinen om in een ultieme poging de schade te beperken. Uiteindelijk kostte de aanschaf van de Alditreinen de belastingbetaler 11 miljard en Wilma Mansveld haar baan. Wilma is inmiddels toevallig of niet weer opgedoken in het Groningse als baas van de Veiligheidsregio. Uw voorlaatste klus kennen we de eindresultaten nog niet van, maar ook bij de Belastingdienst heeft u een complete chaos achtergelaten. De vraag is hoelang de ICT-systemen het nog uithouden.

Elk project waar u uw neus insteekt lijkt wel gedoemd te mislukken. Een snelle analyse leert me dat u nog nooit een dossier naar tevredenheid hebt opgelost. Wel bezit u de gave om steeds op tijd te vertrekken. In uw persoonlijk profiel op de VVD website geeft u aan dat iedere generatie zijn eigen rommel opruimt. Rommel kun je pas opruimen als er rommel gemaakt is en daar blinkt u in uit. De gevolgen van uw rommel zijn echter niet in één generatie op te lossen. Uw sterkste eigenschap is uw eigengereidheid, een karaktertrek die normaliter uitstekend zou matchen met de Groningers. Het is alleen jammer dat uw totale gebrek aan kennis in alle dossiers enkel en alleen heeft geleid tot nog grotere chaos en bijbehorende financiële schade. Structurele oplossingen heeft niemand u ooit op kunnen betrappen. Toch weet u slim te communiceren, waarmee u de indruk wekt betrokken en oplossingsgericht te zijn. Slim communiceren wil uiteraard niet zeggen dat u ook binnen de fatsoensregels communiceert. Eigengereid als u bent vergeet u rustig de Tweede Kamer te informeren.

Ook de Groningers kennen inmiddels uw communicatieve vaardigheden. Uiterst sluw en geslepen wist u ze een rad voor ogen te draaien. Met name uw belofte dat de gaswinning naar nul gaat was een sterke troef. Maar u hebt pech, uw gebrek aan inhoudelijke dossierkennis komt hier als een boemerang terug. In 2030 is het gas sowieso vrijwel op of het restant is te kostbaar om te winnen. Ook verzweeg u tactisch dat achter de schermen de NAM nog steeds aan tafel zit. Toch wist u het debat deze week weer te overleven. In mijn optiek een kwestie van enkele weken. Immers, over enkele weken komt het rapport over de versterkingsoperatie. Een voorgekookt rapport dat zal melden dat u gelijk hebt. De versterkingsoperatie kan afgebouwd worden omdat de gaswinning wordt teruggeschroefd, c.q. in enkele jaren afgebouwd naar nul. Uw oude werkgever Shell en de minister van Financiën zullen u een schouderklopje geven. Zij kunnen de beurs gesloten houden, de Groningers kunnen fluiten naar herstel van de geleden schade. Mocht u denken dat daarmee het boek gesloten is, dan kent u de Groningers nog niet. Wij eisen een veilige woonomgeving namelijk. Veiligheid die overigens niet geboden wordt door de boel minimaal te versterken. Nee, de oplossing waar u over na mag denken is een masterplan waarbij primair aardbevingsbestendig gebouwd of herbouwd gaat worden. En als we toch bezig zijn ook maar direct energieneutraal en van gas los. Het argument dat de Groningers dan beter worden van de gaswinning vegen we bij voorbaat van tafel, dat is Nederland ons wel verschuldigd na alle bevingsellende.

De vraag is of u nog in functie bent na het zomerreces. Ik verwacht dat Mark Rutte namelijk doorschuift naar zijn natte droom Europa. En u, u bent uiteraard de beoogd opvolger van hem. Klaas Dijkhoff wordt ook genoemd, maar kan nog niet tippen aan uw imponerend trackrecord. U hebt onomstotelijk bewezen nog beter te kunnen liegen dan Rutte, u hebt er zelfs een neusje voor. En liegen is een absolute vereiste om carrière te maken in de politiek. Nederland kan zich gaan opmaken voor Premier Eric Derk Wiebes, bij dezen vast omgedoopt tot Premier Eric der Kwiebes.

Hoogachtend,

Watapatja

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten over “Briefje aan Eric Wiebes”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.