Kloosried Opiniez: De Europese Intifada van 2018

Omejan is door een ongeluk bijna totaal invalide voor de komende zes weken. Dat betekent dat hij niet veel anders kan dan schrijven. Dientengevolge gaat hij een poging wagen een ‘rationele kloosried’ te doen van een stuk van Ernst Lissauer op de extreemrechtse – en waar het het Israëlisch-Palestijns conflict aangaat – judeo-fascistische website Opiniez . Lissauer is de grootste fantast van de drie haatzaaiers (Uri van As/Asher en Frank Berkemeyer) die zich voornamelijk met het onderwerp Israël bezig houden dus om zijn – overigens ook bizar slecht geschreven- stukje rationeel te kunnen kloosrieden, zal nog niet meevallen. Daar gaan we.

De dreigende Europese Intifada van 2018

Een typische nergens op gebaseerde Opiniez titel die de lezer angst aan moet jagen. Sinds de oprichting van deze site waarvan de redactie in een nucleaire bunker in de Negev schijnt te zitten, laat zij niet na ons te waarschuwen voor het naderende Armageddon, de ondergang van het avondland, veroorzaakt door de islam, moslims, Arabieren, Palestijnen links, Sigrid Kaag, Sigrid Kaag, Sigrid Kaag en de elite. ‘Intifada’ slaat hier op het Arabische woord voor opstand (letterlijk ‘afschudden’) dat de naam werd voor de spontane Palestijnse volksopstand tegen de Israëlische bezetting op de Westbank en Gaza in 1987. Dat ‘de Intifada’ -iets dat specifiek bij het in de basis nationale Israëlisch-Palestijnse conflict hoort – ook in Europa uit gaat breken binnenkort, is natuurlijk totale onzin. Voor ultrazionisten als Lissauer echter, moet dat hoofdzakelijk nationale conflict, middels leugens, verdraaingen en geschiedvervalsing in de media gepropageerd worden als mondiale clash of civilizations waarbij Israël als laatste voorpost tegen de gruwelijke mosliminvasie gevrijwaard zal blijven van kritiek zodat zij de verdere illegale kolonisatie van de Westbank ongestoord voort kan zetten.

Plan Trump maakt einde aan idee Palestijnse staat

Een bijzondere ondertitel. Voor zover bekend is er nog geen plan Trump ten aanzien van het conflict. Ernst hoopt en fantaseert zoals we zullen zien dat Trump ooit met een plan komt waarbij de Westbank door Israël geannexeerd wordt en de bijna 4 miljoen Palestijnen die er wonen (oorspronkelijke bewoners van dit gebied en de nakomelingen van de ongeveer 720.000 ‘Palestijnen’ die in 1948 uit het huidige Israël van binnen ‘De Groene Lijn’ verdreven werden c.q. gevlucht zijn) over de grens met Jordanië worden gezet.

Het voorjaar van 2018 is helemaal niet zo ver weg en zou weleens een heel heet voorjaar kunnen worden.

Een briljante openingszin. Het is 17 september dus we zitten nog net iets dichterbij het voorjaar van 2017 dan bij het voorjaar van 2018. Dat het voorjaar van 2018 ‘helemaal niet zo ver weg is’ klopt in absolute zin dus feitelijk niet. Wanneer we uitgaan van het ‘hete voorjaar’ (warmer dan een normaal voorjaar vanwege ‘de intifada’) waar Ernst naar verwijst … ach laat ook maar. Ernst kan niet wachten tot het hete voorjaar van 2018 is aangebroken. Ik denk dat hij dat bedoelt.

In mei viert Israël haar 70-jarig bestaan na het uitroepen van de staat Israël in 1948.

Een bijzonder moment en bijzondere prestatie van een bijzonder land. Laten we hopen dat Israël als seculiere pluriforme democratische staat nog lang zal blijven bestaan. Het ziet er wat dat betreft niet goed uit.

Jared Kushner, Jonathan Greenblatt en David Friedman werken op dit moment aan een plan voor die regio en dat moet ruim voor die tijd klaar zijn.

Het lijkt erop alsof Trump dit Joodse trio heeft ingezet met de gedachte: ‘zoeken jullie het maar uit.’ Zijn voormalig advocaten en zijn schoonzoon hebben geen enkele politieke ervaring. Ze delen wel de overeenkomst dat het Joden zijn die hun eigen wortels kennen.

Ernst geeft hier volgens mij een juiste omschrijving van de managementstijl van de op Opiniez aanbeden Amerikaanse president Trump. Qua persoon toch meest weerzinwekkende oetlul die we ooit in dat ambt hebben gezien. Trump zelf is natuurlijk totaal ongeschikt om het ingewikkelde Israëlische-Palestijnse conflict op te lossen en dus laat hij dat over aan zijn even onervaren en incompetente schoonzoon Kushner en zijn voormalige advocaten Greenblatt en Friedman. Ook al laat Ernst hier uit stilistische armoede signaalwoorden weg, de onervarenheid van het trio is niet erg want ‘het zijn Joden die hun eigen wortels kennen’. Zowel Kushner als Friedman (ambassadeur) zijn orthodoxe Joden (reliegekkies) of komen in ieder geval voort uit dat milieu, en zitten wat betreft hun kijk op het conflict op de ultra-rechtse flank van het spectrum. Kushner steunde met zijn Kushner Foundation financieel illegale nederzettingen (die ook door het officiële Amerikaanse buitenlandse beleid als illegaal worden beschouwd) en groepen kolonisten op de Westbank van de extreemste soort. Wat Ernst hier dus met ‘Joden die hun wortels kennen’ bedoelt, is dat dit trio net als Ernst van mening is dat de Westbank (Judea en Samaria zoals Joodse extremisten dit gebied abusievelijk en anachronistisch noemen) exclusief aan het Joodse volk toebehoort omdat de religieuze en culturele wortels van Joden in dit gebied liggen. Of de grond voor dit in de kern racistische gedachtegoed nu van Yahweh komt of door een verwrongen geschied vervalst staatsrechtelijke kronkel vermengd met identity politics zoals bij Ernst het geval lijkt, doet er eigenlijk niet toe.

Patroon
Netanyahu – een persoonlijke vriend van Donald Trump – is ongetwijfeld gekend in het einddoel van deze Midden-Oosten missie. De oplettende volger ziet ook een patroon. Het verlaten van het versleten pad van de ‘Twee Staten Oplossing’ was het eerste teken dat Trump in aanwezigheid van Netanyahu gaf. Daar hadden de twee al lang en breed over gediscussieerd voor Trumps aantreden. Vandaar de tweets van Trump naar aanleiding van obscure VN-resoluties die op de valreep van de gefrustreerde Obama-administratie passeerden. Trump beloofde daarin Israël te zullen ontzien en dat er een andere wind zou gaan waaien.

Ernst ziet een patroon. Het enige patroon dat ondergetekende heeft kunnen ontdekken is dat Trump inderdaad veel tweet. Grote beloftes doet maar daar eigenlijk alleen maar verwarring mee sticht, in plaats van dat er daadwerkelijk iets gebeurd. Dat Trump het verlaten van het versleten pad van de ‘Twee Staten Oplossing’ als een soort teken van een patroon aan Netanyahu gaf, gebeurde ergens in Ernst zijn fantasie. Sowieso is Ernst proza hier tamelijk onbegrijpelijk. Vooralsnog is de ‘Twee Staten Oplossing’ staand Amerikaans beleid. Die andere wind van Trump is inderdaad gaan waaien maar vooralsnog heeft dat op wat relletjes en schofferingen na, niets substantieels opgeleverd.

Andere wind
De andere wind is kort gezegd het herstellen van het enige formele rechtsstatelijke recht van Israël zoals neergelegd in het wetsartikel van de Volkenbond in 1922. En de Palestijnen dan? Die kunnen een door de internationale gemeenschap gefinancierd stuk Jordanië krijgen met recht op terugkeer van de elders opgehoopte lotgenoten.

Ja, hier komen we bij het stokpaardje van Ernst dat in geen enkel van zijn pennenvruchten mag ontbreken. En, volgens Ernst is dat precies de andere wind die Trump binnenkort gaat laten! Dat is wel heul toevallig maar goed Ernst lijkt erg goed ingevoerd in het Witte Huis. Voor gekkies als Ernst en rechtsextremisten in Israël, behoort het hele Bijbels Groot-Israël aan het Joodse volk toe omdat in het mandaatsverdrag van de Volkenbond uit 1922 dat ooit toegezegd zou zijn. Omdat Jordanië, na aanvankelijk tot het hele Britse mandaatgebied behoort te hebben in 1923 een aparte staat werd, ging het rechtse politieke spectrum in Israël na de verovering van de Westbank in 1967 in retrospectief dit verdrag aanhalen om illegale kolonisatie te rechtvaardigen. Het idee gaat volgens mij zo. Het hele mandaatgebied zou een nationaal thuis worden voor Joden en Arabieren. Toen in 1923 Jordanië zelfstandig werd, was dat automatisch dus het Arabische deel en Palestina het Joodse deel. Het is zulke totale onzin dat ik er verder niet op in zal gaan. Het volstaat te vermelden dat er na 1922 nogal wat gebeurd is en ook de nodige internationale verdragen, resoluties van de VN (het internationale lichaam, de opvolger van de Volkenbond, waar Israël mede haar bestaan aan te danken heeft) aangenomen zijn. Voor mensen als Ernst telt alleen dat verdrag uit 1922 en op basis daarvan vindt hij dat alle bijna 4 miljoen Palestijnen die nu nog op de Westbank wonen, gedwongen naar een stuk land in Jordanië moeten en dat ook alle Palestijnse nakomelingen van de Nakba in omringende landen daar gedumpt moeten worden. Probleem opgelost. Ernst is een voorstander van etnische zuivering van Palestijnen op de Westbank en denkt dat Trump deze natte wind ook echt gaat laten.

De technocraat Trump is niet geïnteresseerd in politieke idee-fixen ontstaan in een olie-afhankelijke tijd, maar in het oplossen van problemen. Ook de meest doorgewinterde politiek activist heeft uiteindelijk te maken met de harde feiten op de grond.

Ik weet niet zo goed meer wat ik hier op moet zeggen.

Terugveroverd
Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria behoren bij het ‘mandaat’ en zijn tijdens de Onafhankelijkheids-oorlog in 1948 veroverd door Jordanië en 20-jaar bezet zonder er een bloeiende Palestijnse staat te willen vestigen. In 1967 zijn die gebieden weer terugveroverd op Jordanië. Dat zijn de koude feiten. De Arabieren (Palestijnen) die zich ‘bestolen’ voelen hebben geen enkel recht op dat gebied of enig ander gebied tenzij ze dat met één der partijen weten uit te onderhandelen.

Ernst bouwt hier voort op historische waanbeelden, geschiedvervalsing van zulke domheid dat ik hoop dat de lezer begrijpt dat ik dit niet nog een keer hoef uit te leggen. De internationaal rechterlijke situatie en de begin onderhandelingspositie liggen bij opvolgende VN-resoluties en de vrijwel overleden Oslo-akkoorden van 1993. Ook de VS, Israel belangrijkste bondgenoot, onderschrijft dat als buitenlands beleid nog steeds in grote lijnen. Dat De Twee Staten oplossing inmiddels bijna onmogelijk is geworden, doet daar niets aan af

Die onderhandelingen zijn met Israël stukgelopen. Wellicht kan Jordanië of Egypte ze nog een kans bieden. Het is au fond niet het exclusieve probleem van Israël, maar meer van de Arabische landen aangezien het om Arabieren gaat.

Het ontgaat Ernst vaak dat Arabieren ook mensen zijn. En dat de Arabieren die we nu Palestijnen noemen, als mensen ook ooit de oorspronkelijke bewoners waren van het gebied dat we nu Israël en de Westbank noemen.

Delegitimeren
Deze harde technocratische opstelling zal zacht gezegd weerstand oproepen. Bedenk dan de talloze ‘pesterijen’ die Israël zich moest laten welgevallen sinds ze haar bestaan met succes wist te verdedigen tegen alle omringende landen in 1967. Het totaal politiek ingegeven delegitimeren van Israëlisch gebied dat tot op de dag van vandaag zonder gêne gebeurt. Politiek activisme tegen Israël aangemoedigd door de verliezers van een oorlog die als doel had Israël te vernietigen. Daar wil Trump een einde aan maken.

Als Ernst nou eens de tijd zou nemen om eens een geschiedenisboek te lezen dan zou hij weten dat de Zesdaagse Oorlog in 1967 een Israëlische aanvalsoorlog was. De Arabische staten en de Soviet-Unie  droegen ook een grote verantwoordelijkheid voor het uitbreken van die oorlog en Israel had internationaal gezien een casus belli -zeker ten opzichte van Jordanië -maar dit was GEEN verdedigingsoorlog. Het doel van de Arabische staten was dus ook helemaal niet de vernietiging van de staat Israël, Ernst! Dat riepen en roepen ze wel altijd maar wees niet bang, Ernst! Israël is al sinds 1956 oppermachtig in de regio! Ow, Trump gaat een einde maken aan het politieke activisme tegen Israël.

Hete lente
Binnen enkele maanden zal zich een scenario ontvouwen met elementen zoals ik die hierboven schets. Daar komt bovenop dat de verhuizing van de US-ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem waarschijnlijk één van de cadeautjes aan het jarige Israël zal zijn en de rapen in Europa zijn gaar.

Ik denk niet dat het door jou zo krakkemikkerig omschreven scenario zich zal ontvouwen. Sowieso schetste je geen scenario dus als je dat wel wilt doen: LEER SCHRIJVEN! Het symbolische cadeautje waar jij en je vrienden al maanden op hopen – de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem – is wellicht het hoogst haalbare maar ook dat betwijfel ik. Met Trump weet je het nooit helemaal zeker natuurlijk.

Ik verwacht een hete lente waarin een verzwakte PLO morrend en met hangende pootjes een status quo in Israëlische enclaves zal moeten accepteren.

Wat?

Of een nieuw perspectief op een stukje land in Jordanië of Egypte voor deze groep Arabieren met de geuzennaam Palestijnen. Die zullen dat afwijzen omdat hun tribale bestaan zonder etnologie wordt gedomineerd door Jodenhaat en niet het verlangen naar een eigen staat.

Deze jaren dertig aandoende laatste zin is wel een beetje de kern van Ernst zijn probleem. Hij is een Joodse racist. Zijn ideologie, als je zijn andere stukken er op na leest, is seculier judeo-fascisme. Dat is net wat minder heftig dan de religieuze versie. Beiden maken een snelle opmars in het huidige Israël.

Europese intifada
Er dreigt een mogelijke volksopstand binnen de EU waar alle Marokkanen (de facto onze Palestijnen) de straat op gaan en zich niet onbetuigd zullen laten.

Ha, daar is zomaar de verklaring van die onzinnige titel. De Marokkanen (onze Palestijnen?!?) gaan de natte wind van Trump niet pikken en komen de komende lente in opstand. Duidelijk.

Wellicht met steun vanuit onze regering mocht men besluiten Sigrid Kaag een rol binnen het kabinet te geven.

Onze regering gaat deze opstand van Marokkanen waarschijnlijk steunen mocht Sigrid Kaag van D66 in het kabinet komen. Kaag is namelijk getrouwd met een Palestijn. Alle Nederlandse ultrazionisten maar vooral de lasteraars van Opiniez voeren daarom al maanden een hetze tegen deze mevrouw die nu nog voor de VN werkt. Het schijnt dat zij kandidaat is voor een ministerspost of staatssecretariaat.

De EU zal de droom van de Palestijnen, zoals getoond in het wapen van de PLO, blijven omarmen en financieren. Zelfs nadat de Arabische landen en de VS hun claim niet langer erkennen. De te creëren balans in het Midden-Oosten zou wel eens de intifada kunnen verleggen naar Europa.

Een volstrekt onbegrijpelijk einde. Ik heb mijn best gedaan.

Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

0 gedachten aan “Kloosried Opiniez: De Europese Intifada van 2018”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *