De rechtse grachtengordel (3): kan het beter?

Wie A zegt, moet LLAH zeggen! Beloofde ik u gisteren een lijstje van journalisten, ‘opiniemakers’ en wetenschappers die tot het netwerk ‘de rechtse grachtengordel’ (RGG) behoren, vandaag zal ik die hier publiceren. Nogmaals ten overvloede, de rechtse grachtengordel is geen organisatie of complot. Het is een elite netwerk binnen de mediawereld dat is ontstaan als tegenbeweging tegen de zittende (media) elite.

Voor ik mijn lijst publiceer is het nog wel even van belang het uiteindelijke doel van deze serie te vermelden. Naast de verheerlijking van mijn eigen persoon, dient deze serie slechts het doel de inhoudelijke discussie over de ideeën die ten grondslag liggen aan de rechtse grachtengordel, en die door de strijd der grachtengordels tot dogma’s verworden zijn, op gang te brengen. Een zelfkritische discussie, binnen de eigen ideologische club dat een inhoudelijk kwalitatief beter en genuanceerder debat oplevert, en daardoor openingen biedt voor enige consensus met het genuanceerdere en meer zelfkritische deel van de tegenoverliggende ideologische flank in de media. Ik reken wat dat betreft al niet meer op ‘de (linkse) grachtengordel’ die mijns inziens reeds de fase van het achterhoedegevecht, uitsluitend ten behoud van hun economische positie, zijn ingegaan. Ik hoop overigens dat er op ‘links’ nog iemand op zal staan die een soortgelijke oneindig veel uitgebreidere serie zal schrijven over ‘De Grachtengordel’.

Hoewel ik met deze serie ook een bepaalde hypocrisie blootleg, is dat niet het primaire doel. In een wereld waarin iedereen hypocriet is, is de beschuldiging van hypocrisie natuurlijk een natte wind. Echter, geloofwaardigheid is relatief en de aanstormende rechtse elite dient uiteindelijk geloofwaardiger te zijn dan de zittende elite. Anders is de strijd bij voorbaat verloren. Is het hypocriet om een bepaalde overdreven meningen te ventileren, nuance te laten varen, onderwerpen te laten liggen, niet volstrekt open een eerlijk te zijn, ten behoeve van je carrière, financieel gewin, een politiek doel, de verkoop van je boekje? Nee. Zoals de grote filosoof André Hazes ooit zong ‘draait alles om geld en om macht’. We zijn allemaal onderdeel van dezelfde hypocrisie. Maar nogmaals, geloofwaardigheid is relatief. Dat is een van de facetten van het spel.

Dan rest nog de vraag wie die geloofwaardigheid uiteindelijk beoordeelt. Voor wie die geloofwaardigheid er uiteindelijk toe doet. Dat is het lezers- en kijkerspubliek. Tegenwoordig is een aardig deel daarvan in real time aanwezig op sociale media en speelt dus zelf mee met het spel. Van die meespelers is er één groep in de meerderheid en het belangrijkst: het klapvee. Een toch nog complimenteuze benaming voor de vaak niet zelfstandig denkende, vaak slecht lezende, niet erg intellectueel onderlegde meutes op sociale media die door hun aantallen een belangrijke rol spelen in de polarisatie, stemmingmakerij en de populariteitswedstrijd die de verspreiding van ideeën en meningen beïnvloedt. Hoewel ondergetekende wegens gebrek aan klapvee vrij risicoloos zijn dédain voor deze groep ten toon placht te spreiden, maakt hij zich geen enkele illusie wat betreft de universaliteit van kuddegedrag. In éénieder, mijzelf incluis, schuilt een klapgeit. Iedereen bezondigt zich aan geblaat en gemekker. De mens als collectief is nu eenmaal moeilijk om van te houden. Nergens is dat beter zichtbaar dan op twitter.

Dat is echter geen reden om als sneue margeblogger bij de pakken neer te gaan zitten. De rechtse grachtengordel kan inhoudelijk beter en een eerste stap daartoe is het volle licht op haar lommerrijke kades te zetten opdat de varende gelukzoekers c.q. het lezerspubliek ook enig inzicht krijgt wat er zich achter al die statige gevels afspeelt zonder maandstondetaarten door de brievenbus te moeten proppen. Voordat ik aan het lijstje met personen begin, eerst een rijtje media en organisaties die de RGG ondersteunt. De RGG komt voort uit – hoe kan het ook anders – De Telegraaf met de kwajongens van Geenstijl die zoals eerder vermeld een belangrijke rol hebben gespeeld bij de aanleg van de RGG. Daarnaast hebben we Powned, The Post Online, faculteit rechtsgeleerdheid Leiden, Elsevier, WNL, Veronica/De Balie, Café Weltschmerz en als laatste maar inmiddels voor de toekomst belangrijkste organisatie, het officieuze politieke vehikel van de rechtse grachtengordel: het Forum voor Democratie. Daarnaast waaiert de RGG zoals het een elite betaamt via personen uit naar allerlei andere media zoals Metro, AD, Parool, HP De Tijd, en zelfs de NPO. De lijst met rechtsgrachtengordeliaanen zal ik uit de losse pols er uit gooien. Daar gaan we:

Thierry Baudet, Bert Brussen, Bas Paternotte, Bart Nijman, Mark Burema Wierd Duk, Annabel Nanninga, Ebru Umar, Geerten Waling, Syp Winia, Paul Cliteur, Afshin Elian, Jan Dijkgraaf, Erik de Vlieger, Tomas Diaz, Esther van Fenema, Sietske GASLIGHT! Bergsma, Roderick Veelo, Theodor Holman (Opa van de RGG), Jan van de Beek, Yoeri Albrecht, Diewertje Kuijpers, Machteld Zee, Yermaz Ramuautarsing, Theo Hiddema, Arnold Karskens, Arthur van Amerongen, Chris Aalbers, Jan Roos, Dominique Weesie, Hans Teeuwen, Sid Lukassen, Arno Wellens, Leon de Winter, Wim van Rooy en nog een hele sliert minder bekende goden. Ik zal er vast nog een paar vergeten zijn en hoop dat de lezer voor de nodige aanvulling zal zorgen.

Nu is het nogmaals niet zo dat deze lijst met personen iedere vrijdag met z’n allen in de kroeg zit, vergaderingen houdt en de horlepiep danst. Er lopen allerlei verbanden tussen deze personen van hechte vriendschap tot professioneel afstandelijk. Ook is niet iedereen in dezelfde mate zichtbaar of betrokken bij de RGG. Thierry is momenteel de gans met de gouden eieren, ons aller Wierd Duk natuurlijk zeer duidelijk aanwezig maar ook mensen als Holman, Van Amerongen die als de wat meer getalenteerden vanaf de zijlijn de boel in redelijke autonomie becommentariëren, helpen de club verder in haar strijd der grachtengordels.

Zo, nu we nogmaals de context en eindelijk het lijstje hebben behandeld, kunnen we overgaan op de inhoud en concrete voorbeelden. Het complete omvolkings Armageddon staat immers voor de deur door die perfide policor elites die ons helemaal de tyfus gaslighten dus er is haast geboden met deze serie. Echter wat blijkt…. Het is weekend. Wordt dus vervolgd na het weekend…

Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

4 gedachten aan “De rechtse grachtengordel (3): kan het beter?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *