Kloosried OpinieZ: ‘HAAT PALESTIJNSE KINDEREN!’

Gisteren verscheen er weer een bizar stuk op het rechtse opinieblog OpinieZ onder de misleidende titel: VN organiseert terreurkampen voor Palestijnse kinderen. Hoewel de website Opiniez wat betreft gangbare dossiers als immigratie, islam, de elite, feminisme, identiteitspolitiek meevaart op de rechtse grachtengordel (TPO/Geenstijl etc) is er één onderwerp waar OpinieZ specifiek voor opgericht lijkt te zijn: Israël. Het doel is alle legitieme kritiek op Israël, op de al vijftig jaar durende bezetting en illegale kolonisatie van de Westbank, mensenrechtenschendingen aldaar, te smoren in een web van laster, leugens en halve waarheden. Een van de geijkte methodes die zij hiervoor gebruiken is het aanwakkeren van haat richting Palestijnen binnen de context van het algemene anti-islam sentiment dat in Nederland gangbaar is geworden.

Het trucje is eigenlijk heel simpel. De desbetreffende OpinieZ auteurs zoeken voorbeelden van het meest walgelijke extremisme en terrorisme binnen de Palestijnse samenleving – die bestaat ook echt en dient dan ook ter vuur en te zwaard bestreden te worden, laat ik daar gelijk duidelijk over zijn – maar stellen dit extremisme voor als de essentie van de Palestijnse samenleving. Alle Palestijnen zijn bloeddorstige extremistische terroristen! Daarbij wordt alle negatieve Israëlische context (bezetting, Israelisch geweld) weggelaten zodat het frame ontstaat dat Palestijnen inherent extremistisch zijn. Net als de Jihadisten die aanslagen plegen in Europa! Antisemieten die slechts terreur plegen uit Jodenhaat. Daar valt niet mee te praten dus Israël treft geen blaam voor de voortdurende bezetting en kolonisatie van de Westbank. Met dit eenzijdige zwart/wit frame probeert OpinieZ de Nederlandse politiek en journalisten onder druk te zetten om zo steun voor een Palestijnse staat op de Westbank te delegitimeren. Giftige insinuaties wat betreft medeplichtigheid aan terreur of antisemitisme worden daarbij niet geschuwd.

Op OpinieZ houden voornamelijk drie auteurs zich hiermee bezig onder toeziend oog van ‘hoofdredacteur’ Asher (@benavra). Uri van As, Ernst Lissauer en Frank Berkemeier. Het laatste en hier te kloosrieden stuk op OpinieZ is van Uri van As. Qua toon en giftigheid de Julius Streicher van OpinieZ. Omdat deze persoon in het echte leven niet lijkt te bestaan, is het goed mogelijk dat het hier gewoon hoofdredacteur Asher betreft die zijn meest giftige stukken onder een andere naam schrijft. Daar gaan we:

VN organiseert terreurkampen voor Palestijnse kinderen

De titel is direct een leugen. Zoals uit het stuk zal blijken ‘organiseert’ ‘de VN’ de besproken terreurkampen niet. De ‘terreurkampen’ worden georganiseerd door Hamas en extremistische elementen binnen Fatah. Het is wel mogelijk dat geld dat de VN aan de Palestijnse Autoriteit verstrekt, gebruikt wordt om deze terreur zomerkampen te bekostigen. Dat zou een kwalijke zaak zijn maar de titel dient vooral het doel de VN te besmeuren. Door het overwicht aan islamitische en Israël kritische landen in de VN is deze organisatie nogal eenzijdig kritisch op Israël. Dat is voor Opiniez reden om een constante hetze tegen deze organisatie te voeren waarbij leugens en laster niet geschuwd worden.

Het is zomer. Het jaargetijde waarin kinderen onbekommerd kunnen genieten van zon, zand en zee. Geuren opsnuiven van bosvruchten, bloesems en zonnebrandolie. Gillen en rennen tot er tranen van plezier rollen over verhitte wangen. Zomers waarin op fluistertoon geheimen worden gedeeld in boomhutten, duinpannen en tentjes.

De tijd van zomerkampen waar op sportvelden, in zwembaden, jachthavens en bij kampvuren nieuwe vriendjes en vriendinnetjes wachten. En er sterren vallen, speciaal voor jou. Opwindende vakanties waarin alles nieuw en mogelijk is. Zomers om nooit te vergeten.

Uri of Asher (vanaf nu Uri) geeft hier een heerlijk idyllische ‘literaire’ schets van de zomervakantie voor kinderen om het contrast met de ‘Palestijnse terreurzomerkampen’ zo groot mogelijk te maken. Uri houdt van kinderen. Zo lijkt het.

UNRWA
Je gunt het ieder kind. Ook de kinderen van mensen die zich geen vakanties kunnen veroorloven. Nederland schenkt ieder jaar tientallen miljoenen aan een van de grootste hulporganisaties ter wereld: UNRWA. Een VN-orgaan dat zich uitsluitend richt op één type hulpbehoevende: de Palestijn. Een doelgroep die van enkele honderdduizenden, door overerving, aanhuw en frauduleus boekhouden, binnen enkele decennia is uitgedijd tot een onhoudbaar aantal: ruim 5 miljoen.

Tja, het type hulpbehoevende: de Palestijn. Dit type ‘hulpbehoevende’ ontstond in 1948 met de stichting van de staat Israël. In de door Israël gewonnen onafhankelijkheidsoorlog werd het grootste gedeelte – van wat Uri hier ettelijke honderdduizenden noemt – van de oorspronkelijke Arabische bewoners van het huidige Israël binnen de groene lijn, in totaal ongeveer 700.000 mensen, met geweld of de dreiging van geweld de grens over gejaagd naar Gaza (bezet door Egypte), De Westbank (bezet door Jordanië) en Libanon. Zij mochten van Israël niet terugkeren naar huis en haard om de Joodse demografische meerderheid die na de Nakba was ontstaan, niet in gevaar te brengen. De Arabische samenleving van deze oorlogsvluchtelingen c.q. ‘etnisch gezuiverden’ werd door de Israëlische staat uitgewist. In 1967 veroverde Israël in de zesdaagse oorlog Gaza en de Westbank waar het grootste deel van deze vluchtelingen en hun nakomelingen opgehoopt zaten. Het begin van een brute en gewelddadige bezetting waar dit ‘type hulpbehoevende’ als statenloos volk in het geval van de Westbank al meer dan vijftig jaar onder lijdt.

Qua budget en ambtenarenapparaat (30.000 waarvan 99% Palestijn) is het de allergrootste en snelstgroeiende hulporganisatie binnen de VN. UNRWA houdt de klantenkring in stand met onder meer Palestijnse onderwijs.

Uri noemt, omdat het hier over Palestijns onderwijs van UNRWA gaat, Palestijnse kinderen denigrerend  ‘de klantenkring’. Blijkbaar houdt hij toch niet zoveel van kinderen als hij in zijn idyllische opening deed voorkomen. In ieder geval niet van Palestijnse kinderen.

Zomerkampen
UNRWA organiseert ook ieder jaar zomerkampen voor Palestijnse kinderen. Net als Fatah, de PLO, de Palestijnse Autoriteit en Hamas. Honderdduizenden kinderen vieren op dit moment vakantie in zo’n zomerkamp.

De UNRWA zomerkampen worden hier op een lijn gesteld met die van Hamas of Fatah maar dat zijn ze niet. De leugen uit de titel wordt hier herhaald en met de verwijzing ‘honderdduizenden kinderen vieren op dit moment vakantie in ZO’N zomerkamp’ wordt hier op voorhand het frame gemaakt dat honderdduizenden Palestijnse kinderen naar terreurkampen gaan. Een leugen.

De vakantiekampen ressorteren onder het ministerie van Jeugd en Sport waar Jibril Rajoub de scepter zwaait. Deze terreurpromotor is tevens hoofd van het Olympische team, de voetbalbond en de Palestijnse padvinders. Het Palestijnse ministerie van Cultuur bracht vorige week een bezoek aan een aantal Fatah-zomerkampen, die net als scholen, pleinen en straten de namen dragen van moordenaars en terroristen. In het zomerkamp Dalal Mughrabi (vernoemd naar een terroriste die in 1978 met een Fatah-terreurgroep een bus kaapte waarbij 37 burgers – waaronder 12 kinderen – werden vermoord) benadrukte de directeur van het ministerie het belang van het inprenten van de Palestijnse cultuur en identiteit in de geesten van kinderen tijdens hun vakantie.

Rajoub is zoals de meesten binnen de Palestijnse elite een waardeloze corrupte en opportunistische politicus die voor het Palestijnse publiek en ten behoeve van zijn eigen positie gerust dubieuze uitspraken of oproepen tot terreur/verzet heeft gedaan. Uri verwijst in zijn links naar Palestinian Media Watch. Een Israëlische organisatie gelieerd aan de extreem rechtse politieke Israëlische flank die het inderdaad geregeld voorkomende extremisme in de Palestijnse media naar buiten brengt, uitvergroot en gebruikt in de Israëlische propaganda-oorlog tegen de Palestijnen. Het feit dat zomerkampen, straten, scholen en pleinen naar Palestijnse terroristen en ‘moordenaars’ worden vernoemd is natuurlijk een kwalijke zaak. Nederland en de EU zouden inderdaad veel strenger tegen de Palestijnse martelaarscultus op moeten treden. Overigens is deze praktijk niet een specifiek Palestijns fenomeen. Israël opende in 2004 Menachem Begin Heritage Centre in Jeruzalem. Hoewel later premier van Israël, was Begin verantwoordelijk voor de terreuraanslag op het King David Hotel in 1946 met 91 doden tot gevolg. In de illegale Joodse nederzetting Kyriat Arba ligt het Meir Kahane park  (vernoemd naar de leider de Joods fascistische Kach beweging die in Israël inmiddels verboden is) met als bedevaartsoord het graf van Baruch Goldstein die in 1994 negenentwintig biddende Palestijnen waaronder 6 kinderen in de Ibrahimimoskee van Hebron doodschoot. Ook zijn er meerdere steden in Israël met straten vernoemd naar de Joodse terrorist Shlomo Ben Yosef.

Terreursportvakken
Opvallend genoeg maakt het niet uit in welk zomerkamp het kind terechtkomt. Hamas, UNRWA, Fatah, PLO, en andere clubs volgen in grote lijnen hetzelfde culturele programma. Naast zwemmen en voetballen leren de kinderen er de fijne kneepjes van terreursportvakken als bommen maken, schieten of >terreurtunnels graven. Ook zijn er trainingen waarin kinderen leren hoe ze Joden moeten ontvoeren, hoe je een mes moet hanteren en in welke delen van het lichaam jouw mes de dodelijkste verwondingen kan aanrichten. Kinderen kunnen tijdens competities hun vers verworven cultuurkennis tonen en medailles of oorkonden winnen. Winnaars worden heroïsch geportretteerd op Palestijnse TV, in kranten en sociale media.

Zoals eerder hierboven vermeld maakt het natuurlijk WEL uit in welk zomerkamp het kind terecht komt. Uri scheert hier alle zomerkampen – en speciaal maar ogenschijnlijk terloops die van de VN -voor de derde keer over één kam en baseert die op de meest extreme Hamas kampen ondersteund met wat obscure youtube filmpjes. Zo probeert Uri in zijn gebruikelijke giftige proza met woordgrapjes als ‘terreursportvakken’ het leugenachtige beeld te schetsen dat alle Palestijnse kinderen worden opgeleid tot terroristen. Enige empathie voor de kinderen die wel aan dit soort extremistische waanzin worden blootgesteld, hoeven we niet te verwachten van Uri. Het zijn tenslotte maar Palestijnse kinderen.

Martelaarkunde
Ieder jaar hebben deze zomerkampen een thema. Deze zomer is het de bevrijding van de Al-Aqsa moskee. De cultuur-inprenting blijkt effectief. Gesteund door organisaties en autoriteiten die martelaarschap verheerlijken en ouders die martelaren prijzen slaan steeds meer kinderen, met een heldenstatus en financiële beloningen voor ogen, het terreurpad in. Sinds september 2015 zijn er negenenzeventig terreuraanslagen gepleegd door kinderen. Jongens en meisjes. In de leeftijd van 8 t/m 17 jaar.

De islamitische martelaarscultus binnen de Palestijnse samenleving en de terreur die daar uit voortkomt is een reëel probleem. Nederland, de EU en de VN zouden hier veel actiever tegen op moeten treden. De onschuldige Israëlische burgers die slachtoffer zijn geworden van deze negenenzeventig aanvallen verdienen ons medeleven. Alle terreur en zeker die waar kinderen ingezet worden, dient ten alle tijden bestreden te worden. Dit blijft echter, in tegenstelling tot wat Uri met zijn artikel de lezer wijs wil maken, een randverschijnsel binnen de Palestijnse samenleving. De link die Uri hier geeft voor de negenenzeventig ‘terreuraanslagen’ verwijst naar de site van Human Right Voices. Een naar het lijkt Joodse NGO die specifiek tegen de VN is opgericht en zich uitsluitend richt op Palestijnse terreur en antisemitisme. In de lijst staan de Joodse slachtoffers en wat er met deze ‘kindterroristen’ gebeurd is, niet vermeld. Zesendertig gevallen waren pogingen tot steekpartij (attempted stabbing). De lezer kan er gevoegelijk van uitgaan dat het Israëlische leger of veiligheidsdiensten het grootste deel van deze kinderen met messen of schroevendraaiers heeft doodgeschoten voor ze iets konden aanrichten.

Nederland zwijgt
En Nederland zwijgt in alle talen. Wel steunt ons land anti-Israël moties in de VN, geconcipieerd door de Palestijnse ambassadeur Riyad Mansour, de ‘diplomaat’ die bloedsprookjes over Joden verspreidt en kindergeweld openlijk verheerlijkt.

Nederland zwijgt niet in alle talen. Uri roept hier te hard. In de VN gebeuren inderdaad soms de raarste dingen en van de Palestijnse elite hoeven we de komende decennia niets van te verwachten helaas.

Terreurbeloningen
Ook Abbas ontvangt de jonge messentrekkers en moordenaars als helden en ondersteunt de families met levenslange uitkeringen. Betalingen die inmiddels de helft uitmaken van de totale Palestijnse begroting. Beloningen die Abbas weigert te stoppen. Amerika wil in september de financiering van Abbas bevriezen. Opheffing van de UNRWA wordt door het Trump-team overwogen. Ondertussen betalen wij rustig verder. Ook een volgend kabinet met D66, CDA en VVD blijft terreur belonen. Zeker met een oud-manager van UNRWA Sigrid Kaag als D66 BuZa-minister. Tenzij de ChristenUnie stopt met onderhandelen, de PVV aan zet is of de bevolking nieuwe verkiezingen eist.

De Nederlandse overheid en de EU moeten de financiële hulp aan de Palestijnse autoriteit veel strenger monitoren. Het kan niet zo zijn dat hulpgeld gebruikt wordt om terrorisme mee te financieren. Uri van As wil echter net zoals zijn idool Trump (de man is echt gek op de persoon Trump, wat ook wel het nodige zegt over zijn geestelijke gesteldheid) alle financiële hulp aan de Palestijnen stop zetten. Hoe sneller de Palestijnen van de Westbank verdwijnen of verdreven zullen worden hoe liever het hem is. Sigrid Kaag is getrouwd met een Palestijn en dus haat Uri haar kennelijk. Gezien zijn vorige stukken lijkt zij, na de hetze tegen journalist Derk Walters van de afgelopen maanden, het nieuwste slachtoffer van zijn smaad en lasterpraktijken te worden.

Tot dan is iedereen die zwijgt medeplichtig. Aan het opleiden van kinderen tot moordenaars. Aan zomerkampen vol terreur. Aan moordvakanties voor kinderen. Aan zomers die niemand van u zich maar een seconde zou willen herinneren.

Nou Uri (of Asher), ik heb niet gezwegen dus ik ben niet meer medeplichtig. Jij hebt je haat en leugens weer mogen zaaien over de ruggen van kinderen ten behoeve van een Groot-Israël inclusief de Westbank. Applaus!

Lees ook: Ultrazionisme in de online media

Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

0 gedachten aan “Kloosried OpinieZ: ‘HAAT PALESTIJNSE KINDEREN!’”

  1. Wat een Joop.nl (Klepzeiker) stuk. Naast dat er selectief gewinkeld is in de geschiedenis van het Engelse protectoraat Palestina staat het vol met veronderstellingen en andere gedachtekronkels. Feitelijke onjuistheden en op de man spelen in plaats van op de bal is geen closereaden maar laster en opruiing.
    Als frequent lezer van Batavirus vind ik het een buitengewoon laag stuk wat ik hier nooit had verwacht. Kritisch oké, maar dit is schoolkrant niveau.

  2. Dank voor je reactie Suzanne (je reageerde volgens mij al eens eerder op deze manier op een stuk van me). Ik ben heel benieuwd naar de feitelijke onjuistheden.

    Groet Jan

  3. Tuurlijk Jan, en dan vraag je aan Suzanne maar naar ‘feitelijke onjuistheden’ ? Suzanne noemt het schoolkrantniveau, ik noem het dom gelul.
    Man man man, heb gewoon last van plaatsvervangende schaamte. Noemt zich nog historicus ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *