Jaagt de belastingdienst ons onnodig op kosten?

Met enige verbazing volg ik het faillissement van Witteveen mode.  Want het is maar de vraag of wij als belastingbetalers door dit faillissement niet onnodig met kosten worden geconfronteerd. Waar de banken vaak aandringen op een faillissement verdient de ABN AMRO ditmaal een pluim. Ze waren namelijk bereid 3,6 miljoen euro aan leningen om te zetten in aandelenkapitaal. Daarmee zou het concern er een krachtige aandeelhouder bij hebben gekregen naar mijn mening.

De ABN AMRO heeft namelijk een lening verstrekt aan Witteveen van 10 miljoen euro. De ABN AMRO is nog voor 68% in handen van het volk, voor de goede orde. Nu de Belastingdienst alsnog het faillissement heeft aangevraagd is de kans groot dat wij, het volk, dus 6.8 miljoen euro definitief kwijt zijn. We lezen dat de Belastingdienst een vordering had van 2.3 miljoen euro waarvan reeds 800.000 euro was afgelost. Er waren daarbij weer nieuwe schulden ontstaan dus de vordering van de Belastingdienst zal om en nabij de 2 miljoen euro bedragen. Bij een faillissement is de belastingdienst preferent dus vermoedelijk zien we die 2 miljoen wel terug. Maar het is natuurlijk vreemd dat we om 2 miljoen binnen te halen voor het volk afscheid moeten nemen van 6.8 miljoen euro.

Daarnaast is er waarschijnlijk sprake van gevolgschade. Namelijk uitkeringen door het UWV aan het personeel bestaande uit 400 dames en heren mensen. De komende 6 weken worden de mensen 100% doorbetaald door het UWV. We gaan uit van een nettoloon van 1400 euro maal 1.5 maand maal 400 wat neer komt op een bedrag van 840.000 euro. Vanuit het faillissement van V&D weten we dat 30% van de mensen na 2 jaar nog geen baan hebben. Dat betekent dat 120 mensen gedurende 24 maanden om en nabij de 1200 euro per maand van het UWV zullen ontvangen. Dat komt neer op en schade van 3.456.000 euro.

Dus de belastingdienst kost ons met deze actie naar verwachting ruim 11 miljoen euro met als doel 2 miljoen op te halen. Gelukkig levert het wel werkgelegenheid op voor een advocatenkantoor die het faillissement mag afhandelen. Laten we eerlijk zijn; advocaten hebben naast ZZP-ers het meest onzekere beroep ter wereld. Ze zijn volledig afhankelijk van de mogelijkheid uren te schrijven.

Toch blijft bij mij een wrange smaak hangen, want 400 mensen gaan zeer onzekere tijden tegemoet, het kost de belastingbetalers domweg geld en het straatbeeld wat al in verval is krijgt weer een klap te incasseren. Voor de concurrent-crediteuren verder het slechte nieuws dat ze bij de curator achter in de bus plaats mogen nemen. U krijgt geeneens een lolly en zoekt het verder maar uit.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Eén gedachte over “Jaagt de belastingdienst ons onnodig op kosten?”

  1. Het gaat de Belastingdienst om het principe en het afgeven van een signaal: als je belasting moet betalen, betaal het dan maar want we krijgen het anders toch wel. Het kan ons niet schelen wat het kost en we gaan zeker geen rationele kosten-baten afwegingen maken. De maffia doet al sinds 1930 hetzelfde en het werkt gewoon. Het instandhouden van de betaalmoraal bij je schuldenaars is veel meer waard dan eens een paar miljoen verlies hier of daar. Dit is niet sarcastisch bedoeld, zo werkt het echt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *