Beursgenoteerde mensenhandel in 2017

Inmiddels hebben wij bijna alle jaarrekeningen en de eerste kwartaalupdates van de beursgenoteerde uitzenders, payrollers en detacheerders mogen ontvangen. Met een kritische blik hebben wij het e.e.a. geanalyseerd, tijd voor een update dus. Waar we de laatste keer afsloten met de conclusie dat Arcadis geen uitzendbureau is komen we daar nu al op terug. Redenen zijn een ronkend pump en dump persbericht en een aantal serie serieuze artikelen op Quotenet. Ze hebben er een miljoen uitzendomzet bij door aan Waterschappen wat troepen te mogen leveren. Echter is men al dansend aan de rand van de vulkaan overgegaan tot bonus bonanza. Dit terwijl de crediteuren steeds later betaald worden wat duidt op overschrijding van bankconvenanten en onderliggende problemen. Hoe dit vervolgd gaat worden weten we niet, maar het doet ons denken aan een pre Imtechje.

Detacheerder Ordina heeft het ook niet makkelijk. Waar de overheid wel weer inleent van ze, hebben ze echter te maken met een hoog verloop en een haperende werving. Daarnaast spelen ze overigens wel goed in op toekomstige ontwikkelingen met hun DevOps Mooc. Want de vraag in de markt is snel aan het veranderen, anders zouden er niet nog steeds 12.000 it-ers werkzoekend zijn via het UWV.

Bij een deelneming van Value8 vertrekt weer eens een oprichter. Ditmaal bij het bestuurlijk al langer geplaagde, Novisource. Die overigens geheel in de stijl van Value8 wel het volgende roepen, “Novisource sluit 2016 af met omzet- en winstgroei”. Voor diegene die dan de moeite neemt om even te kijken wat die winst dan was onderaan de streep, dan zien we natuurlijk gewoon een verlies negatieve winst van 478.000 euro.

Op de fora lezen we zojuist dat men eerdaags het volgende persbericht verwacht van Value8 over al haar beursgenoteerde dochters. Als Peter Paul de Vries een “trading stop” heeft in zijn aandelen, zal de omschrijving in het Persbericht luiden: “Wegens onkunde en onbegrip van kleine aandeelhouders en journalisten heeft er al enige tijd geen handel in onze zwaar ondergewaardeerde bedrijven plaats gevonden”. Wat daar speelt, is hilarisch en de boodschap aan het adres van de AFM door Follow The Money is volledig terecht.

Wat ons brengt bij de omzetdalingen door de Wet DBA bij de prudente ondernemingen DPA en Brunel. Beiden rapporteren ze omzetdaling. Terecht hebben ze vraagtekens omtrent de wet DBA en het begrip kwaadwillenden. Derhalve zijn ze de bemiddeling van zzp-ers gestaakt, indien er sprake is van een gezagsverhouding bij de opdracht. De wat opportunistisch ingestelde brokers uit Curaçao Headfirst en Source profiteren met een autonome omzetgroei. Het ziet er vooralsnog naar uit dat ze goed gegokt hebben, gisteren kwam opeens een definitie van kwaadwillenden boven tafel uit de hoge hoed van Wiebes.

Kwaadwillenden
“Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.”

Dat hiermee voorbij wordt gegaan aan de basis principes van het ontstaan van rechtswege van een arbeidsovereenkomst, daar moeten we maar niet te lang bij stil staan.

Hoe 2016 verliep bij HeadfirstSource Group NV is vooralsnog onduidelijk, de jaarrekening is nog niet aanwezig wij vermoeden dat dit te maken heeft met de upstreaming van 17 miljoen euro ten behoeve van de overname van Headfirst. Dit terwijl het eigenvermogen van Headfirst slechts 1.5 miljoen euro was. Wat betekent dat de crediteuren nogal fors mee financieren aan deze overname. Bij Value8 waarderen ze mede door de overname de groep inmiddels op 44 miljoen euro vanwege de IFRS regels. Voor een nadere toelichting download u het conceptjaarverslag 2016 van Value8 en moet u met name op pagina 94 en 95 de toelichting goed doornemen. Maar u kunt ook gewoon doorlopen, dit komt echt goed.

Daar dacht bestuurder en aandeelhouder Edwin Prijden in elk geval anders over, hij desinvesteerde ter beurze zijn complete belang. Believers, maar waarschijnlijk ramponderzoeker Koos Visser hengelde de lappen behangpapier gretig binnen. Gezien de foto boven het artikel is de vraag of Prijden überhaupt nog wel in functie is, want hij was ook afwezig bij deze memorabele beursgong. Verder is natuurlijk de vraag of voormalig bestuurder van Source de heer Gregory Elias ook gehoord gaat worden inzake Source door de parlementaire ondervragingscommissie over trust activiteiten. Tijdens zijn bestuur ontstonden er wat onduidelijkheden over het vermogen van Source.

Komen we tot slot bij Randstad. Ondanks goede cijfers begint het onrustig te worden rondom de gigant. Men verwacht namelijk een uber-isatie van de arbeidsmarkt, wellicht ingezet vanuit Google die op basis van voorkeuren van mensen ook bemiddeling software gaat aanbieden en in vacatures wil gaan handelen. Dat is natuurlijk jammer voor een bedrijf zoals Randstad wat net veel geld stak in het platform Monster. Het zorgt ook voor minder vraag naar tussenpersonen bij de werving van kandidaten.

In Nederland zal het geen vaart lopen, door belachelijke wetgeving in de vorm van de WWZ en de Wet DBA wil iedereen graag inhuren van “big to fall” Randstad.

Kijkend in een glazen bol verwachten wij een hete zomer met mogelijk weer een toename aan faillissementen in deze sector. De door de target vennootschappen gefinancierde overnames zullen bij een teruglopende omzet failliet gaan. Deze vorm van overname financiering zien we nog steeds veel in deze sector, terwijl die voor personeel en crediteuren grote risico’s meebrengen. Eind september, begin oktober verwachten we weer update.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *