Regeren is vooruitzien!

Op dit moment hebben de politieke partijen een denkpauze gekregen van formateur Schippers om na te denken hoe de kabinetsformatie uit haar status quo geraakt. Een kansloze missie aangezien de afgelopen dagen duidelijk is gebleken dat alle betrokkenen meer bezig zijn met hun eigen belang, lees ego, dan het landsbelang. En dat is niet nieuw. We zitten namelijk al decennialang opgescheept met bestuurders zonder enige vorm van visie. En zonder visie heb je geen missie. Lachebekje Rutte is daarvan de ultieme uitwas. Zonder blikken of blozen heeft hij altijd verkondigd niet te geloven in visie. Hij zit er slechts om problemen op te lossen. Wat Rutte vergeet is dat je een visie en missie nodig hebt om problemen structureel op te lossen. De gevolgen van dit beleid, noem het incidentenpolitiek, kennen we. Neem het voorbeeld van deze week, een hoofddoekje bij de politie. Een incident dat enorm uitvergroot wordt, waar onze bestuurders vergeten leiding te geven en wijzen op het grotere belang. Het grotere belang is hierbij uiteraard de scheiding van kerk en staat. Eén van de fundamenten van de Nederlandse samenleving die bij voorbaat deze discussie zou beëindigen. In een publieke functie zijn religieuze uitingen uitgesloten. Onze incidentenpolitiek zorgt ervoor dat ons fundament langzamerhand afbrokkelt, het ruïne scenario. Alvorens verder te gaan met de formatie van een nieuw kabinet lijkt het me daarom wenselijk dat we de belangrijkste punten van het fundament van Nederland nog eens benoemen. Vervolgens kunnen we een kabinet formeren dat bereid is om de nodige maatschappelijke problemen aan te pakken met respect voor onze fundamenten. Fundamenten die onaantastbaar zijn en de basis vormen voor een lange termijn visie waar we met ons land voor willen staan.

Echte Bataviristen, de naam zegt het al, hebben een grote betrokkenheid bij ons land. Vanuit onze betrokkenheid willen we een voorzet geven waar Nederland in onze optiek voor zou moeten staan. Uitgangspunten die zoals gezegd geïntegreerd dienen te worden in een lange termijn visie van ons nieuwe kabinet.

Het recht op bed, bad en brood.
Dit recht is het fundament van een beschaving, een beschaving waar de minimale levensbehoeften voor iedereen gegarandeerd behoren te zjn. Een uitdaging voor het nieuwe kabinet aangezien er enkele problemen zijn die dit in de weg staan. Om aan het bed te kunnen voldoen zal er de komende jaren een uitdaging liggen om de woningnood op te lossen. Bad vertalen we in dit geval naar de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Dit is eenvoudig op te lossen door een wet in te stellen die afsluiting van deze primaire levensbehoefte verbied. Voor het brood zijn er verschillende oplossingen. De grootste uitdaging is het resetten van onze Sociale Zekerheid zodat iedereen in zijn dagelijks voedsel kan voorzien en voedselbanken overbodig worden. Met name het instellen van een Sociale Zekerheid op basis Negative Income Tax (NIT) heeft onze voorkeur. Zie hiervoor ook onze serie ‘De Sociale Zekerheid onder de loep”.

Scheiding kerk en staat.
In onze grondwet is vastgelegd dat we een seculiere staat zijn, met andere woorden een scheiding kennen tussen kerk en staat. Inconsequent beleid heeft ervoor gezorgd dat uit verschillende religieuze hoeken men probeert de kerk/moskee mee te nemen in het publieke domein. Een volgend kabinet heeft dan ook de uitdaging om duidelijk beleid op dit terrein neer te zetten. Abortus en euthanasie blijven geregeld voor iedereen die wel van deze vrijheden gebruik wenst te maken. Bijzonder onderwijs op religieuze gronden wordt verwezen naar de privé sfeer, openbaar onderwijs wordt de norm. En dat is nog maar de eerste stap van een grondige hervorming van het totale onderwijs, er moet een beste kwaliteitsslag gemaakt worden. Religieuze uitingen worden verbannen uit het publieke domein, in ieder geval bij mensen werkzaam in het publieke domein. Een eed afleggen op de bijbel is niet meer mogelijk in de rechtbank, immers dit impliceert dat de wetten van een religie boven onze wetten staan. De vrijheid van religie blijft overeind, echter enkel in de privé sfeer, dus achter de voordeur of in kerk of moskee en wat er nog meer mag zijn. Niet geloven is ook onderdeel van de vrijheid van religie. Accepteer dat dit de grootste groep is in ons seculier land. Laten we voorkomen dat we een beweging à la Atheïsten Aller landen Verenigt U nodig hebben om weerstand te bieden aan opdringende religies die hun beperkende regels willen opleggen aan niet gelovigen. Voor ons geldt enkel de Nederlandse Wet, wij kennen geen wetten van God of wie dan ook uit het godenrijk.

Iedereen is voor de wet gelijk.
Dit verwijst naar artikel 1 van onze grondwet waar we elke vorm van discriminatie uitsluiten. Voor enkele bestuurders zal dit even slikken zijn, immers zij hebben positieve discriminatie uitgevonden. U snapt het al, ook positieve discriminatie is vanaf nu verboden. Sowieso, discriminatie wordt vanaf nu hard aangepakt, zodat we een einde maken aan de klaagcultuur die we nu hebben. Al die subsidies die naar deze ‘self-made slachtoffers’ gaan kunnen we wel beter besteden. Toch maken we graag een uitzondering. Mensen die bewust de wet overtreden kunnen op dat moment even geen beroep meer doen op de wet die ze al aan hun laars lapten. Betrapt u dus iemand die onwederrechtelijk zich toegang heeft verschaft tot uw bezit, dan hebt u het recht om passende maatregelen te nemen. Om ook onze bestuurders duidelijk te maken dat zij gewoon een baan hebben, laten we de riante wachtgeldregelingen vervallen en worden zij ook verwezen naar het UWV. Dit zal de heren en dames bestuurders motiveren om zo snel mogelijk onze Sociale Zekerheid te hervormen.

Eerlijkheid loont.
Uiteraard bedoelen we hier het tegendeel, namelijk het overtreden van de wet dient te allen tijde tot maatregelen te leiden. En daar ligt misschien wel de grootste uitdaging van een nieuw kabinet. Herstel het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. Internetfora staan de laatste jaren namelijk bol van de meest bizarre uitspraken die een normaal mens niet meer uit te leggen zijn. Misdaad mag niet lonen. Gezien de perikelen bij de VVD de laatste weken is het overduidelijk dat we allereerst dienen te beginnen met bestuurlijke integriteit. Dit betekent ook dat niet integere bestuurders vervolgd dienen te worden. De Eerste Kamer kan vervangen worden door een Constitutioneel Hof, zodat de Trias Politica weer optimaal in werking kan treden. Nieuwe wetten worden daadwerkelijk getoetst aan internationale verdragen en onze grondwet.

Internationale verantwoordelijkheid.
Nederland is een soeverein land en zal binnen haar landsgrenzen haar eigen regels bepalen. Dit betekent niet dat we ons afzonderen van de wereld, dat hebben we namelijk nog nooit gedaan in onze geschiedenis. Nee, vluchtelingen uit oorlogssituaties zullen altijd welkom zijn, daarvoor sluiten we onze grenzen niet. Toch stellen we grensbewaking in, immers een beetje controle kan zeker geen kwaad. Of zet u wel de voordeur van uw woning open, zodat iedereen in en uit kan? Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van moeder aarde en een goed leven voor iedere burger op onze aardkloot en zullen ons inzetten door deel te nemen aan internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van milieu, energie, veiligheid en humaniteit, c.q. mensenrechten. Een transitie naar minder vervuilende industrieën en een energietransitie naar duurzaam en milieuvriendelijk krijgt prioriteit de komende decennia. Op deze manier nemen we in ieder geval de verantwoordelijkheid voor een leefbare planeet voor toekomstige generaties. Toekomstige generaties die niet allemaal op ons kleine stukje aarde passen. Investeren in de ontwikkeling van andere landen is dus hoogst noodzakelijk. Doen we dit niet, dan blijven ze komen op zoek naar een beter leven.

Bovenstaande punten schetst een belangrijk deel van het fundament van ons mooie land. Op een goed fundament bouw je dan ook de mooiste kastelen. Punten die wij dan ook graag bewaakt zien in een lange termijn visie van onze nieuwe regering. En hiermee hebben we eigenlijk direct de oplossing gegeven om tot een nieuw kabinet te komen. Zet partijen aan tafel die het landsbelang centraal stellen. Dus Mark, trek je terug jonge, jouw partij heeft een integriteitsprobleem, jij hebt geen visie en wilt deze niet hebben en jouw partijgenoten zitten er puur voor eigenbelang. Stap over je eigen schaduw heen en geef mensen de ruimte die willen bouwen aan een beter en rechtvaardiger Nederland. Dit onder het motto; In het land waar iedereen zich thuis voelt, is niemand allochtoon.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Eén gedachte over “Regeren is vooruitzien!”

  1. Al er één partij is die voor een cordon sanitaire in aanmerking komt, dan is het wel de VVD met z’n geleverde huidige karakterloze, ruggengraatloze en met alle winden meewaaiende premier. Een waanidee dat cordon sanitaire maar het wordt tenslotte wel gebezigd door de huidige lichting toneelspelers van het partijkartel dat er alles aan gelegen is op het comfortabele EU gezinde pluche te kunnen blijven zitten zolang de farce van de schijndemocratie in hun gepriviligeerde voordeel blijft werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *