Flextensie; een nieuw hoofdstuk

Zoals de vaste lezers van dit blog weten besteden we regelmatig aandacht aan de misstanden op de arbeidsmarkt. Zo kwamen we als één van de eersten met een gedegen en onderbouwde kritiek op het bedrijf Flextensie. Kort samengevat is Flextensie een bedrijf dat in samenwerking met gemeenten bijstandsgerechtigden uitleent voor inmiddels € 12,40 per uur. De bijstandsgerechtigde ontvangt hiervan € 2,00 per uur als aanvulling op zijn/haar bijstandsuitkering. Het overige geld werd verdeeld tussen nobel bedrijf Flextensie, immers volgens eigen zeggen geen winstoogmerk, en de gemeente. Uiteraard roept dit vele vragen op waar John Kerstens, van die partij die zo goed de arbeidsmarkt heeft gesloopt, en Norbert Klein, van die partij die na de verkiezingen in de annalen der vergetelheid is beland, kamervragen over gesteld hebben. De beantwoording van deze vragen door het illustere duo Asscher/Kleinsma zou bij een normaal mens meer vragen oproepen. Niet bij onze politici echter, wat restte was een groot zwijgen. Ze werden met het spreekwoordelijke kluitje het riet ingestuurd.

Onze gemeenten hebben echter niet stilgezeten. Vanavond bereikte mij dan ook deze aankondiging per tweet.

U leest het goed. Guus Budel, zijn ‘Keizerlijke’ tronie ziet u als header boven deze column, heeft het concept Flextensie overgedragen aan de Nederlandse gemeenten. Uiteraard ben ik benieuwd hoeveel pecunia daarmee gemoeid is, zeker omdat Guus bekend staat om zijn filantropische inborst (dit mag u zelf ff googelen). Een tweede vraag die bij me opkwam was wat onze armlastige gemeenten met de opbrengsten gaan doen? En die vraag stelde ik aan Ingrid Weel.

Ingrid Weel, journaliste voor het dagblad Trouw, heeft het vaandel namelijk overgenomen in december 2016 en heeft zowaar een niet al te kritisch artikel geschreven over Flextensie. Nadat ik de kattenbak had verschoond met deze editie van Trouw weigerde onze kat deze overigens nog te gebruiken. Ik zal me vandaag niet meer verlagen om te gaan zoeken naar een losse editie van Trouw, ik verwacht het betreffende artikel wel ergens digitaal vandaan te krijgen. Wel spreek ik de hoop uit dat mevrouw Weel nu wat dieper in de materie gaat duiken. Het kan immers niet waar zijn dat gemeenten zonder enige vorm van vergunning mensen gaan detacheren zonder enige vorm van rechten en daarbij zelf meer dan 80% van de opbrengsten in de leeggelopen gemeentekassen laten vloeien. Nee, voor € 12,40 per uur kun je mensen een vast dienstverband bieden. Hoewel, er zijn nogal wat baantjes die ingevuld werden met Flextensie die een iets hogere CAO beloning kenden. Toevallig wel banen die voortkomen uit aanbestedingen bij diezelfde overheden. U mag hierbij denken aan leerlingenvervoer, thuiszorg, schoonmaak scholen en overheidsgebouwen, ondersteunend personeel in het onderwijs enz enz. Neem dit voorbeeld in de gemeente Den Haag waar dus continu 125 mensen in een Flextensie traject zitten. Nemen we daarbij mee dat dit de gemeente € 5,00 per uur oplevert, dan moet wethouder Baldewsingh toch € 1.300.000,00 hebben bijgeschreven op de gemeentelijke balans. Waar mevrouw Weel in haar tweet nog de hoop uitspreekt dat dit in de nabije toekomst ten goede gaat komen aan het verenigingsleven, kan ik haar slechts tegenspreken. Ook de gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de bijdragen aan het verenigingsleven en zal deze tendens niet doorbreken.

Werkenden, werkgevers, vakbonden, belangenverenigingen en wat er nog meer is, laten we de handschoen oppakken. Het wordt tijd dat onze bestuurders eindelijk gaan snappen dat the race to the bottom moet ophouden. Werk moet lonen! En dat geldt voor werkgever en werknemer. Concepten als Flextensie horen in de prullenbak. De bedenkers en uitvoerders van een concept als Flextensie horen ……….(redactie; onze excuses voor deze censuur. Het druist tegen onze VvMU in, maar dit kon echt niet). Houdt Batavirus in de gaten, het laatste woord is hier namelijk nog niet over gesproken.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “Flextensie; een nieuw hoofdstuk”

  1. Het volgende heeft meer te maken met het dossier van Batavirus- De sociale zekerheid onder de loep:

    Dit uitermate simplistische vier minuten durende filmpje van kabinets souffleur Stellinga moet duidelijk maken dat het basisinkomen er niet in zit:

    http://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/04/duizend-euro-voor-iedereen-werkt-dat-a1557166

    En dat terwijl de BANKEN elke maand een basisinkomen van 60 miljard ontvangen ter faveure van het in stand houden van een parasitaire economie waarvan alleen de hooguit 20 % van de toplaag via de beurzen weet te profiteren!

    Hoe lang denken ze ons nog voor de gek te kunnen blijven houden!

  2. Of al die constructies zoals die van “flextensie” al niet verrot genoeg zijn is het inmiddels duidelijk wat de calvinistische top van dit VerNEEderigNSBland wil bewerkstelligen; een SLAVENKOLONIE naar “goed gebruik van weleer”! Past ook bijzonder goed in het straatje van het non burger neo- liberale multinational project EU dat vindt dat Europa “competitief” moet worden t.o.v. de lage lonen landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *