Is Mark Rutte een racist?

In het verleden hebben we Mark Rutte al eens voorzien van een Brevet van Onvermogen. De aanleiding was destijds al een uitspraak van Mark dat van zoveel domheid getuigde dat deze niet meer te overtreffen leek. Wel, onderschat onze beste Minister-President ever nooit, gisteren liep hij namelijk leeg over anoniem solliciteren. Hij noemde anoniem solliciteren een verschrikkelijke uitvinding. Dat kan, mensen kunnen tegen anoniem solliciteren zijn. In het geval van Rutte moet ik echter constateren dat het deze hoogopgeleide geschiedenisleraar ontbreekt aan elke vorm van inhoudelijke kennis dan ook.

De eerste uitspraak van Rutte in dit enerverend interview die opviel was: ,,Dan krijg je de baan omdat je Marokkaan bent, niet omdat je de beste bent”. En hier gaat hij dus volledig de mist in. Als je een baan krijgt omdat je Marokkaan bent, transgender, vrouw of achter een rollator loopt (sorry Jet) is er sprake van positieve discriminatie. Uiteraard kun je dit pas waarnemen als je de kandidaat kent en ben je dus niet met anoniem solliciteren bezig. Toch snap ik de verwarring wel. De gemeente Den Haag is namelijk bezig met hetzelfde. Wethouder Baldewsingh heeft zelfs al breed uitgemeten in diverse media dat zijn proef met anoniem solliciteren tot een toename heeft geleid van allochtonen in het personeelsbestand van de gemeente Den Haag. Een proef in Frankrijk heeft zelfs aangetoond dat anoniem solliciteren het middel is om positieve discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En dat juich ik toe, immers de keerzijde van de medaille positieve discriminatie is dat er discriminatie (negatieve zo u wilt) plaatsvindt naar een uitgesloten groep. Anoniem solliciteren is een totaaloplossing voor de arbeidsmarkt, waar werkgevers en werknemers voor het eerst in de geschiedenis een “level playing field” krijgen.

Het is jammer dat de interviewer van dienst niet iets beter ingevoerd was in het thema. Maar Rutte ging verderop in het interview nog een stap verder. Op de vraag van Casper Sikkema:  “Dus Mohamed moet gewoon hopen dat het ooit beter wordt en ondertussen lekker doorgaan met solliciteren?” kwam een verbijsterend antwoord, namelijk: ,”Denk jij dat ik racistisch ben? Waarom wil je dan niet naar me luisteren als ik zeg dat ik wel degelijk discriminatie fout vind?” Zijn communicatietrainer heeft hem waarschijnlijk geleerd dat je het beste een tegenaanval kunt plaatsen als je in het nauw zit. Deze tegenaanval is echter eenvoudig te pareren. Ik denk inderdaad dat Mark, bewust of onbewust, na zijn eerste fout in zijn eigen kuil valt. Vanuit de gedachte dat anoniem solliciteren gelijk staat aan positieve discriminatie probeert Mark hier zieltjes te winnen van de PVV. Hij spreekt zich uit tegen positieve discriminatie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit gebeurt vanuit de onderbuik, getuige de term racist. Als ik een stap verder redeneer ontkent Rutte met deze aanval juist dat er op dit moment wel arbeidsmarktdiscriminatie op grond van ras en/of huidskleur plaatsvindt. Uiteraard niet zo breed als de heren van DENK of Sylvana Simons ons willen doen geloven, maar er zijn zeker ondernemers die discrimineren op grond van ras. Ondernemers zijn namelijk ook een gewone afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Maar is Mark Rutte nu een racist? Wel, ik geef hem het voordeel van de twijfel dat ie in ieder geval probeert geen racist te zijn. Het is zijn gebrek aan kennis die wel de schijn opwekt. En niet te vergeten zijn verleden dat ook niet brandschoon is. En dat allemaal voor een paar stemmen. Ik heb liever mensen met verstand van zaken die ons land regeren. Ik hoop u ook!

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.