Alles is Racisme! Reactie op Martijn de Koning

Roze varkensmutsje

In mijn serie over islamofobie in Nederland stelde ik mij als doel om een reële kijk op islamofobie als probleem in de Nederlandse samenleving te krijgen. Om die reden liet ik de definitie van islamofobie opzettelijk links liggen en ging ik nota bene uit van de definitie van Martijn de Koning als waarneembaar proces in het publieke debat en de media om dit te onderzoeken. Naar aanleiding van een aantal reacties en het inmiddels veel besproken stuk van De Koning in de Volkskrant liet ik mij in deel 3 toch verleiden om nog een keer op de definitie in te gaan wat resulteerde in een beter hanteerbare vernauwde definitie van islamofobie:

Islamofobie is het door niet-moslims construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam of beeld van moslims die niet gebaseerd zijn op feiten of de realiteit. Het leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet-moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van hun religie en zodoende angst voor en haat tegen moslims aan te wakkeren.

Het stuk van De Koning kreeg veel kritiek van, naast mijzelf, onder andere Jan Jaap de Ruyter en Jonathan van het Reve. De Koning reageerde daar afgelopen weekend weer op met twee stukken. De stukken lezende is hetgeen waar ik bang voor was inmiddels een feit. We zijn inmiddels aanbeland in het postmoderne luchtledige waarin we oeverloos kunnen blijven discussiëren over concepten en theorieën zonder een stap dichter bij het reële probleem van islamofobie en de strafbare incidenten in het verlengde ervan te komen. Als je met oeverloos discussiëren je geld verdient – en ja los van het feit dat De Koning een zeer open debat voert, waarvoor hulde, probeert hij hier ook zijn zojuist verschenen boek over Fortuyn en racialiseren te verkopen – is dat prima maar ik probeerde nou juist als onbezoldigde rat in de loopgraven der meningen echt ergens te komen wat betreft islamofobie. Dit is dan ook mijn laatste stuk over de definitie van islamofobie alvorens ik weer verder ga met het laatste deel van de serie waarin islamofobie en het frame van islamofobie als publicitair en politiek instrument behandeld zal worden.

Mijn eerste kritiekpunt op de benaderingswijze van De Koning was dat met zijn racialiseringstheorie alles – iedere mening positief of negatief vanuit welk collectief dan ook over welk collectief dan ook – racisme wordt. Ik geef hierbij als voorbeeld dat het proces wat De Koning met betrekking tot de racialisering van moslims omschrijft, hetzelfde proces is dat moslims hanteren ten opzichte van ongelovigen, ergo moslims zijn net als islamofoben racisten. Het tegenargument van De Koning hierop is dat het één het ander niet uitsluit. Ja dank je de koekoek. Als alles racisme is heeft het weinig zin om er over te discussiëren. Wat ik bedoel te zeggen is dus dat het hele ‘racialisering verhaal’ een nutteloze exercitie is met betrekking tot islamofobie.

Als tweede tegenargument geeft De Koning aan:

Een dergelijke redenering zou hout snijden wanneer ik had gesteld dat bijvoorbeeld Buma moslims in zijn pleidooi voor een joods-christelijke identiteit racialiseert en dat die identiteit of cultuur DUS racistisch is.

Maar dat zijn ze dus per definitie wel in jouw theorie, Martijn. Ik beperk mij nu even tot de monotheïstische religies maar een intrinsiek en dus essentialistisch kenmerk van al die religies is het zich onderscheiden van en daarmee problematiseren van de ‘ander’, de ongelovige. Los van het feit of individuele joden of christenen die identiteit verschillend uit kunnen dragen, kom je er dan niet door deze discussie te ontwijken met de opmerkingen die je op het vorige citaat laat volgen:

Maar dat stel ik niet en zou ook onterecht zijn. Ik kan wetenschappelijk gezien niet bepalen wat de essentie van de joods-christelijke identiteit is en dus ook niet bepalen of die racistisch of racialiserend is.

De lezer vraagt zich nu af waar hij in Allah’s naam in terecht is gekomen, maar zeg niet dat ik jullie niet gewaarschuwd heb! Deze ontwijkende opmerking is natuurlijk het opstapje naar:

Hetzelfde geldt voor islam: ik kan wetenschappelijk gezien niet vaststellen wat de essentie is van de islam is. Ik kan alleen vaststellen wat Buma doet met die joods-christelijke identiteit en wat een moslim doet met islam. Dat kan tot de conclusie leiden dat Buma en die moslim racistische handelingen verrichten, maar niet dat de joods-christelijke identiteit of islam in essentie racistisch of racialiserend is. Dat er in de islamitische tradities een onderscheid wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen en er een voorkeur bestaat voor de eerste is niet voldoende temeer omdat er nogal wat verschillende opvattingen zijn over wie nu tot wie behoort en er ook een sterk anti-racistische tendens bestaat waarin etniciteit en ‘ras’ er juist niet toe zouden doen.

Je kan natuurlijk wel een poging wagen om de essentie van de islam vast te stellen Martijn. Je begint met het lezen van de koran en de hadith. Je stelt vast dat moslims op basis van deze geschriften de wereld indelen in gelovigen en ongelovigen. Je leest wat contextuele literatuur, een standaardwerk als A history of islamic societies van Lapidus (mij ooit aangereikt door een moslimgeleerde op de universiteit van Cairo) en je gaat waarnemen in welke mate het gedrag van moslims in islamitische landen en niet islamitische landen teruggaan op wat zij zelf het woord van god achten en wat duizenden wetenschappers voor jou hierover hebben waargenomen. Het weliswaar imperfecte beeld dat je hieruit kunt destilleren als de essentie van de islam, zal je doen inzien dat wanneer de volgende kansenparel zich allahu akbar! roepend opblaast in een of andere metro, dat komt door het gebrek aan stageplaatsen!

Sorry hoor Martijn, ik kan moeilijk serieus blijven met dit soort geneuzel. Heb je nu zelf niet door dat met je stelling dat ‘in islamitische tradities onderscheid gemaakt wordt tussen gelovigen en ongelovigen en er een voorkeur bestaat voor de eerste’ je het pad van de wetenschap verlaat en dat van het cabaret betreedt? Of dat jouw laatste argument dat er ‘ook een sterk anti-racistische tendens bestaat [in de islam] waarin etniciteit en ‘ras’ er juist niet toe zouden doen’ er volgens jouw eigen racialiseringstheorie niet toe doet waar het racisme aangaat?

Soit! Islamofobie is racisme! En als volgens de theorie die daarnaartoe leidt iedereen racist is, wie ben ik dan om daar niet bij te willen horen. Maar weet je wat ik binnen dit soort catch 22 discussie over islamofobie een beetje mis? Wat vind jij nu van de islam als religie? Zijn er nu dingen in de koran, hadith of beschreven islamitische tradities, zaken die jij als westerse wetenschapper totaal achterlijk vindt? Ik noem maar wat. Dat Mo op een paard naar Jerusalem vloog ofzo. Wat is jouw wetenschappelijke analyse daarvan? Of van deze moskee preek over zwarte magie ? Of de Djinn van Tofik waarvan achteraf bleek dat het eigenlijk dezelfde Djinn van Tara Singh Varma was en die nog steeds voor een shirk -bonanza zorgt in de Groenlinks fractie? Daar ben ik serieus benieuwd naar.

Je stelt in je stuk dat ik geen ‘islamofobie-ontkenner’ ben en dat klopt. Ik zie, ondanks mijn zeer kritische houding naar de islam en haar manifestatie in de westerse samenleving, islamofobie zeker als een probleem, zoals het zich uit als in de bovengenoemde definitie. Ik probeer daar met mijn simpele boerenlullenverstand zijnde ‘wetenschapper’ vat op te krijgen door wat ik waarneem, meemaak en lees. Het valt mij dan op dat we weer met zijn allen, niet-moslims (toch?), aan het discussiëren zijn over moslims en de islam. Waar zijn de moslimprofessionals van Meldpunt Islamofobie in deze discussie? In jouw stuk stel je bijvoorbeeld dit:

Overigens kan ik hieraan op mijn basis van mijn eigen onderzoek toevoegen dat het besef dat sommige acties van moslims aan islamofobie bijdragen wel degelijk aanwezig is [bij moslims]. Dit komt in veel gesprekken terug en ik heb nog nooit een bijeenkomst van welk islamofobie meldpunt dan ook mee gemaakt waarin niet minimaal één keer werd gesteld: ‘we moeten ook de hand in eigen boezem steken’.

Nu heb ik het rapport 2015 van Meldpunt Islamofobie grondig geanalyseerd in deel 1, maar ik heb hierover niets gelezen. Sterker nog op de vragen die ik stel over het rapport heb ik nog geen enkele reactie gehad terwijl ik het Meldpunt via Twitter bij elke publicatie betrek. Ik ben inmiddels wel eens benieuwd naar wat zij te zeggen hebben. Weet je waar ik ook wel benieuwd naar ben? Naar de racialisering van ‘de PVV-er’. Ik ben geen PVV fan dus ik draag daar aan bij. Maar ja, ik was al een racist dus dat doet er niet veel meer toe. De essentie van het PVV-dom is natuurlijk niet helemaal duidelijk maar soit! Gewoon even voor de leuk, om het van een andere kant te bekijken? Ik lees het wel, trek mij terug en licht de hand met wat ik schreef tot hier.

PS: Ik verkoop ook boeken hoor! Zes uur historisch wandelplezier waarin ik de geschiedenis van de stad uit de doeken doe aan de hand van werken uit het Rijks voor een joetje!

14262

Bestel hem wel hier bij Amsterjan want dan pakt Omejan ook nog even de tussenhandelaarskorting!

Deze serie "Islamofobie" bestaat uit de volgende delen:Islamofobie, de stand in het land (deel 1)Islamofobie, de stand in het land (deel 2)Islamofobie, de stand in het land (deel 3)Alles is Racisme! Reactie op Martijn de Koning

Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

0 gedachten aan “Alles is Racisme! Reactie op Martijn de Koning”

 1. Nederlanders die zich bezondigen aan racisme zijn eerder autistisch dan racistisch. Het was de schrijver Frans Kellendonk die ooit schreef: “Nederlanders kunnen haten noch lief hebben “. And that’s it!

  Om racisme te kunnen bedrijven moet je sociaal intelligent zijn welke entiteit onder Nederlanders ver te zoeken zou kunnen zijn. Qua socialisatie zijn Nederlanders veel gemakkelijker in te delen bij de pissebedden die de onderkant van de bloempot alwaar ze vertoeven, blijven bewaken en detecteren dan bij West-Europeanen. De witte tint is niet voldoende om bij het grote illustere gezelschap van West-Europeanen te kunnen worden ingelijfd.

  Het biologisch racisme wordt zelfs in Nazi-Duitsland niet zo fanatiek en dogmatisch omarmd en bedreven als in Nederland. Het is dan ook geen wonder dat allochtonen met een lichte tint veel meer gevoel van “veiligheid” bieden dan een echte donkere/zwarte. De zwarte kleur wordt in Nederland op z’n minst emotioneel geassocieerd met alles wat vals, decadent en inferieur van allooi is. Een zwarte die in Nederland een misdaad begaat wordt al gauw anders aangevoeld dan een allochtoon die licht getint is. Het binnensmonds gevloek is het enige dat hoorbaar is. Een illustratief voorbeeld: tegen Surinamers en Antillianen bestaat er op Schiphol al jaren een honderdprocent controle vanwege de vermeende handel in drugs. Vanuit Marokko worden balen verdovende middelen Nederland binnen gesjord en de Hollander staat er gelaten bij met een uitdrukking op zijn gelaat van iemand die op het toilet hard heeft moeten drukken of anders van een persoon die zich tijdens het stiekeme kontkrabben in een publieke ruimte op heterdaad betrapt waant.

  In de jaren zeventig werden donkere leerlingen op scholen werktuiglijk geadviseerd om op een veel lagere trede te gaan staan dan waar ze daadwerkelijk geschikt voor bleken te zijn. Enerzijds speelde hierbij het biologisch racisme parten gepaard gaande met het politieke racisme, inhoudende dat men op die manier dacht te kunnen voorkomen dat donkere allochtonen met een goede opleiding en baan straks witte Nederlanders onder zich zouden krijgen. Dat moest anders,namelijk andersom.

  Deze instelling werd later door protesten weggeëmancipeerd en vond men er iets anders op: studeren mag hoeveel je ook kunt en wilt, werk krijg je toch nooit ( Nederlandse vinding?).

 2. Als het bekritiseren van de islam als racisme beschouwd wordt, omdat alle moslims dan weggezet zouden worden als problematisch dan moet het bekritiseren van het communisme, kapitalisme, nazisme, fascisme, christendom, hindoeïsme, scientologie, jehova’s of elke andere religie of ideologie dan ook, ook als racisme beschouwd worden. Je kunt niet één religie/ideologie afzonderen en onaantastbaar en onschendbaar verklaren en wel kritiek op de anderen toestaan. Dat is pas echt racistisch en discriminerend. En dat is precies wat Martijn de Koning doet.

 3. Waarom Islam-aanhangers het Hindoeïsme haten

  Uit historische bronnen is gebleken dat Mohammed een afkeer had aan het Hindoeïsme. Daarom had hij vele gebruiken uit de Veda’s overgenomen en getransformeerd tot een Islamitische versie. Hierdoor had hij een andere religie weten te bewerkstelligen. Dit blijkt in het bijzonder uit de hieronder genoemde feiten. In India hebben de moslims praktisch negentig procent van de oude Vedische beschaving met bruut geweld vernietigd. De grootste bibliotheken van Nalanda en Takshila brandden maandenlang na de bloedige verovering door barbaarse moslimmannen. Ruim 90 miljoen Hindoes werden afgeslacht in India en nog eens honderd miljoen Hindoemeisjes werden gemarteld en verkracht. Hindoe babies werden met bajonetten doorboord en zwangere Hindoe vrouwen werden vanaf hun vagina opengereten als gevolg waarvan zij dood bloedden met het Hindoe embryo op hun borst. Tienduizenden, vooral mooie maagdelijke Hindoe meisjes, werden naakt verkocht op openbare markten in de barbaarse moslim wereld. Will Durant schreef in zijn boek ‘The Story of Civilization’: “The Mohammadan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within.”

  De invallen van Moslimbarbaren begon vrijwel direct nadat profeet Mohammad zijn hielen had gelicht. Ze voerden vanaf 634 tientallen roofovervallen uit, richtten immense vernielingen aan, droegen alles wat van waarde was, waaronder kostbare edelstenen, goud, zilver en slaafgemaakte Hindoes weg, om maar te zwijgen over de miljoenen die werden afgeslacht. In 711 werd in Sind, het huidige Pakistan de eerste Islamitische staat op Indiaas grondgebied gevestigd. De slaafgemaakte Hindoes waren amper te slijten op de slavenmarkten in de Moslimwereld vanwege het overaanbod: “Slaves were the promised booty from allah and obtaining them was a strong motivation for jihad. Slaves were so plentiful that they became very cheap; men were degraded….but this is the goodness of god, who bestows honours on his own religion and degrades infidelity”, Aldus Al Utbi die Subuktigin of Ghazni’s verdiensten vastlegde.
  Voornoemde historicus Will Durant schreef in zijn boek ‘The case for India’ [1930]: “India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe’s languages: she was the mother of our philosophy; mother, through the Arabs, of much of our mathematics; mother, through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity; mother, through the village community, of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. Kort na de vestiging van de eerste Islamitische staat in India was een delegatie Indiase wetenschappers naar Bagdad gereisd met een speciale missie. Duncan, de auteur van The Calendar schreef in 773:” some 250 years after Aryabhath’s death, a delegation of diplomats from lower Indus River Valley arrived in the new Arab capital of Baghdad. Dressed in bright coloured silks, turbans and glittering gems, … Arriving at last outside the gates of al-Mansur’s (the founder of the Abbasid dynasty) magnificent city. This particular delegation also brought with them an astronomer, ..Kanaka. An expert on eclipse, he carried with him a small library of Indian astronomical texts to give to the Caliph, including the Surya Siddhanta and the works of Brahmagupta (containing material on Aryabhata). Nothing more is known about this Kanaka. The first known reference to him was written some five hundred years later by an Arab historian named all.

  India was vóór de bezetting door Moslims niet alleen een belangrijke handelsnatie die hoogwaardige producten leverde, maar ook een kenniseconomie. Ze was het eerste land dat Universiteiten op haar bodem had. Stephen Knapp, een van de indologen die zich beijvert om het Onderwijs in India te veranderen heeft veel gepubliceerd over haar intellectuele erfgoed. Hij schreef: “That ancient Hindus had highly evolved technologies in textile engineering, ceramics, printing, weaponry, climatology and meteorology, architecture, medicine and surgery, metallurgy, agriculture and agricultural engineering, civil engineering, town planning, and similar other fields is known only to a few scholars even today. There are about 44 known ancient and medieval Sanskrit texts on a technical subject such as chemistry alone. The information about the science and technological heritage of India is embedded in the scriptures, the epics and in several of the technical texts. The information needs to be taken out of these and presented.”

  Volgens wetenschappers bestond de Islam in de zevende eeuw nog niet en waren de stammen die Arabië bewoonden dus ook geen Moslims. Uit historische bewijzen is gebleken dat het beeldenvereerders waren. Wetenschappers noemden deze groep mensen “Paganisten”. Verschillende historische Arabische bronnen spreken de standaardbiografie van Mohammed tegen: Mohammed zou niet geboren zijn in 552, maar in 570. Mohammeds leven begon niet in Mekka, maar honderden kilometers naar het noorden, Yehuda Levant. De Kaabaa, het centrale heiligdom van de Islam, was al een heiligdomsgebied vóórdat de Islam bestond. Het woord “Kaabaa” komt uit het Tamil, dat rond 1700 voor Christus ontstond . In Tamil Nadu is de Kabaalishvaran mandir een tempel van Shiva (Kabaali duidt op Shiva). De zwarte steen in Kaabaa wordt in de Islam als heilig beschouwd en wordt “Hajre Asvad” genoemd. Dit is afgeleid uit het Sanskriet “Sanghe Ashveta” (letterlijk: niet-witte steen), en Sanghe Ashveta is een andere naam voor de Shivling. Dus de zwarte steen in de Kaabaa kan hetzelfde zijn als wat de Hindoes vereren.De namen van de heilige plaatsen Mekka en Medina zijn afgeleid uit het Sanskriet. “Makha-medini” betekent “het land van vuur-verering”. De meest oude namen van deze twee steden waren Mahcorava (afgeleid uit Mahaadeva, Shiva) en Yathrabn (afgeleid uit Yatra sthaan, pelgrimageplaats).Het gebedsritueel van de Islam heet “namaz”.”Namaz” is afgeleid uit de Sanskrietwoorden “nama” (buigen) en “yaja” (vereren). De naam Shiva is Makkeshvar, hetgeen kan worden vertaald als Heer van Mekka. Het voetstuk Maqam-E-Ibrahim, dat zich in het midden van de Kaabaa bevindt, heeft een achthoekige vorm. In de Hindoe Dharma is het voetstuk van Brahmaa ook achthoekig van vorm. Bovendien is “Ibrahim” afgeleid van het Sanskriet “Brahmaa”. Moslims die de Kaabaa bezoeken, lopen zeven keer met de klok eromheen. Dit vindt bij geen enkele andere moskee plaats. Het ritueel van kloksgewijs lopen rond een heiligdom, is pradakshina, een ritueel dat afkomstig is van de Hindoe Dharma. Vooral in Shiva mandirs komt dit voor . Tevens is het getal zeven een heilig getal binnen de Hindoe Dharma.De Koran verbiedt het vereren van stenen en beelden, en toch wordt de zwarte steen in Kaabaa vol liefde vereerd door de Moslims. Bronnen uit Hajja en omgeving spreken over twee stammen: Raama en Somia. Raama en Soma zijn Vedische Godheden. Raama is van de zonnedynastie en Soma van de maandynastie. Allah is één van de namen van de Maangod in de pre-islamitische tijd. Hij had drie kinderen: Al-Lat, Al-Uzza en Manat. Al-Lat en Al-Uzza waren beide vrouwelijke Godheden. Alla is één van de namen van de Hindoegodin Durga. Al-Lat was dan ook Durga en Al-Uzza was Urjaa, wat Shakti (energie) betekent). Wat ook interessant is, is dat Soma in het Sanskriet “maan” betekent en naath “God”. De Kaabaa was een tempel om de Maangod (Somnaath, ofwel Shiva) te vereren. Echter is het woord “Somnaath” verbasterd naar “Manaat”. Al ver voordat de Islam bestond, was Allah een Godheid in Kaabaa. De term “Allah” is gevormd van delen uit het Sanskriet, waarmee Durga wordt aangeroepen. Het Islamitische woord voor God is dus geen vernieuwing of verbastering, maar gewoon een aanroeping uit het Sanskriet die behouden is door de Islam. Allah betekent moeder. Op een gouden schotel die in de Kaabaa hing, is een opschrift gevonden van koning Vikramaadityaa. Dit bewijst dat het gebied waarin Mekka zich bevindt, van de Hindoe koning Vikramaadityaa was. Zijn predikanten waren erin geslaagd om de Vedische geschriften te verspreiden in Arabië, en Arabieren waren ooit volgers van de Vedische levensleer.De jaarbeurs OKAJ die jaarlijks werd gehouden rondom de Kaabaa in Mekka en de huidige jaarlijkse bedevaart naar Mekka die de Moslims houden, stammen af uit het pre-Islamitische tijdperk.
  Bronnen:
  – Was the Kaaba Originally a Hindu Temple?” – Professor N.P. Oak
  – Vedic Past of Pre-Islamic Arabia – Part 1″ – Aditi Chaturvedi (gebaseerd op stukken van
  professor N.P. Oak en theoloog Robert A. Morey)
  – Saussure, Ferdinand de. Cursus Algemene taalwetenschap. Eds. Charles Bally en Albert Sechehaye. Trans. Wade Baskin. New York: McGraw, 1959.
  – Will Durant: The Case for India . New York: Simon & Schuster( 1930).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *