De ‘islamofobie’ fobie in Nederland

Dit keer waren het onschuldige invaliden in California. Terwijl we nog in afwachting zijn of de religie van de vrede gisternacht weer nieuwe slachtoffers heeft gemaakt in de VS, maakt men zich ter linkerzijde van het Nederlandse islamdebat nogal zorgen over ‘islamofobie’ en ‘het geweld tegen moslims dat door Europa golft’. Gelukkig komt ondergetekende vrijwel nooit meer op de site JOOP.nl maar daar zullen ze inmiddels wel iedere lekkende kraan in een moskee als een ‘witte aanslag op een islamitisch doel’ omschrijven. Niet dat ik daadwerkelijk geweld tegen moslims dat echt plaatsgevonden heeft – om hun moslim-zijn of anderszins – wil trivialiseren. Alle vormen van geweld, intimidatie en bedreiging tegen moslims of welke groep met een collectieve identiteit dan ook, veroordeel ik ten sterkste. Het opsporen van daders die zich hier schuldig aan maken verdient mijns inziens ook prioriteit omdat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van etnische of religieuze spanningen en geweld.

Islamofoob geweld viert hoogtij?
Toch heb ik het idee dat vanuit links en in het bijzonder de moslimgemeenschap zelf in de media een bepaalde alarmistische sfeer rond ‘islamofobie’ gecreëerd wordt die niet strookt met de werkelijkheid. Hooglerares gender neutrale media strategie Linda Duits noemde dit altijd hyperrealiteit om zich van het plebs te onderscheiden. Het meldpunt islamofobie bracht met het oog hierop deze week een persbericht uit met de conclusie dat islamofoob geweld hoogtij viert in Nederland. De werkelijkheid is echter dat na Theo van Gogh, na Charlie Hebdo en de laatste aanslagen in Parijs, het op dit vlak opmerkelijk rustig is gebleven. In tegenstelling tot Duitsland of Frankrijk is gewelddadig extreem rechts in Nederland een marginaal verschijnsel. We hebben wat betreft geweld meer te vrezen van extreem links en de religie van de vrede zelf.

Varkenskop bij moskeeën
Volgens het rapport van Meld Islamofobie werden er in de periode januari-juni 2015, dus na Charlie Hebdo, 89 meldingen gedaan van verbale of fysieke aanvallen op moslims vanwege hun religie. Dat is ongeveer evenveel als het aantal stinkende witte mannen dat Arzu Aslan heeft gebroken de afgelopen drie weken. Dus in het grote plaatje van verbale en fysiek geweldsmisdrijven in Nederland lijkt mij dit peanuts. Natuurlijk is er op sociale media een ware bonanza van moslimhaat en racisme door zielige burgermannetjes en tokkies die hun medicijnen vergeten hebben in te nemen, maar dat is de schuld van GEENSTIJL. Tot wat voor vreselijke dingen dit soort losers in staat zijn, zagen we nog bij de ‘onmenselijke’ bezetting van een Moskee in aanbouw om zaterdagochtend om 7 uur februari jongstleden. Uit dezelfde doek komen waarschijnlijk de inmiddels vertrouwde varkenskoppen bij Moskeeën. Onsmakelijk en vervelend natuurlijk maar de vandalen – wellicht gelieerd aan het dichtstbijzijnde slachthuis (hallo politie! opsporingstip!)- piepen volgens mij wel anders wanneer een SWAT-team hun Vinex woningen in Veghel binnenstormt.

Moslima’s
Gezien het type (laffe) daders is het daarom niet verwonderlijk dat de meeste slachtoffers van ‘islamofobe’ agressie, 63 in totaal, moslima’s waren. Daarbij, vanwege het dragen van een hoofddoek of erger zijn zij immers ook de meest zichtbare manifestatie van de religie van de vrede in de openbare ruimte. Laatst riep een moslima met hoofddoek op tv dat wij ‘de witten’ moesten stoppen met hen als moslims te zien. Pardon? Ik roep de moslima’s bij deze op om dat malle ding in weerwil van patriarchale onderdrukking af te doen. Zonder hoofddoek kun je toch ook in de waanvoorstellingen van een zevende eeuwse Arabische krijgsheer geloven? Dit laat overigens onverlet dat een ieder met zijn poten van vrouwen afblijft en ze met respect behandelt, iets dat bij de witten een kwestie van eer (ja dat hebben wij als het goed is ook nog) dient te zijn.

Hoax
Echter, als we de 63 meldingen van ‘islamofobe’ agressie naar moslima’s in perspectief plaatsen, rechtvaardigt dat dan de alarmistische sfeer die coûte que coûte gecreëerd lijkt te moeten worden? Ten eerste blijken incidenten die de media halen geregeld een hoax te zijn. Het meest opvallend wat dit betreft was de zogenaamde ‘biermoslima’ die op Amsterdam Centraal werd uitgescholden door een witte man en met bier overgoten vlak na Charlie Hebdo. Ondanks de camera’s, getuigen en haar uitgebreide verslag in het Parool besloot de bewuste moslima ‘El Noor’ geen aangifte te doen bij de politie waar ze wel naar toe was geweest. Ze vond de man al zielig genoeg zei ze. Wel je verhaal breed uitmeten in de (sociale) media en geen aangifte doen terwijl de dader gewoon op beeld staat? Het zal ondergetekende niets verbazen als het Parool hier te maken heeft gehad met een Fatima Dakmar avant la lettre. En bovendien, hoe verhouden zich die 63 meldingen van islamofobe agressie jegens moslima’s in een half jaar ten opzichte van het aantal fysieke en verbale geweldsincidenten van bontkraagjes tegen niet-moslim vrouwen in dezelfde periode?

Rechtzaak
Het blijkt dus allemaal zeer mee te vallen met het ‘islamofobe’ geweld in Nederland. Maar omdat zoals eerder vermeld dit soort etnisch of religieus geweld door de maatschappij zeer serieus genomen moet worden, biedt het onvolprezen Batavirus uitkomst. Terwijl de rest van de media weer in slaap sukkelde of hijgend naar het volgende incident holde, volgden wij een breed in de media uitgemeten ernstig ‘islamofoob’ geweldsincident dat alweer in de vergetelheid is geraakt. De 40-jarige Marokkaanse Ilham Mohktari werd in maart 2015 volgens dit bericht zonder aanleiding in haar auto mishandeld door een witte dader. De Rotterdamse moslimbroederschapspartij NIDA stelde direct op hoge poten raadsvragen. Nu, deze zaak komt eindelijk voor op donderdag 14 januari bij het Rotterdamse parket waar het overigens vermeld staat als ‘mishandeling na verkeersruzie’. Ondergetekende zal hiervan verslag doen op Batavirus.

Win win
Dit is natuurlijk een win-win situatie voor de zichzelf onanerende Nederlandse opiniewereld inzake het islamdebat. Of we krijgen een inkijkje in hoe islamofobie fobie werkt in het publieke debat in Nederland. Of we hebben eindelijk zo’n witte sneuneus te pakken die zich verlaagt tot het mishandelen van moslima’s vanwege hun religie of etnische achtergrond. Wie gaat er gelijk krijgen? De helper whiteys islamofobofielen of de witte racistische islamofoben? Spannend! Want gelijk krijgen daar draait het ten slotte allemaal om in het debat.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *