Symptoompolitiek

Maandag 2 september keert ons kabinet terug van het zomerreces, een vakantie die begon op 5 juli jongst leden. Een vakantie met een lengte waar iedere werkende jaloers op wordt. Goed uitgerust keren onze kabinetsleden terug om te beginnen aan de periode tot het volgende reces, het kerstreces dat begint op 18 december. De komende tijd staan er weer enige hoofdpijndossiers op de agenda die zo maar kunnen leiden tot ellenlange vergaderingen laat in de nacht. De belangrijkste dossiers zijn de wet Big II en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Uiteraard zal terloops ook het klimaat ter tafel komen na de enorme records die zijn gevestigd tijdens het reces en de pensioenen zullen niet onbesproken blijven. Tussendoor ter ontspanning nog even Prinsjesdag, de dag waar het stemvee met een prachtige begroting weer eens wordt voorgespiegeld dat we er allemaal op vooruit gaan. Er zijn gek genoeg ook nog steeds mensen die dat echt geloven. Voor de ongelovigen zal de NPO alle registers weer opentrekken om ze alsnog te overtuigen.

Normaliter zou er nu een analyse volgen van reeds genoemde dossiers, maar daarvoor verwijs ik u naar de diverse andere media. Ik hou het bij een korte conclusie. De Wet Big II kan meteen de prullenbak in. Minister Bruins zou er goed aan doen om alle ambtenaren die verantwoordelijk waren voor dit gedrocht per ommegaande naar zijn ex-werkgever het UWV te sturen. Vervolgens zou hij de eer aan zichzelf kunnen houden en zijn functie neerleggen wegens totaal ongeschikt. Dat kan overigens eendrachtig met zijn collega Wouter Koolmees die de Wet Arbeidsmarkt in Balans door de kamer dient te loodsen. Een wet die niets anders is dan enkele dozen pleisters om de wonden te verhullen van de Wet Werk en Zekerheid van zijn voorganger Asscher. Het belangrijkste thema is het bestrijden van flexwerk, waarbij men er totaal aan voorbijgaat dat de belangrijkste groei van de flex voortkomt uit de absurde periode van doorbetaling bij ziekte. De Nederlandse werkgever mag namelijk 2 jaren blijven opdraaien voor de kosten van een zieke werknemer waar internationaal gezien slechts het Verenigd Koninkrijk, ook bekend van de Brexit, met hun 6 weken enigszins in de buurt komt.

Mocht Woutertje toch deze wet erdoor heen weten te drukken wacht hem de pensioenen. In het kader van iedere Nederlander gaat erop vooruit hebben deze inmiddels aangekondigd dat een verdere korting op de pensioenen vrijwel onontkoombaar is. De ervaring leert ons dat dit uiteraard betekent dat de pensionado’s zo langzamerhand de aanvraagformulieren voor de voedselbank kunnen indienen. Henk Krol zal schuimbekkend de interruptiemicrofoon claimen gedurende de pensioendebatten. Henk is overigens zo ongeveer de meest ongeloofwaardige persoon om te pleiten voor de pensioenen aangezien hij in het verleden best wel slordig omging met het afdragen van de noodzakelijke en verplichte premies. De Europese Unie zal in dezelfde periode bekendmaken dat de pensioenen van hun (ex)medewerkers zullen stijgen. Let wel dat hier geen reservepot is opgebouwd, maar dat de EU-nettobetalers dit bij mogen storten. En zoals we allemaal weten is Nederland de absolute top als het aankomt op het klassement van de nettobetalers.

Bovenstaande belangrijke dossiers zullen echter ondersneeuwen in de media. De belangrijkste bliksemafleider is namelijk het klimaatdossier. Een dossier dat gekaapt is van de echte bèta, die ervoor gestudeerd hebben, door de gamma en alfamensjes waar de bestuurlijke elite van vergeven is. Er is geen bèta-wetenschapper die de veranderingen in het klimaat ontkent, evenals de noodzaak van een energietransitie en het aanpakken van milieuvervuiling. De laatste 2 is echt mensenwerk, maar de veranderingen in het klimaat is een dingetje van de natuur zelf waar de mens een marginale invloed op heeft. Voor de religieuzen onder ons is het klimaat een dingetje van God en de mens moet niet denken dat hij/zij/het op de stoel van God kan zitten. En nee, de Griekse Goden tellen niet meer mee, dus het beklimmen van de Olympus is iets anders dan op de stoel van God zitten. Stop trouwens ook met de indoctrinatie van onze kinderen. Een voorlopig dieptepunt is het kind dat namens WWF zegt dat wij er ook niets aan konden doen, we wisten immers niet beter! Gewoon weer naar school kinderen, zodat jullie extra lessen kunnen volgen in de exacte natuurwetenschappen.

Als we nou eens afspreken dat we ons niet langer laten afleiden door het klimaatprobleem, maar een kernteam van wijzen, lees relevante wetenschappers, benoemen die de milieuvervuiling en de energietransitie inpassen in een oplossingsgerichte en haalbare lange termjn visie, dan kunnen we ons richten op de echte bedreiging van onze samenleving. De overige dossiers gaan namelijk allemaal over koopkracht, uw koopkracht. Een evenwichtige arbeidsmarkt, betaalbare zorg en voldoende inkomen bepalen uw welvaart en welzijn. Nederland wil graag een gidsland zijn. Als we daar echt werk van willen maken laten we dan stoppen met pleisters plakken om stinkende wonden te verhullen. Laten we erkennen dat we door de pleisters de patiënt niet meer zien. Laten we werken aan een toekomst waarin welvaart en welzijn voor iedere Nederlander weer vanzelfsprekend is. Daarvoor is echter een totale reset nodig. Er dient een plan van aanpak te komen voor de lange termijn voor de Sociale Zekerheid, Zorg , arbeidsmarkt, maar ook wonen en vervoer naast de reeds genoemde thema’s hierboven. Op Batavirus hebben we al meerdere voorzetten voor open doel gegeven, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en de Sociale Zekerheid. Een visie op de toekomst van Nederland hoeven we uiteraard niet te verwachten van de vleesgeworden vertegenwoordiger van het neokapitalisme Mark Rutte, de man die visie een vies woord vindt. Tijd om deze pleisterplakkende olifant in een porseleinkast uit te zwaaien. Tijd om afscheid te nemen van symptoompolitiek en problemen echt aan te pakken. Voordat je het weet, zijn we dan weer dat eigenwijze gidslandje dat oorzaak en gevolg wel uit elkaar kan houden.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *