CBS schrijft 3,2 miljoen Nederlanders af

 

Vandaag viel mijn scherp oog op een tweet van het CBS. De oorzaak is dat alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft nou eenmaal mijn interesse heeft. In de betreffende tweet zit een linkje naar onderstaand YouTube filmpje geplaatst op 14 augustus.

Ik kan me voorstellen dat het CBS niet altijd even blij is met de analyse van hun cijfers aangaande werkloosheid en arbeidsmarkt. Cijfers waar onze politiek overigens hun beleid op baseert, hetgeen overigens meteen verklaart waarom het beleid nooit aansluit bij de werkelijkheid die u en ik ervaren. In het filmpje legt Peter Hein van Mulligen uit hoe het CBS tot de werkloosheidscijfers komt. Iedere oplettende luisteraar zal direct begrijpen dat de werkloosheidscijfers hiermee zijn verworden tot een farce, een getal van nul en generlei waarde. En dit is iets dat ieder mens die met de poten in de samenleving staat allang wist. Dit was dan ook niet de trigger om mijn kroontjespen te dopen in een mengsel van accuzuur en vitriool.

De trigger om mijn kroontjespen in een mengsel van accuzuur en vitriool te dopen begint vanaf de 48e seconde waarin Peter Hein in enkele seconden 3,2 miljoen Nederlanders bij het vuilnis zet. Ervaren arbeidsbemiddelaars onderkennen zeker het bestaan van een granieten bestand, zeg maar de mensen die werkelijk niet te motiveren zijn om te gaan participeren in onze maatschappij. Aangezien we niet aan discriminatie op de arbeidsmarkt mogen doen, doen we meestal net alsof deze naar schatting 230.000 mensen niet bestaan. Het grote gros is uiteraard netjes terug te vinden in de niet bestaande kaartenbak van de gemeenten en heeft een doorlopend abonnement op de P-wet vaak in combinatie met schuldhulpverlening en de voedselbank. Het zijn wel de mensen die met rust gelaten worden door de jobcoaches van het UWV/WSP, omdat er bij voorbaat geen eer te behalen is. De voor hun bedoelde tegenprestatie wordt daarentegen ingezet op mensen die ten gevolge van de crisis in between jobs zijn afgezakt naar het laatste vangnet. Mensen die daar verworden zijn tot het product van de (re)integratie-maffia die hun angstvallig en met inzet van alle creatieve vormen van gratis werk afhoudt van regulier werk. Uitstroom zou immers rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de eigen baanzekerheid.

Het accuzuur en vitriool is in dit geval bestemd voor Peter Hein. Zijn initialen staan mijns inziens niet per ongeluk synoniem voor de scheikundige afkorting voor zuurgraad, de PH-waarde. Deze hoofdeconoom leeft in een ivoren toren waarin de wereld wordt benaderd in cijfertjes. Het curriculum van PH laat ook geen enkel uitstapje zien in de werkelijkheid van het dagelijks leven. Meest opvallend is wel dat PH een masteropleiding Quantitative Economics heeft afgerond, maar het basisprincipe van de statistiek heeft afgezworen, namelijk dat mensen die de cijfers opstellen nooit hun eigen cijfers moeten duiden. En daarmee heeft PH zich geprofileerd als een tweede Leo Lucassen, en dat is geen compliment.

PH, laat zien dat je een nuchtere Groninger bent en kom tot inkeer. Begin met excuses naar 3,2 miljoen landgenoten. Landgenoten die je ten onrechte een stigma hebt opgeplakt dat zijn weerga niet kent. Ondergetekende ziet graag je volgende bijdrage op YouTube verschijnen om deze slip of the tongue recht te zetten. En mocht je cijfertjes willen blijven duiden, doe dat dan niet in dienst van de producent van deze cijfers. Op dit moment heb je namelijk zwaar de schijn tegen. Jouw duiding van de cijfers past iets te goed in het beleid van het *kuch* allerbeste kabinet ooit, toevalligerwijze ook de financier van het CBS. Je weet wel, het kabinet Rutte III dat in dienst staat van de multinationals. Multinationals die gebaat zijn bij the race to the bottom op de arbeidsmarkt.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

2 gedachten aan “CBS schrijft 3,2 miljoen Nederlanders af”

  1. Waar zijn de bonden en toezichthouders ik was al altijd argwanend bij deze onderzoekers in opdracht van de overheid daarom deze mensen openbaar te verantwoording roepen

  2. Beste mensen, jullie weten toch ook dat uitkeringsgerechtigden die niet meer voor een uitkering in aanmerking komen uit de bestanden van het UWV geknikkerd worden, net als huisvrouwen die niet voor een uitkering in aanmerking komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *