Even voorstellen; Tatat, uw persoonlijk verkeersalgoritme

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om me even voor te stellen. Ik ben de nieuwste aanwinst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, mijn naam is Tatat. Een naam met een betekenis, het staat namelijk voor Track And Trace All Traffic. Dat voorstellen moet u overigens niet al te letterlijk nemen, ik besta namelijk uit wat enen en nullen ontsproten aan de geesteszieke breinen van ICT-specialisten in opdracht van de Europese Unie. Ik ben dan ook niet meer dan een algoritme, een set regels die stap voor stap uiteenzetten welke wiskundige handelingen er moeten worden verricht met als doelstelling om uw gedrag in het verkeer te veranderen. De opkomst van de Islam binnen de EU krijgt hiermee een nieuwe dimensie, de naamgever van het algoritme, Mohammed ibn Moesa al-Chwarizmi (780-845 n.Chr.), wordt de vader van de algebra en ook de grootvader van de computer genoemd en was afkomstig uit Perzië.

Terug naar mijn persoontje, uw persoonlijk algoritme. Ik kan uiteraard geen foto van mezelf laten zien, want ik ben natuurlijk niet meer dan een stukje code. Toch ga ik uw leven aangenamer maken. Mijn eerste taak is om te communiceren met het vervoermiddel waar u zich mee voortbeweegt. Al het motorisch verkeer dat na 2015 op de Europese wegen is gekomen is voorzien van de eCall chip. Deze chip voorziet mij van informatie over elke beweging die een vervoermiddel uitvoert. Ik verzamel al deze data en ga ervoor zorgen dat u veiliger gaat rijden. Voorlopig doe ik dat door te controleren of u de regels ook overtreed. Verkeerd geparkeerd, te hard gereden, ik signaleer het allemaal. Vervolgens deel ik mijn bevindingen met mijn vriendje eCourt bij het CJIB die dat vervolgens omzet in een boete. Uiteraard komt hier geen agent meer aan te pas. Zijn vriendje eIncasso zorgt vervolgens dat deze boete per direct van uw bankrekening wordt afgeschreven. Wedden dat u mijn persoonlijke aanpak waardeert, u zult minder overtredingen begaan, er is minder verkeerspolitie nodig en het aantal verkeersslachtoffers zal significant dalen.

U begrijpt uiteraard dat de mogelijkheden nog lang niet uitgeput zijn. Vanaf 2024 gaan mijn algoritmevriendjes en ik die idioot van een Tesla met zijn zelfrijdende auto overbodig maken. Niks zelfrijdend, iedereen krijgt vanaf dat moment te maken met eDriver. U hoeft alleen nog maar te gaan zitten en uw vervoermiddel te starten. eDriver zorgt dat u geen overtredingen meer kunt begaan en brengt u zonder haperingen naar de plek van bestemming. Verkeersongelukken behoren dan helemaal tot de verleden tijd. Wat ben ik toch een prachtige schakel in het EU-programma Value Based Traffic Control. Overigens stoppen we daarna natuurlijk niet. Artificial Intelligence is nou eenmaal slimmer dan de mens en weet beter wat goed is voor het domme plebs. Trouwens, niet alleen voor het plebs. Neem nou die zogenaamde zorgspecialisten. Ook voor hun hebben we een prachtig programma klaarstaan, namelijk Value Based Care Control. Sommige van mijn nieuwe vriendjes huppelen ook al rond in die wereld. U kunt al kennis maken met eCare, eHuisarts en eThuiszorg.

Ik, Tatat, voorspel ons algoritmes een mooie toekomst. Ik weet alleen nog niet wat we straks met al die overbodige mensen moeten. Maar dat wordt te zijner tijd wel opgelost door eRegering en eBestuur.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.