De kolonisten van Den Haag

Al geruime tijd worden we overspoeld met negatieve berichtgeving over ons koloniaal verleden. Voorlopig dieptepunt is de naamswijziging van een populair spel dat gebaseerd is op het kolonialiseren van gebieden, namelijk “De kolonisten van Catan”. Het AD wist te berichten dat de uitgever van dit spel de naam had gewijzigd in Catan om de nare bijsmaak van het woord kolonisten weg te spoelen. Hiermee toonde het AD wederom aan de spreekbuis te zijn van een groepje beroepsgekwetsten, voornamelijk samengeklonterd in open inrichting Amsterdam, die het Nederlandse verleden hebben omarmd als hun verdienmodel. Gelukkig is daar Hart van Nederland, de spreekbuis van de periferie (lees; de nuchtere Nederlander) die dit fakenieuws  naar het land der fabelen verwees. De nuchtere Nederlander is het sowieso zat om aangesproken te worden op een verleden waar ze zich niet verantwoordelijk voor voelen. Natuurlijk verdient onze geschiedenis niet de schoonheidsprijs. Uiteraard zijn er dingen gebeurd die we nu massaal afkeuren. Hoewel, we mogen ons afvragen of we wel echt van de geschiedenis hebben geleerd.

Kolonialisme is iets van alle tijden en is nog steeds niet uitgebannen. Het meest actuele voorbeeld is de gaswinning in Groningen. De definitie van kolonialisme leert ons dat het de neiging is van staten om gebieden te bezetten uit economische en/of strategische overwegingen. Economische overwegingen komt in de praktijk vrijwel altijd neer op uitbuiting trouwens. In Groningen kunnen we niet spreken over bezetting, echter het economisch motief is wel duidelijk. Trouwens, als we naar de geschiedenis kijken en naar de huidige machtsverhoudingen in Nederland lijkt er weinig veranderd, het is nog steeds “De graafschappen Holland” versus de rest van het land, zeg maar de periferie. Met dat in het achterhoofd in combinatie met het neoliberale beleid moeten we dan ook wel constateren dat Groningen gekoloniseerd wordt door De kolonisten van Den Haag.

We hebben inmiddels geconstateerd dat economisch kolonialisme vrijwel altijd leidt tot uitbuiting. Als we kijken waar de aardgasbaten de afgelopen decennia voor gebruikt zijn, kunnen we niet anders concluderen dat dit ook zeker geldt voor Groningen. Het is dan ook onbegrijpelijk waar een groot deel van deze nuchtere noorderlingen hun vertrouwen op baseren dat het wel goed komt. Het spel wordt uiteraard slim gespeeld door De kolonisten van Den Haag, een vette worst wordt al jaren voorgehouden. De realiteit staat haaks op het gecreëerde beeld. Iedereen die nu een toertochtje maakt door het aardbevingsgebied kan zelf waarnemen dat de gelden niet zijn terechtgekomen bij de gedupeerden. Integendeel, een lange reeks beroepsbestuurders, onderzoeksinstanties, schadebureaus en juristen hebben de grootste hap uit de pot genomen. En toen kwam Wiebes, de sloper van de Belastingdienst. Strategisch manoeuvreert Wiebes door het hoofdpijndossier. De gaswinning wordt in 12 jaren tijd afgebouwd naar de magische 0. Dit is overigens gewoon een sigaar uit eigen doos, de velden zijn al vrijwel uitgeput. Als eenmaal de 0 is bereikt is het gedaan met die vervelende bevingen. En dit is pertinente onzin natuurlijk. De ondergrond is een gatenkaas die nog decennialang bezig zal zijn om weer tot rust te komen. Ondertussen werd tussen neus en lippen nog even medegedeeld dat enkele kleine velden maximaal uitgeperst dienen te worden door middel van het zeer omstreden fracken. De NPO is inmiddels ingezet om de verantwoordelijkheid voor de schade in het gebied verder te downsizen. Via o.a. Nieuwsuur en EenVandaag hebben we mogen vernemen dat de herstelbetalingen naar beneden bijgesteld kunnen worden nu de gaswinning naar 0 gaat, waardoor de bevingen zullen ophouden. Een pertinente leugen c.q. fakenews van deze spreekbuizen van De kolonisten van Den Haag.

Groningers let op uw zaak. Uw huizen staan niet op instorten door achterstallig onderhoud, maar door bevingen. Bevingen die niet thuishoren in Groningen, we spreken hier namelijk niet over natuurgeweld maar over schade ten gevolge van gaswinning/mijnbouw. Laat Groningen geen 2e Limburg worden. Eis een echt herstelplan waar Groningen beter van wordt, bijvoorbeeld het Masterplan Groningen zoals hier al eens geopperd. Een Masterplan waar de schuldigen de knip voor mogen trekken. De schuldigen zijn uiteraard de aandeelhouders van de NAM die gezamenlijk jaren geprofiteerd hebben van de opbrengsten. En nee, Shell en Exxon, jullie ontvangen geen compensatie voor het afbouwen van de gaswinning, dat is namelijk de wereld op zijn kop zetten. Het verschuiven van de financiële aansprakelijkheid naar de schatkist zodat de burgers ervoor opdraaien is een brutaliteit die zelfs in het neoliberalisme zijn weerga niet kent. Het is uiteraard makkelijk onderhandelen met de stropoppen van het grootkapitaal, stropoppen waarvan velen een verleden hebben bij de Shell. Stropoppen die wij beter kennen als De kolonisten van Den Haag.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *