Koningsdag 2018

Vandaag verscheen er een berichtje in het immer *kuch* kritische Dagblad van het Noorden. In het kader van Koningsdag heeft de gemeente Groningen het plan opgevat om met ingang van 1 april preventief fouilleren op straat in voeren. De burgemeester wil de veiligheid van koning Willem de Overbodige garanderen op 27 april, een nobel streven en ook behorend bij de taken van de veiligheidsdriehoek. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat enkel en alleen ingezet kan worden indien er sprake is van concrete dreiging met vuurwapens. Het is dan ook aan strenge regels gebonden. De strenge regels spreken onder andere van een beperkt gebied en daar is geen sprake van in deze aankondiging, aangezien het de volledige gemeente Groningen betreft. Ook dient er sprake te zijn van een concrete dreiging. Het lijkt me dat de gemeenteraad volgende week nog wat vragen in petto heeft voor de burgemeester.

Gezien de problemen rondom de aardbevingsproblematiek in het Groninger land zou je al snel kunnen spreken van een toegenomen kans op demonstraties en bijbehorende ongeregeldheden. De burgemeester gaat dan wel voorbij aan het feit dat de Groningers nou niet bepaald bekend staan als vuurwapengevaarlijk. Integendeel, de Groningers hebben zich tot dusverre uitermate beschaafd gedragen. De gedupeerden van de aardbevingen valt hoogstens te verwijten dat ze iets te veel lawaai hebben geproduceerd tijdens hun bezoek aan verschillende debatten in het Haagse. In Groningen zelf is men nog niet verder gekomen dan enkele vreedzame fakkeltochten. Mocht de burgemeester dus verwijzen naar niet nader te specificeren dreiging uit de hoek van de gedupeerden van de aardbevingen, dan kunnen we slechts constateren dat hij op deze manier ernstig stigmatiseert. En daar hebben de Groninger boeren al eens ervaring mee opgedaan toen ze zich eenmalig met man en macht naar het Malieveld begaven.

Burgemeester den Oudsten laat met dit bizar voorstel overigens wel zien aan welke kant hij staat. Het stigmatiseren van burgers is namelijk bon ton onder Haagse bestuurders. Na jarenlang neoliberaal beleid zou ik me als bestuurder overigens ook zorgen maken, ooit komt de afrekening. Voorlopig gaan ze echter nog wel even door op het ingeslagen pad. Inmiddels zijn ze eigenaar van uw organen middels de Donorwet, hebben ze het plebs een democratisch weerwoord afgenomen middels de Referendumwet en is total control over al onze communicatie aanstaande middels de Sleepwet. In een echte democratie zou dit allemaal niet kunnen. Het is een totaal omgekeerde wereld geworden. In plaats van transparantie en controle op de mensen die ons “dienen” in hun publieke taak en daar verantwoording over afleggen, zijn we aanbeland in een wereld waar we als horigen onder de duim gehouden worden. Bij monde van zelfbenoemd keizerin (Kajsa) Karin Ollongren is ons dat inmiddels meerdere malen bevestigd. Met deze dame in functie is het de vraag wanneer we ons stemrecht gaan inleveren.

Mevrouw Ollongren behoort trouwens tot de vertrouwelingen van ons Koninklijk Huis. En daarmee zijn we weer terug bij Willem de Overbodige. Een koning die zijn volk schoffeert door zijn verjaardag met het plebs te willen vieren in het mooie Groningen. Een feestje dat ruim 1 miljoen mag kosten en dat komt niet uit zijn eigen royaal gevulde zakken. Met de hele familie wil Willem zich laten toejuichen door “zijn” onderdanen in het Noorden des Lands. De hypocrisie ten top als we ons realiseren dat de familie van Oranje niet eens openheid wil geven over hun verdiensten als groot aandeelhouder van de Koninklijke Shell/NAM over het kolonialiseren van datzelfde Groningen. Het plebs blijft met de ellende zitten. Ook in Limburg weten ze daar alles van, de gevolgen van de mijnbouw zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Mijn advies aan bestuurlijk Nederland en de koninklijke familie is dan ook om zo snel mogelijk tot bezinning te komen en de verjaardag gewoon in huiselijke kring te vieren. Iedereen die onverhoopt toch denkt, zeker de gedupeerden van de aardbevingen, dat hij/zij stompzinnig met een vlaggetje onze oliesjeik  وليام وقحا  (Wilyam Waqaha )zijn verjaardag dient op te luisteren, verklaar ik compleet voor gek. Koningsdag 2018 te Groningen mag van mij de geschiedenis ingaan als het meest eenzame verjaardagsfeestje ooit.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten over “Koningsdag 2018”

  1. Het gaat niet om het aantal tenen of vingers Louis, maar om het dna materiaal dat afwijkt. Dit zijn de bouwstenen van het aards leven en alle dieren hebben datzelfde dna. Als dat dna materiaal afwijkt van het “normale, dan heb je iets speciaals en niet afkomstig van de aarde. Dat is hier het geval.afwijkend dna materiaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.