Belastingdienst, waar ging het mis? deel 1

Gisteren liepen we tegen een foutje van de belastingdienst aan waardoor 400 mensen mogelijk hun baan kwijtraken en de belastingbetalers financieel gedupeerd worden. Na plaatsing van het artikel kregen we al snel van allerlei kanten reacties waaruit blijkt dat er helaas meer mis is bij de belastingdienst.Waar gewerkt wordt mogen fouten gemaakt worden voor de goede orde, maar het is wel handig als men leert van gemaakte fouten. En dat lijkt bij de Belastingdienst niet het geval.

Maar waar gaat het nu eigenlijk fout. Daarvoor moeten we even terug in de tijd, namelijk naar 2012. Door kantoren te sluiten moest de belastingdienst een besparing gaan realiseren van 395 miljoen euro over een periode van 3 jaar. Op basis van informatie die ons bereikte constateren we dat er ogenschijnlijk geld is bespaard. In de praktijk is echter geld verkwist en het overgebleven personeel met een onmogelijke werkdruk opgezadeld.

Wij citeren;

“Het is een paar jaar terug dat ik daags voor de sluiting van het belastingkantoor in Gorinchem stond te praten met een inspecteur. Het was wat mismoedig, alles was ingepakt, tijdelijke contracten van medewerkers waren opgezegd, het deed denken aan een faillissement.

De inspecteur kende mij al een aantal jaren en zei eigenlijk moet je hier eens wat van gaan vinden. We sluiten bij de fiscus allerlei kantoren, we stappen over op het nieuwe werken. Daarbij hebben we geen vaste werkplek meer, terwijl we eigenlijk alleen maar met fysieke dossiers bezig zijn en totaal niet vanuit de cloud kunnen werken.”

Dat lijkt me niet handig en de dossiers kennende wordt dat een gigantisch tilwerk iedere dag. Dat klopt en dat gaat dus mis werd mij bevestigd. We praten over april 2014 en uit alle berichten sinds die tijd blijkt dat het volledig misgaat bij de belastingdienst.

Natuurlijk vroeg ik door, hoe gaat dat dan nu, u woont in de buurt van Gorinchem en moet nu naar Arnhem of Utrecht? De inspecteur schoot in de lach, letterlijk zei hij “dit moet eigenlijk in de krant, maar ik doe het  niet. Het zit zo, we krijgen vanaf nu een arbeidstijd korting van 3 uur per dag voor de te maken reisuren. Effectief hoef ik nog maar 5 uur per dag te werken. We behouden het zelfde salaris en krijgen alle reiskosten vergoedt.”

Dus even kort en bondig, de fiscus centraliseert en laat haar werknemers met behoudt van salaris voor 40 uur werk nog maar 25 uur werken. Dit betreft duizenden contracten.

Burgers maak u niet druk, maar u bent wel in het pak genaaid! De centralisatie van de belastingdienst kost ons minimaal 150 miljoen euro per jaar.

Aantal medewerkers waarvoor kantoor sloot8000
Gemiddeld bruto salaris  per medewerker€ 50.000
Kosten arbeidstijdverkorting   per medewerker€ 18.750
Kosten centralisatie per jaar€150.000.000

Daarbij moest de organisatie hetzelfde werk doen in veel minder tijd. De reiskostenvergoedingen, het mogelijk gestegen ziekteverzuim en de mogelijk gestegen kosten van externe inhuur zijn hier voor de goede orde niet in meegenomen.”

De toegenomen kosten aan externe inhuur hebben we er zelf nog even bij gezocht die bedroeg in 2017 bijvoorbeeld 55 miljoen euro. Waarbij we lezen; “Dijsselbloem voegt toe dat externe professionals, met name uitzendkrachten, nodig zijn geweest in het primaire proces voor bezwaren en inning om andere ongewenste achterstanden te voorkomen of te beperken.” Dit bevestigt overigens dat er problemen zijn met de reguliere  werkdruk.

De beoogde besparing is in elk geval niet gerealiseerd en heeft ruim een half miljard gekost. Daarbij is de service achteruitgegaan en is er sprake van een grote toename van fouten. Wat wij de medewerkers van de belastingdienst niet aanrekenen voor de goede orde, maar wel die mensen die dachten dat dit een goed plan was.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *