(Schijn) zelfstandigen, zoek het maar uit!

In de nadagen van dit slechtste kabinet ooit probeert men in aanloop naar de verkiezingen nog enige zelf veroorzaakte puinhopen weg te moffelen. Een van die puinhopen is de wet DBA. De gevolgen zijn namelijk inmiddels volop merkbaar, met de overheid voorop worden zzp-ers namelijk vervangen door payrollers en uitzendkrachten. En dat betreft ook de echte zelfstandige. Maar dat probeert men nu te voorkomen door aanpassingen in de definitie van kwaadwillend. Dit zou meer duidelijkheid geven over schijnzelfstandigheid versus echte zelfstandigheid voor zzp-ers en haar opdrachtgevers. De nieuwe definitie luidt: ‘U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.’ Dit is de definitie die zowel de wetgever als de belastingdienst nu gaan hanteren. Een uitgebreid artikel treft u hier.

Van groot belang is dat we dan ook de definitie van Schijnzelfstandigheid erbij pakken. Die vinden we vrij uitgebreid op Wikipedia. Maar kort samengevat: “Een werkelijke zelfstandige wordt verondersteld vrij voor eigen rekening te werken. Er is dus geen gezagsrelatie tussen de zelfstandige en het bedrijf dat van zijn diensten gebruikmaakt. De zelfstandige kan vrij kiezen hoe zijn werk te organiseren, en mag ook zelf beslissen met wie hij of zij zaken doet. Bij schijnzelfstandigheid ontbreekt deze vrijheid; de schijnzelfstandige heeft maar 1 opdrachtgever en staat onder diens gezag, maar zonder arbeidsrechtelijke bescherming.”

Het doet mij goed om te zien dat lokale overheden, zoals gemeente Amsterdam en Haarlem, het inmiddels goed begrijpen en op geen enkele wijze nog iets van doen willen hebben met de inhuur van zzp-ers. Stel dat ze daar per ongeluk als kwaadwillend worden aangezien door de belastingdienst. Dan volgt er een fikse naheffing en bijbehorende boete, met andere woorden  moet de maatschappij opdraaien voor de kosten van deze schijnconstructies.

Na 4 jaar wanbeleid van de VVD en PVDA hadden wij ook op niks anders mogen rekenen dan deze aanpassing, dat zult u met mij eens zijn. U begrijpt dat ik zeer cynisch en teleurgesteld ben. Op deze manier zullen heel veel mensen niet uitkeringsgerechtigd raken. Sowieso, als opdrachtgever heb je echt een stevige klap van de molen gehad als je een zzp-er inhuurt, lees ook de volgende brief van Asscher:

Aanpak schijnzelfstandigheid

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht van de Minister van Veiligheid en Justitie in behandeling. Door deze vereenvoudiging en digitalisering wordt het straks makkelijker voor een schijnzelfstandige om naar de rechter te stappen en een beroep te doen op het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Na een succesvol beroep op het rechtsvermoeden kan deze persoon vervolgens als werknemer gebruik maken van bijvoorbeeld de ketenaansprakelijkheid voor loon en kan de Inspectie SZW handhavend optreden onder andere voor de WML.

Die wet kwam er dus ik begrijp dat er geen opdrachtgever met deze nieuwe definitie nog zaken zal doen met een zzp-er. Dus ondanks de gedoogperiode tot 1 januari 2018, is het er alleen maar erger op geworden door aanpassingen van definities. Door deze aanpassing is ieder bedrijf dat zaken doet met een zzp-er bij voorbaat verdacht en loopt het risico tegen een procedure aan te lopen.

Mijn advies, bruteer de kostprijs van cao’s, waar zzp-ers minder in rekening brengen per uur dan de kostprijs per uur van de cao is sprake van kwaadwillend. Verder de wet DBA heel snel vergeten evenals dit kabinet.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

0 gedachten over “(Schijn) zelfstandigen, zoek het maar uit!”

  1. Uw advies roept vragen op: – Waarom zou een ZZP niet een keer ónder de kostprijs kunnen werken, terwijl de grootgrutters het wordt toegestaan alle concurrentie te vermorzelen door prijzen vér onder de inkoopprijs te hanteren?
    Welk deel van de aanneemsom is arbeidsloon? Met ontvangt marge op geleverde materialen, en stukje marge op uitbesteedde werken, en dan nog een vergoeding voor arbeidsuren.
    Wie gaat dat uitrekenen, en wat gaat dat dan wel niet kosten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.