Out of the box; het COA onder dak.

Op Batavirus hebben we al meerdere artikelen gewijd aan het recht op bed, bad en brood. Vanuit onze nobele inborst zijn we  namelijk van mening dat iedereen recht op bed, bad en brood behoort te hebben, het zijn immers de primaire levensbehoeften. In de piramide van Mazlov is dan het eerste level ingevuld van waaruit een mens zich omhoog kan werken in de maatschappij. We zijn dan ook best trots op één specifieke organisatie in Nederland, namelijk het COA. U leest het goed, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kan onze goedkeuring wegdragen. Niet op alle fronten uiteraard, op het gebied van communicatie met burgers kunnen ze bijvoorbeeld nog wel wat leren. De wijze waarop ze onderdak hebben geregeld voor allerlei kansloze gelukszoekers is echter bewonderenswaardig. Complete dorpen werden uit de grond gestampt, nutteloze gebouwen weer functioneel gemaakt. Het mocht allemaal wat kosten, maar dan heb je ook wat. Het COA was zelfs zo goed bezig dat ze zomaar een paar opvangplekken te veel hadden gerealiseerd. En dan nog winst maken ook, petje af!

Haaks op het COA staan de woningcorporaties die al jarenlang hebben verzuimd goedkope sociale huurwoningen te bouwen, soort bewust gecreëerde woningnood zeg maar met de welbekende wachtlijsten. De meeste woningcorporaties waren overigens meer projectontwikkelaar met als speerpunt het bouwen van onbetaalbare woningen voor Jan met de Pet, dan sociale huurbaas. Gelukkig bestaat er een villatax, ook wel bekend onder de naam huursubsidie die Jan met de Pet toch in staat stelde om op stand te gaan wonen, waarbij de huursubsidie direct in de kas vloeide van de corporaties. Het geld was er dus wel. Naast het bouwen van te dure woningen waren de heren bestuurders uit op nog meer winst, ze gingen speculeren met derivaten. De gevolgen kennen we, de huurder betaalt inmiddels de rekening via de verhuurdersheffing en de abnormaal hoge huren. En de bestuurders zitten er vrijwel allemaal nog, vaak een stoeltje opgeschoven met bijbehorende gouden handdruk wegens disfunctioneren en bijbehorende loonsverhoging. Inmiddels zijn ze overigens goed bevriend met het COA en verzorgen ook de doorstroom van tijdelijke opvang naar een echt huis voor de zogeheten statushouders. Statushouders die een urgentieverklaring krijgen en met voorrang geplaatst worden. Wij zetten onze pet weer op!

Bij Batavirus denken we graag out-of-the-box. En dat doen we bij dezen. Het zou een goede zaak zijn om de expertise en effectiviteit van het COA niet verloren te laten gaan. Integendeel, het is wenselijk om het COA de regie te geven over de gehele sociale huurmarkt. Woningcorporaties vallen vanaf nu onder het COA dus, hun nutteloze belangenvereniging Aedes kan worden opgeheven. Om elke vorm van discriminatie op de woningmarkt op te lossen wordt het COA dus verantwoordelijk voor de totale huursector en alle bijbehorende doelgroepen. Hun expertise wordt vanaf nu ingezet om iedereen te voorzien van een woning. Nederland zet een forse stap richting een echt beschaafd land. Iedereen is straks voorzien van een dak boven zijn hoofd. Huisuitzettingen behoren tot de verleden tijd. Ook struikelen we niet meer over de daklozen en de verwarde mensen die geen opvangplek meer hebben in de Geestelijke GezondheidsZorg. In het verlengde daarvan nog een basisinkomen invoeren en iedereen is ook voorzien van brood. En met de *kuch* aantrekkende economie *kuch* heeft iedereen straks een baan volgens labbekak Hans de Boer van VNO-NCW.

Enkelen van u zullen nu roepen “Wie gaat dit betalen?” Geen probleem, de afgelopen jaren heeft onze regering laten zien dat er altijd geld beschikbaar is om mensen in nood te helpen. Tot dusverre voornamelijk nieuwkomers in nood, maar soit, een kniesoor die daar op let. Nee, als het COA haar goede werk op deze manier voortzet voor iedereen zal haar winst alleen maar verder groeien, waardoor ze uiteindelijk voor dit nobele werk  niet meer afhankelijk is van financiering uit de staatsruif, zeg maar uw en onze belastingcentjes. Nee, het COA wordt een winstgevend Zelfstandig Bestuurs Orgaan met een maatschappelijke doelstelling, namelijk sociaal wonen. Concurrentie hoeven ze niet bang voor te zijn, de woningcorporaties van nu, de a-sociale huursector wordt opgeheven. En zo is het COA onder dak, haar voortbestaan is verzekerd, kapitaalvernietiging in de vorm van opgebouwde expertise in de kiem gesmoord.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *