Het UWV; technisch failliet of niet?

Het UWV is de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, Wajong, WAZ en de Toeslagenwet. De Toeslagenwet slaat hier overigens niet op huurtoeslagen en zorgtoeslagen, deze lopen via de belastingdienst. Nee, het betreft toeslagen voor mensen die onder het sociaal minimum komen terwijl ze een beroep doen op één van de genoemde uitkeringen. Mensen die geen beroep kunnen doen op de Toeslagenwet zijn overigens aangewezen op een bijstandsaanvraag  via de gemeente. Een wirwar aan regels die alle werkenden en werkgevers in Nederland financieren; u ziet op uw loonstrook uw maandelijkse bijdrage exclusief de werkgeverslasten. Het laatste is bewust gedaan, immers u zou schrikken wat er maandelijks netto rest.

Zo lang de verhouding tussen uw afdracht opweegt tegen de uitvoeringskosten (het UWV telt ruim 16.000 medewerkers) en de uit te betalen uitkeringen, is er niets aan de hand. De jaarverslagen van het UWV laten dan ook gezonde cijfers zien. In tijden van crisis is bovenstaande uiteraard een gevaarlijk model. Grote instroom van nieuwe werklozen met een gedegen arbeidshistorie zou de balans ernstig verstoren. Gelukkig zitten er geen domme mensen bij het UWV. Men heeft vroegtijdig een beleid ingezet om te zorgen dat het UWV niet in betalingsproblemen zou komen. Uw premie is niet noemenswaardig veranderd, maar uw rechten wel. Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Mensen met een arbeidsverleden die inmiddels 38 maanden hebben opgebouwd leveren per kwartaal vanaf 1 januari 2016 1 maand recht in totdat ze nog 24 maanden recht hebben. Na 10 arbeidsjaren gaat de opbouw overigens ook een stapje trager; u bouwt dan nog slechts een halve maand recht op per gewerkt jaar. Uw rechten van vóór 2016 blijven wel in stand. Voor de grootverdieners onder ons is het goed om te weten dat bij faillissement de loondoorbetaling van het UWV afgetopt is tot 150% van het maximum dagloon. Voor zzp-ers en zelfstandigen gelden andere regels. Zij dragen geen premies af en hebben dus geen recht op WW. Bij gebrek aan inkomsten rest dan slechts de loden gang naar hun gemeente. Uitzondering hierop is de ZEZ regeling voor zwangere vrouwen, die hebben 16 weken recht op een bevallings,- en zwangerschapsuitkering ter hoogte van maximaal het wettelijk minimumloon.

Het UWV blijft dus wel innen, maar is druk bezig om de uitbetalingen te minimaliseren. Logisch, want in het meest zwarte scenario waarin iedere werkende zijn baan zou verliezen en een beroep op het UWV zou moeten doen, zijn ze bij voorbaat technisch failliet. De vraag is of onze overheid, de eigenaar van het UWV, technisch failliet kan zijn. Maar zoals gezegd, onze slimmeriken van het UWV zijn niet voor 1 gat te vangen. Na de ICT-bubble en de bankencrisis hebben ze nog iets slims gedaan. Ze hebben namelijk een zeer actief beleid gevoerd om mensen te stimuleren zelfstandige, in de volksmond vaak zzp-er, te worden. Werkcoaches kregen de opdracht om in barre crisistijden mensen te stimuleren om zelf in hun inkomen te voorzien. Op zich niets mis mee. Er zitten echter een paar addertjes onder het gras. Allereerst dient u met toestemming van uw werkcoach de stap te zetten naar het zelfstandig ondernemerschap. Een werkcoach die dit graag steunt trouwens. Vervolgens zijn er meerdere mogelijkheden om invulling te geven. Houdt er rekening mee dat bij het succesvol neer zetten van een bedrijfje het UWV de komende jaren een vordering op u heeft indien er sprake was van genoten uitkering gedurende de startperiode. En dan komt de meest bizarre adder tevoorschijn. Na 18 maanden zelfstandig ondernemerschap is een terugkeer niet meer mogelijk en last but not least ‘U bent in 1 keer verlost van al uw opgebouwde rechten’. U leest het goed, u krijgt uw jaren afgedragen premie uit uw loonslaafverleden niet terug, maar kunt er ook geen aanspraak meer op doen, ze bestaan gewoonweg niet meer.

Het vervallen van oude opgebouwde rechten (u heeft immers altijd trouw premie betaald) roept de nodige vragen op. Allereerst natuurlijk of dit juridisch wel kan, maar daar heb ik gek genoeg geen enkele jurisprudentie over kunnen vinden. Vreemd, aangezien de voorwaarden ook nog eens zijn veranderd gedurende de looptijd en er sprake was van gedwongen winkelnering. De belangrijkste vraag is echter hoeveel potentiële vorderingen van de balans zijn verdwenen bij het UWV. Zeker nu de nieuwe wet DBA de motor blijkt te zijn achter het verdwijnen van de kleine zelfstandige, dan wel de zzp-er. Nadat Batavirus hierover berichtte is het door de mainstream media opgepakt. De noodklok is inmiddels geluid. Zelfs de NOS wist deze week melding te maken van tienduizenden zzp-ers die opdrachten mislopen. Laten we inderdaad eens kijken what’s in it for UWV?

De berekening

Nederland telt 1,1 miljoen zzp-ers volgens recente gegevens van o.a. het CBS en de Kamer van Koophandel. Een voorzichtige schatting van het effect van de invoering van de wet DBA is dat daar de komende periode 500.000 van gaan verdwijnen, vooral degenen die langer dan 18 maanden actief zijn en ooit gestart zijn vanuit de WW-situatie. Met andere woorden; 500.000 WW-uitkeringen waar wel voor is betaald, maar waar geen rechten meer op bestaan. Deze mensen hadden bij een fulltime dienstverband recht op 70% van het maximum dagloon, op dit moment € 203,85. Voor onze berekening gaan we er even voor het gemak van uit dat men gemiddeld 24 uren per week werkzaam was voordat men zelfstandige werd, dus 60% uitbetaling. Een reële aanname aangezien veel parttimers uit de thuiszorg en aanverwante sectoren tot de doelgroep behoren. Rest ons nog om een periode te bepalen waarover deze mensen recht hadden op WW, in onze berekening hanteren we een voorzichtige 24 maanden, waarbij we 21 werkdagen per maand hanteren. En dan krijgen we de rekensom;

500.000 * (70% van € 203,85) * 60% * 21 * 24 =

21.575.484.000

U leest het goed. Onze voorzichtige berekening laat zien dat het UWV bijna 22 miljard aan uitkeringen niet meer hoeft uit te betalen waar wel premies voor zijn ontvangen. Dat noem ik nog eens je balans opschonen door eigenlijk pure diefstal op haar eigen burgers. Haar eigen burgers inderdaad, immers het UWV is een staatsbedrijf. Burgers die geen rechten meer hebben en veelal als Nugger eindigen met dank aan de wet DBA. De basis voor de nieuwe armoede is gelegd. En ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit beleid niet per ongeluk is – aluhoedje weer afzet-. Maar één ding is duidelijk, het antwoord op de vraag of het UWV technisch failliet is of niet? Nee, dat faillissement hebben ze doorgeschoven.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “Het UWV; technisch failliet of niet?”

 1. Om maar niet te spreken over de 100% boetes die ze maar al te graag uitdelen, zonder pardon! Het UWV is mijn faillisement?

 2. Indien het een verhaal is dat je naar buiten wilt brengen mag je me contacten, kan via contactpagina hier of dm op twitter.

 3. Het is ook hier weer overduidelijk dat de skoften van deze regering er niet zijn om de hulpbehoevende mens te helpen maar om ze een flink oor aan te naaien op een beschamende slinkse manier.

 4. Hoogste tijd voor het liquideren van het huidige stelsel door het invoeren van een UBI, een Universeel Basisinkomen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan!

 5. Boete en stoppen uitkering + terugbetaling van 6 maanden voor het aannemen van tijdelijk werk (minder dan een maand) tijdens de aanvraagperiode.. UWV is er niet voor hulp! het UWV is een bedrijf met winstoogmerk, in dienst van NLBV

 6. Zo is het (winstoogmerk is het doel), in het ene geval rekt uwv naar eigen interpretatie de wetgeving op, in een ander geval wordt de wetgeving strikt toegepast: het doel: zo min mogelijk uitkeren, heiligt de middelen. NLBV een tegenstander van zijn burger

 7. Niets dan lof voor de medewerkers van het UWV ze hebben zoveel mensen uitgeknepen zodat ze nu 5.5 procent erbij krijgen “Bravo” . Ook heel fijn dat de verzekeringsartsen het beter weten dan de specialisten !

 8. En dan hebben we het nog niet gehad over het maximaliseren van het uit te keren bedrag bij ww. Voor de beter betaalde onder ons kan dit leiden tot een ww uitkering van bijvoorbeeld maar 40% van het laatst verdiende loon. Wel hoge belasting afdracht en ook de maximale ww premie betalen maar nooit geen 70% van het laatst verdiende loon. Hoort de overheid hier ook niet iets voor te regelen? Of is dit de stimulans om hoger opgeleiden of goede managers naar het buitenland te sturen? Of willen we deze mensen gewoon niet stimuleren? MKB is de motor van de economie maar waar stimuleert de staat deze belangrijke inkomsten bron mee? Door alle rechten te ontnemen op zekerheid als het even wat minder gaat?

 9. van daar dat de werkloosheid cijfers zo enorm volgens rutte gedaald zijn die mensen oa zzpers en partime ers worden daarom niet mee geteld waar blijven de bonden?

 10. Hoe komt u erbij dat iedere WW-gerechtigde recht heeft op een uitkering die is gebaseerd op het maximum dagloon? Dit is pertinent onjuist, het lijkt me handig als u eerst kennis van zaken heeft alvorens over te gaan tot publicatie van uw mening hieromtrent.

 11. Naast deze slimme truc zijn de verzekeringsartsen van het UWV geweldig ze hebben een zeer hoog genezingspercentage. Zovelen die de wajong en wia uitmoeten terwijl hun niets anders rest dan de bijstand want werk zullen ze gelaas nooit meer krijgen

 12. Als u de berekening goed had gevolgd had u gezien dat daar een staffel op is toegepast. Als bij alle factoren was uitgegaan van het maximum gaat het om ca 50 miljard.

 13. Snapt men het nu nog niet?
  Het gaat om geld……..niet om de mens.
  Geld wordt met zorg behandeld.
  De mens wordt zonder zorg behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *