Pragmatische Politiek

Onze gewaardeerde collegabloggers van OpinieZ wisten de afgelopen dagen de wereld te verrassen met een column van Rutger van den Noort. Een stuk dat overigens het verschil in zienswijze tussen OpinieZ en Batavirus meteen duidelijk maakt. De voornoemde rubriek kenmerkt zich namelijk door een hoog retorisch gehalte, zeg maar exact waar onze politiek bol van staat. Het teruggrijpen op retoriek is meestal een teken dat iemand wel ziet dat er iets moet veranderen, maar de oplossing niet voor handen heeft. En dan laat je een luchtballon op. Of een Hindenburg. Erg functioneel indien je een oeverloze discussie wilt openen, zoals we dat kennen uit de politiek en zoals dat past in onze feminiene maatschappij.

Bij Batavirus zijn we iets pragmatischer ingesteld en komen liever met een kant en klare out-of-the-box oplossing die daarna als voorstel wordt ingediend. Out-of-the-box omdat ons uitgangspunt is dat bestaande systemen inmiddels hebben bewezen dat ze niet meer werken. De hete luchtballon annex zeppelin ‘Maak kandidaat-bewindslieden voor de verkiezingen bekend!’ heeft me doen besluiten om een onderbouwd voorstel neer te leggen. Een voorstel dat kiezers weer dichter bij de politiek brengt en de nadelen van de partijpolitiek doorbreekt zonder de partijen op te heffen.

Het Voorstel
We beginnen aan de top, omdat daar de meeste winst valt te behalen. Het is wenselijk de Eerste Kamer op te heffen en te vervangen door een onafhankelijk Constitutioneel Hof zoals we dat in Duitsland kennen en dat recht doet aan de Trias Politica. Primaire taak van het Constitutioneel Hof wordt het toetsen van nieuwe wetgeving aan de Grondwet en internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Tweede Kamer krijgt ook te maken met een paar ingrijpende veranderingen. Allereerst de termijn waarvoor men gekozen is; het is wenselijk deze te verlengen naar 6 jaren. Dit is geen enkel probleem omdat de Tweede Kamer in dit voorstel zich enkel nog zal richten op haar controlerende taak. ‘Kamerlid zijn’ is overigens een normale stap in je loopbaan, zeg maar een contract voor bepaalde tijd, en de riante wachtgeldregeling wordt dan ook afgeschaft en vervangen door de normale regelingen van het UWV.

Dan gaan we naar de meest ingrijpende verandering. De bevolking van Nederland, de stemgerechtigden, gaat haar eigen ministers kiezen. Met de moderne communicatiemiddelen moet dat via het portaal Mijn Overheid geen enkel probleem zijn. Partijen dienen per ministerie een plan van aanpak in, concreet en met een duidelijke visie, missie en begroting, en koppelen daaraan een minister die namens de partij uitvoering gaat geven. Een minister hoeft niet gekozen te zijn voor de Tweede Kamer. Partijen mogen per 5 kamerzetels een minister leveren, maar deze moet echter nog wel gekozen worden. Voorbeeld: de PVV mag met 40 zetels na de verkiezingen maximaal acht ministers leveren op acht verschillende ministeries. De Tweede kamer stelt vanuit haar midden op basis van dezelfde 5 kamerzetels per positie een staatssecretaris aan naast iedere minister.

Wat ons nog rest is een sterke leider. Iedere partij komt met een kandidaat voordat ze de verkiezingen voor de Tweede Kamer in gaan. De 3 grootste partijen hebben het recht de post van Minister-President te claimen en in te vullen. Het Nederlandse volk zal zich in een tweede ronde uitspreken wie ze definitief als leider wil. Let wel, alles via Mijn Overheid zodat u uw luie stoel niet uit hoeft.

De Gevolgen
Ministers en staatssecretarissen behouden wel een aparte wachtgeldregeling omdat het afbreukrisico in hun functie veel groter is. Overigens verliezen ze het recht op wachtgeld indien ze zelf opstappen. Ministers en staatssecretarissen leggen verantwoording af aan de Tweede kamer en kunnen voortijdig ontheven worden uit hun functie bij disfunctioneren.
De laatste wijziging brengt de burger echt dichter bij de politiek. Wederom via het portaal Mijn Overheid wordt per ministerie regelmatig uw mening gevraagd door middel van een digitaal raadgevend referendum. Ministers zijn hierdoor in staat om snel de mening te peilen onder de Nederlandse bevolking bij zeer relevante dossiers als TTIP en/of niet verwachte omstandigheden. Regeren is vooruitzien, maar de meeste kristallen bollen zijn erg troebel.

Met dit voorstel hoop ik de basis te leggen voor het herstel van de democratie en een grotere betrokkenheid van de burger bij onze politiek. Compromissen worden uitgesloten doordat we niet meer te maken hebben met een onderhandelingscultuur waarbij meerdere partijen een coalitie moeten smeden door water bij de wijn te doen. Is het een haalbare kaart en mag ik me ooit verheugen op Roemer op Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Jesse Klaver op Infrastructuur en Milieu? Buma op Defensie? Wie weet. Het is wel de meest pragmatische vorm van politiek bedrijven en controleren. En dat alles komt vast in orde onder de bezielde leiding van Minister-President Wilders.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

5 gedachten aan “Pragmatische Politiek”

  1. Lees net een column van jou die verdomd veel weg heeft van mijn revolutionair Romke-plan uit 2015, beschreven in de 3 boeken van de Pluchen Revolutie. Heeft Maarten je getipt, heb je de boeken van hem geleend? In dat geval was het wel zo netjes geweest niet te pronken met andermans veren. Uiteraard zie ik ook wel dat er wat accenten zijn veranderd. Mijn ruw raamwerk was dan ook bedoeld om hier en daar wat boetseer- en schaafwerk toe te laten staan. Gaat overigens verder dan wat jij schrijft. Zie daarom nogmaals naar mijn plan in ontwerp: http://rientshofstra.nl/romke-d13/programma Reacties kunnen naar rhofsof@gmail.com of http://www.rientshofstra.nl

  2. Inmiddels is er 1 partij die Het Alternatief Staatsbestel als belangrijkste speerpunt in haar partijprogramma heeft opgenomen, nl De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl)
    Als AS wordt ingevoerd zijn we af van heel veel niet democratische ellende van de huidige politiek, w.o. vallende (en dus ook demissionaire) kabinetten, van kiezersbedriegende coalities en wurgende fractiediscipline.
    De tijd is rijp voor een pluchen revolutie (als het al niet te laat is).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *