Batavirus out of the box: Vluchtelingen problematiek

Vluchtelingen

Als vrouwen op leeftijd op dingen gaan spugen dat weet je dat de eindtijd nabij is. Bijzondere tijden vragen om bijzondere ideeën en oplossingen. Batavirus start derhalve een nieuwe rubriek ‘Batavirus out of the box’ waarbij de grote maatschappelijke problemen van onze tijd geanalyseerd worden om ze vervolgens van een originele maar vooral pragmatische oplossing te voorzien. Daarbij stapt Batavirus direct zelf uit de doos want het benoemen van problemen ad opheffum in de (online) media is echt een dingetje geworden. Zelden worden er echter ook oplossingen aangedragen en aangezien de witte onderbroek technocraten van de politieke elite te druk zijn met doofpotten, krantenkoppen en peilingen, zullen wij voor hen op Batavirus de problemen head on te lijf gaan. Om te beginnen natuurlijk, de Europese vluchtelingencrisis.

Op Twitter volg ik al geruime tijd journalist Sakir Khader. Als je dat doet dan passeren dagelijks ongefilterd de verschrikkingen van de Syrische burgeroorlog, de oorlog in Jemen en andere gebieden waar de Arabische lente tot volle bloei is gekomen. Vaak klik ik na een paar seconden het filmpje al weer weg omdat ze te verschrikkelijk zijn. Kinderen en vrouwen die het slachtoffer worden van bombardementen, waaronder wellicht ook ‘onze’ voor IS bestemde bommen. Dat gaat door merg en been. Je realiseert je dat de mensen die voor dit geweld wegvluchten, geholpen moeten worden en dat wij in ons mooie vrije rijke westen vanuit onze eigen verschrikkelijke geschiedenis terecht hebben afgesproken om daar een bijzondere verantwoordelijkheid in te nemen. Dat zie je soms gelukkig niet alleen terug in historische, geopolitieke of internationaalrechtelijke metabespiegelingen maar ook in talloze kleine initiatieven waarbij nooddruftige mensen uit den vreemde hier ten lande uit medemenselijkheid geholpen worden maar die vanwege de #ophef carrousel van de (online) media nauwelijks zichtbaar zijn.

Gigantische aantallen en cultuur
Nu is het absorptievermogen van Europa om vluchtelingen op te nemen eindig. Bovendien nemen de vluchtelingen veelal een patriarchale islamitische cultuur mee die, omdat het westen al de nodige problemen kent met het assimileren van de religie van de vrede, het geestelijk absorptievermogen van Europa reeds ernstig heeft aangetast. We zullen dus iets moeten doen om de aantallen terug te brengen en de negatieve kanten van de meegebrachte cultuur zoveel mogelijk te dempen. Dat begint helaas – ondergetekende heeft persoonlijk ook liever een grenzeloze wereld – met het herinvoeren van bewaakte waterdichte grenzen op die plekken – Griekenland, Italië en Spanje – waar vluchtelingen maar vooral migranten Europa trachten binnen te komen. Want de tweede stap is het effectief onderscheiden van echte vluchtelingen die wegens oorlogsgeweld of vervolging gevlucht zijn tussen de grote stroom ‘gelukszoekers’. Die laatsten neem ik overigens niets kwalijk. Het zoeken naar geluk is eenieders recht maar stuit ook altijd inherent op grenzen. Kijk bijvoorbeeld naar iemand als Gordon, die kan je daar alles over vertellen.

Onderscheid tussen vluchteling en immigrant
Het onderscheid tussen een echte vluchteling en een immigrant blijkt echter maar moeilijk te maken. De grote stroom immigranten, waarvan nu duidelijk wordt dat een groot aantal uit het veilige Noord-Afrika komt, doet zich voor als vluchteling. Een Syrisch paspoort schijnt in de Arabische wereld even goedkoop en makkelijk te verkrijgen te zijn als het beruchte boek Mein Kampf van Adolf Wilders. Bovendien laten we zonder grenzen nu eerst iedereen binnen, waarbij zowel de echte vluchtelingen als de immigranten in de ambtelijke langdradige tredmolen van de asielindustrie en overheden terechtkomen. Zo gunnen we de rotte appels onder de hele groep nieuwkomers de tijd en de mogelijkheid om onwelgevallige misdrijven te plegen. Die misdrijven stralen, naast dat ze nu eindelijk de guur rechtse verborgen agenda van menig journalist hebben blootgelegd, nogal negatief af op de groep echte vluchtelingen die gewoon recht hebben op hulp. Je zou dus kunnen denken dat er een nieuwe veel doeltreffendere werkwijze nodig is om echte vluchtelingen van migranten te onderscheiden. Eentje die niet fraudegevoelig is om zo de gigantische aantallen die Europa overspoelen snel te beperken. Die werkwijze is eigenlijk heel eenvoudig.

Twee vliegen in één klap: het onderscheid tussen ‘vrouwen en kinderen’ en ‘mannen’.
Het overgrote deel van de migranten bestaat uit jonge mannen. En, nou dat is ook toevallig? Vrijwel 100% van de problemen die door nieuwkomers in Europa veroorzaakt worden….., wordt inderdaad door (jonge) mannen veroorzaakt. Zij brengen de patriarchale cultuur mee die – waar het de positie van de vrouw en geweld als geaccepteerde vorm van conflictbemiddeling betreft – voor vrouwen, rokjes dragende mannelijke hipsters maar ook de rest van de bevolking, veel problemen oplevert. Wat nu, als aan de grens van Europa voortaan in eerste instantie alleen nog vrouwen en kinderen uit het Midden-Oosten of Afrika binnen mogen komen? Is het echt zo raar om de meest kwetsbare groepen, zeker ook gezien de cultuur waar zij vandaan komen, voorrang te geven? Het maken van dit onderscheid lijkt mij zelfs voor Europese ambtenaren niet te hoog gegrepen en dus waterdicht. Jonge mannen van de mohammedaanse persuasie staan daarenboven ook niet bekend om hun travestitionele competenties. De stroom vluchtelingen, en met deze methode weet je bijna zeker dat het bijna altijd echte vluchtelingen betreft, wordt op deze manier met zeker 80% terug gebracht. Aangezien de grafiekjes van Leo Lucassen, hoe mooi ze ook zijn, te weinig effect gesorteerd hebben de afgelopen maanden en we dus nog miljoenen migranten mogen verwachten het komende decennium, lijkt me dit een gerichte en doeltreffende oplossing voor een groot probleem.

Flessenhalzen en uitzonderingen
Ja maar dit! Ja maar dat! Natuurlijk weet ik dat dit plan in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en allerlei internationaal juridische afspraken. Maar nood breekt wet. Lees websites als Opiniez en The Post Online! Armageddon is nakende en dus zullen we snel iets nieuws moeten verzinnen. Daarnaast is er natuurlijk de bemoeilijkende omstandigheid dat homoseksuele mannen of genderneutralen uit de islamitische wereld natuurlijk ook echte vluchtelingen zijn die ook met voorrang recht zouden moeten hebben op een veilig thuis hier in het westen. Voor hen maken we dan ook een uitzondering en bij de grens zullen speciale gaydar teams ingezet worden. Gordon schijnt weer op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Gewoon alle heteroseksuele mannelijke immigranten of vluchtelingen tussen de 14 en 54 jaar komen er in eerste instantie niet meer in. De problemen met integratie, ook door uiteindelijke gezinshereniging en dergelijke, zullen niet direct opgelost zijn. Maar door de abrupte reductie van de grote toestroom en het in ieder geval tegenhouden van de rotte appels die zo negatief afstralen op de religie van de vrede en de echte vluchtelingen, creëren we de rust om te doen waar we goed in waren in Europa. Problemen op pragmatische wijze oplossen. Een bijkomend voordeel is dat zowel de witte als zwarte leunstoelfeministen dit plan niet met hun postgenderale en postkoloniale bagger onder zullen poepen. Het lijkt mij toch dat zij braaf aan de zijlijn mee zullen klappen voor dit plan. Wat jullie Asha en Arzu?

 PS: Oppergod Thom York van Radiohead is in ieder geval voor. Luister maar:


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

0 gedachten aan “Batavirus out of the box: Vluchtelingen problematiek”

  1. De reeds aanwezigen geven we een sleurhut, zodat ook die kunnen meewerken aan de opbouw in hun eigen land.

  2. Alleen Karel Martel en Jan 111 Sobieski wisten wat ze moesten doen. In ieder geval niet het PAARD van TROYE binnenhalen, wat nu gebeurt. Demografische oorlogsvoering is wat nu aan de gang is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *