De gedragsaanwijzing

In 2013 is de gedragsaanwijzing uitgeroepen tot het meest innovatieve juridische idee wereldwijd. En dit valt goed te begrijpen, mede omdat de gevolgen van het wegbezuinigen van de GGZ tot een ernstige toename van overlast heeft gezorgd. De verwarde man duikt de laatste jaren dan ook steeds vaker op in het nieuws. Concrete resultaten zijn overigens nergens te vinden. Wel ligt er inmiddels een wetsvoorstel klaar voor de tweede kamer die met name burgermeesters verregaande bevoegdheden geeft bij het inzetten van de gedragsaanwijzing zonder tussenkomst van de rechter. Toetsing vindt eventueel achteraf plaats. Het nadeel is uiteraard dat de schade dan al is geschied. Met andere woorden een nuttig instrument deze ASO-wet waar wel de nodige kanttekeningen bij geplaatst mogen worden. De grootste kanttekening is wel de subjectiviteit bij de bepaling van overlast.

Lees verder “De gedragsaanwijzing”