Batavirus op de bres voor Femmes For Freedom

Femmes For Freedom is een kleine hulporganisatie geleid door Shirin Musa die zich inzet voor vrouwenrechten in Nederland. Sinds de oprichting in 2011 strijdt zij tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, eergerelateerd geweld, huwelijkse gevangenschap en gedwongen achterlating. Zaken die ook in Nederland helaas nog veelvuldig voorkomen. Hulp aan deze kwetsbare groep vrouwen strekt zich naast ambulante hulp en algemeen maatschappelijke bewustwordingscampagnes ook uit tot bijstand aan vrouwen die zich onder de verantwoordelijkheid van de overheid bevinden in opvanglocaties.

Lees “Batavirus op de bres voor Femmes For Freedom” verder