Tut-tut-tut

De titel doet misschien vermoeden dat er nu een column volgt over tûterturken, die regelmatig het nieuws halen met hun irritante manier van het vieren van een bruiloft. Met name de verplaatsing tussen huwelijksvoltrekking en feestzaal in hun gedroomde huurauto’s doet bij menig verkeersdeelnemer het bloed koken. Maar daar hebben we een Nationale Politie voor, als ze het tenminste niet te druk hebben met bijvoorbeeld het opsporen van blokkeerfriezen die geacht worden hun DNA te delen met het OM. Over de onbegrijpelijke prioriteiten van de politie valt sowieso wel een column te schrijven. Dit stukkie gaat echter over de beTUTteling van de overheid die geen grenzen meer lijkt te kennen.

Stapje voor stapje lijkt het wel of de overheid bepaalt hoe de Nederlander zijn leven dient in te richten. Onder de noemer “gezond leven” is bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor het nuttigen van enkele alcoholische versnaperingen opgevoerd naar 18 jaar en ouder. Rokers weten inmiddels ook dat ze verworden zijn tot paria’s van de maatschappij in hun bijkans onbetaalbare hunkering naar een nicotineshot. Ook ons dagelijks voedsel is niet aan de aandacht ontsnapt, met name het genieten van een lekker stukje vlees roept inmiddels bij de gevoelige vatbare zieltjes de nodige schuldgevoelens op. Er zijn zelfs al ministeries en lokale overheden, voornamelijk in de Randstad, waar het nuttigen van een broodje kroket in de kantine slechts op aanvraag na het invullen van de nodige verantwoordingsformulieren tot de mogelijkheden behoort. Waar zijn de tijden gebleven dat we zelf wel bepaalden wat goed voor ons is? De tijden dat je na het sporten gezellig nazat in de kantine onder het genot van een biertje, balletje gehakt en een sigaretje. Uiteraard na uitgebreid het zweet van het lichaam gespoeld te hebben zonder na te denken over een maximaal aantal minuten dat men onder de douche mag doorbrengen. Binnenkort zullen de eerste sporthallen voorzien worden van een gezichtsherkenner en een tijdklok die na 3 minuten de douche uitschakelt. De gezichtsherkenner zorgt ervoor dat u niet nogmaals de waterstraal kunt activeren gedurende de eerste vierentwintig uren.

Bovenstaande “kleine” ongemakken zijn voorbeelden van een overheid die bezig is modelburgers te smeden. Let wel, er zijn dus totaal overbodige ambtenaren die zich dagelijks bezighouden met het opvoeden van u en mij. Deze week bereikte een nieuw staaltje opvoedkunde de burelen van Batavirus. In de Fryske Marren, een gemoedelijke plattelandsgemeente heeft een ambtenaar zich gebogen over de in zijn ogen slordige opstelling van de afvalcontainers. En hij heeft een oplossing gevonden. Op aangewezen plaatsen zijn inmiddels rode steentjes aangebracht die de vakken markeren waarbinnen de containers geplaatst moeten worden, zie onderstaande foto.

Deze overijverige zichzelf in stand houdende overheidsdienaar kan echter niet tellen. Het gevolg is dat er structureel te weinig plaatsen zijn voor alle afvalcontainers in een straat. Niet getreurd, de bewoners zetten hun container netjes in de rij in het verlengde van de vakken.

Het laatste leidde deze week tot een nieuw dieptepunt. Het blijkt dat er namelijk wordt gehandhaafd. Naast de vuilniswagen loopt inmiddels in weer en wind een handhaver, waarschijnlijk gratis personeel in het kader van de tegenprestatie dus met behoud van uitkering, mee. Deze simpele ziel heeft de spannende taak om te controleren of de bak binnen de lijntjes staat, het deksel wel gesloten is, met de goede zijde naar de weg staat en of de bakken wel 15 cm van elkaar af staan. Tevens snuffelt hij/zij in bakken om te zien of uw afval wel in de bak thuishoort. Bij overtreding krijgt de eigenaar van de container een waarschuwing. Bij herhaling treedt de sanctie in werking, uw bak zal niet worden geleegd. Uiteraard wordt hiertoe een hele administratie bijgehouden. Er is zelfs een formulier voor ontworpen. Een formulier dat menig verbaasde dorpsgenoot deze week aantrof op zijn container, zie onderstaand.

De enige vraag die rest is wanneer de grenzen van de beTUTteling zijn bereikt. Het opgeheven vingertje van de overheid begint namelijk averechts te werken. Volgende week staan alle bakken verkeerd om, met het deksel open, zonder enige tussenruimte en buiten de rode lijntjes. Burgerlijke ongehoorzaamheid versus tut-tut-tut.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *