UWV in het pak genaaid

De pleuris is uitgebroken op de La Guardiaweg in Amsterdam bij het hoofdkantoor van het UWV. De plannen van Rutte3 voor de arbeidsmarkt zorgen voor de nodige onrust. Aanleiding is een interne memo waarin medewerkers wordt medegedeeld dat alle verloven tijdens de maanden juli en augustus worden ingetrokken. Het plannen van vakanties in die periode is ook niet meer mogelijk. Een medewerker die anoniem wenst te blijven is laaiend. “Terwijl de Kamerleden en het kabinet zelf twee maanden op reces gaan en half Nederland in de WW zit moeten wij doorwerken. Ik voorzie grote problemen met de werkdruk, hoe moeten wij gaan controleren of de mensen in de WW niet gewoon twee maanden op een camping staan?” Een leverancier van IT personeel die ook anoniem wenst te blijven wenst het UWV een fijne wedstrijd. “Wij hebben het UWV al medegedeeld dat de IT-ers die ze van ons inhuren in de maanden juli en augustus niet beschikbaar zijn. Hoe het UWV haar dienstverlening zonder externe inhuur vorm gaat geven in de maanden juli en augustus is nog een groot raadsel.

Alle commotie komt voort uit de nieuwe realiteit die op de arbeidsmarkt gaat ontstaan als het regeerakkoord van Rutte3 wordt uitgevoerd. Iemand kwam op het lumineuze idee de proeftijd op contracten voor onbepaalde tijd te gaan verhogen naar 5 maanden. Onbewust worden hiermee Amerikaanse taferelen gerealiseerd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Want de nieuwe werkelijkheid is dat heel veel mensen twee maal per jaar een contract voor onbepaalde tijd gaan krijgen wat dan aan het einde van de proeftijd wordt ontbonden zonder dat tussenkomst van de rechter nodig is of toestemming van het UWV nodig is. Veel mensen reageren er trouwens positief op. Dit betekent dat ik iets moet inleveren financieel maar ik krijg er heel veel vakantiedagen voor terug aldus een medewerker van een grote bank. Ook de detacheringsbranche is enthousiast over de nieuwe realiteit. In juli en augustus zijn onze mensen voortaan niet beschikbaar, dat scheelt wat omzet maar we hebben geen risico meer qua leegloop en kunnen bij uitval door ziekte meteen van het contract af.

Bij een distributiecentrum waar een paar honderd mensen werken is de stemming verdeeld. De groep die er werkzaam is vanuit de tegenprestatie met behoud van uitkering moet er smadelijk om lachen. De mensen die via uitzendbureau’s en payroll bedrijven werken hopen dat ze nu rechtstreeks worden ingehuurd en dat er dus een salaris verhoging per uur in zal zitten. De mensen die een regulier contract hebben zijn woedend. Nu worden wij voortaan ook behandeld als uitzendkracht. “Ze willen mij een nul-uren-contract laten tekenen voor onbepaalde tijd, dit is niet eerlijk” aldus een medewerker die om begrijpelijke redenen anoniem wenst te blijven. De HR manager verwacht dat de hele onderkant van de markt nu als aangeschoten flexwerker verder zal gaan en maakt zich zorgen of mensen zich überhaupt nog wel ziek durven te melden.

Schoonmaakbedrijven en vuilophaal dienstverleners verwachten veel Polen te gaan inzetten in de maanden juli en augustus. Maar we verwachten verder geen grote problemen in de continuïteit van onze dienstverlening aldus een woordvoerder.

Jetta Klijnsma is blij, ze verwacht dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nu eerder een contract voor onbepaalde tijd krijgen.

De uitzendbranche verwacht een behoorlijk omzetdaling bij payroll bedrijven en de payroll activiteiten van uitzenders, maar de vraag naar onze uitstekende werving & selectie zal door deze draaideur en stoelendans die volgt alleen maar toenemen aldus een woordvoerder.

De plannen zijn goed ontvangen binnen het onderwijs. Door de Wet Werk en Zekerheid werden roosters een gatenkaas. We moeten docenten na een paar keer oproepen in vaste dienst nemen. Nu gaan we over tot 2 maal per jaar een nul-uren-contract voor onbepaalde tijd. Dat klinkt goed en lost onze problemen op. De verwachting is dat nieuwe contracten met leraren ook meteen voor onbepaalde tijd zullen worden afgesloten. Leraren zijn namelijk toch al vaak in juli en augustus vrij, dit scheelt ons behoorlijk op loondoorbetaling tijdens de zomervakantie. Met de besparing kunnen we dan het bestuur de zo verdiende en gegunde *kuch* salarisverhoging geven die al te lang was uitgesteld.

Vanuit bejaardenopvangcentrum “De laatste snik” reageren de oudjes gelaten, er werkt hier al bijna niemand meer in loondienst. Alles wordt nagenoeg gedaan door vrijwilligers, dat zal wel zo blijven.

Boze tongen beweren dat Macron via Brussel gelobbyd heeft voor deze aanpassing. In Parijs wordt namelijk nogal opgetogen gereageerd. Al jaren storen wij ons aan al die caravans uit Nederland op zwarte zaterdag, door deze aanpassing kan dat weleens voorgoed voorbij zijn. Want velen zullen al meteen begin juli op pad gaan maar daarnaast zal de koopkracht in Nederland flink verder dalen waardoor wij vakantie in eigen land adviseren.

Mensen wordt wakker, dit lijkt wellicht wat cynisch, maar kan zo maar de nieuwe realiteit worden. ik hoop echt dat Rutte3 overgaat tot heroverweging van deze aanpassing.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Eén gedachte over “UWV in het pak genaaid”

  1. Ikzelf heb twee maanden zonder geld gezeten, omdat men op vakantie was bij het Uwv. Er zal toch iemand als plaatsvervanger aanwezig moeten zijn bij zo’n instantie!!!! Dus laat maar lkkr doorwerken. Bezwaarschrift en klacht ingediend tegen desbetreffende en hoop dat er inderdaad iets aan gedaan wordt daar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *