FNV hoe zit het met uw CTI ratio?

De Chief To Indians ratio kan een indicatie zijn dat er teveel managers binnen een organisatie werkzaam zijn. Teveel managers kunnen leiden tot besluiteloosheid en een graai cultuur. Er kan een spel ontstaan waarin ego’s belangrijker zijn dan resultaten. Een situatie die we ook duiden als management “disease”. Kenmerken zijn wat hoger verzuim en lage klant,- of in dit geval, ledentevredenheid.

Nu er weer een nieuwe vakbondsleider moet opstaan een goed moment om even te kijken naar de resultaten van de afgelopen jaren. De FNV heeft de ABU cao weer ondertekend en faciliteert daarmee nu 5,5 jaar flexwerken. Ze hebben meegewerkt aan het sociaal akkoord wat resulteerde in de Wet Werk en Zekerheid waardoor de vaste baan volledig aan het uitsterven is. Slechts de draaideurperiode met het UWV is verkort naar 2 jaren, indien althans geen gebruik gemaakt wordt van de uitzendconstructie. Een belangrijk sponsor van de vakbond is de centrale overheid. Deze heeft middels de decentralisatie werkgelegenheid, in onder andere de zorg, op het spel gezet door het korten van lokale overheden. Dit resulteert in veel verdringing van betaald werk. Hier moeten vakbonden eigenlijk ingrijpen, maar wie bijt er in de hand die hun voedt?

Voor mij reden om eens te duiken in wat cijfers van de FNV.

Highlights FNV (FNV jaaroverzicht)

Contributie leden74.660.000 euro
Personeelskosten60.011.000 euro
Aantal     FTE721.5
Personeelskosten per FTE (1)83.176 euro
Ziekteverzuim5.9% Landelijk gemiddelde 4.2 (CBS/UWV)
Weerstandskasis met 960.000 euro toegenomen, 1.28 % van de leden bijdrage is in de weerstand kas bijgekomen, dit is nog los van de werkgeversbijdrage a  27 miljoen euro die ook uitgegeven is door het FNV.
Huisvestingkosten9.923.000 is 13.753 euro per FTE, een normale werkplek is 20m2 dus kennelijk huurt men voor 687,65 per m2 per jaar. Gangbaar in de markt is maximaal 250 euro per m2 per jaar.

Gezien de hoge loonkosten per FTE verwacht ik een hoge CTI / Chief To Indians-ratio. We hebben hier waarschijnlijk te maken met een te grote hoeveelheid aan managers in verhouding tot het aantal welwillende werknemers. De resultaten van de laatste 4 jaar vind ik bedroevend en ik hoop dat er nu een bezielende vakbondsleider opstaat die intern orde op zaken gaat stellen in het belang van haar leden.

Het is echt de hoogste tijd voor een vakbond die ook richting Den Haag haar tanden laat zien.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.