Onder de blauwe hemel

In Nederland maken we onderscheid tussen geregistreerde daklozen en niet geregistreerde daklozen. Het resultaat is dat we slechts een gooi kunnen doen naar het totale aantal daklozen, en dat is precies waar het CBS erg goed in is. De groei is overigens schrikbarend en deels te wijten aan stijgende woonlasten die zelfs in de sociale huursector leiden tot huisuitzettingen. Vreemd als je je bedenkt dat de sociale huursector juist is bedoeld om mensen niet dakloos te laten worden. Het recht op een bed lijkt dus inmiddels een wassen neus. In schril contrast hiermee staat het aantal beschikbare bedden bij het COA, maar daar zijn daklozen dan weer niet welkom. De vraag is of daklozen dan wel recht hebben op bad en brood. 

Zo bereikte mij de situatie van een gevluchte zorgondernemer uit Nederland. Deze persoon was aan het zwerven in Turkije, na een faillissement waren de privé schulden te hoog opgelopen en was de ondernemer gaan zwerven in Turkije na verlies van huis en haard in Nederland. In Turkije kent men overigens totaal geen systeem om daklozen te helpen en deze dolende persoon was inmiddels radeloos, redeloos (zelfdoding dreigde) en reddeloos. Ondanks veel media aandacht liet niemand zich iets gelegen aan deze persoon in ernstige nood. Nou ja, niemand? Iemand benaderde mij met een noodkreet, waarop Adje een strijdkreet (nee, niet die van het Leger des Heils) slaakte en in actie kwam. Direct heb ik contact opgenomen en ben ik stap voor stap gaan werken aan oplossingen. Stap 1 was weg uit Turkije. De ex-ondernemer was bang op Schiphol gearresteerd te worden vanwege een openstaande boete van 400 euro, dus ik betaalde een ticket naar Duitsland. Stap 2 was onderdak regelen en bij stap 3 dacht ik aan een uitkering. Ik had tijdelijk voor een paar weken in Amsterdam onderdak kunnen regelen en daarna op wisselende locaties door Nederland. Een bed was geregeld, nu nog een vast bed. Maar eerst het brood.

Samen stapten we vorige week naar de Jan van Galenstraat 323B in Amsterdam om een daklozenuitkering aan te vragen bij het loket van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mensen, ik ben me doodgeschrokken en wil deze ervaring graag met jullie delen. We meldden ons keurig aan en mochten naar balie 14 waar een vriendelijke jonge dame ons keurig te woord stond en begrip en sympathie toonde voor de situatie. Naast ons, bij balie 13 stond een moeder met een dreinende peuter. Woord voor woord kon ik volgen hoe deze moeder door een Bank kapot was gemaakt en was blijven zitten met een restschuld van een hypotheek uit betere tijden. Ik vertel dit om maar aan te geven dat op “rock bottom” niveau privacy er niet meer toe doet. Maar goed, de dame die ons hielp legde ons uit omdat er maar tijdelijk onderdak was op 1 adres dat er voor verificatie doeleinden meerdere adressen en of locaties nodig waren met daarbij contactpersonen die benaderd konden worden. En dat lijstje konden we niet overleggen. Wij verstrekten keurig alle benodigde informatie en wilden weten of we in elk geval een voorschot konden krijgen. De vriendelijke en empathische baliedame gaf aan daar op terug te komen en verliet ons om een gespreksverslag te printen. Binnen een minuut kwam ze terug met een brief. De belangrijkste regels uit deze brief die onder deze column staat wil ik u niet onthouden.

“Hierbij bevestigen wij dat u zich op -04-08-2016 heeft aangemeld voor de screening van Bijzondere Doelgroepen, bij de Gemeente Amsterdam, gevestigd op de Jan van Galenstraat 323B.

De uitkomst van het gesprek is het volgende:

U kunt en / of wilt geen volledige inlichtingen geven over uw verblijfsadres(sen) en / of verblijfslocaties(s), zoals gevraagd wordt op het aanmeldingsformulier. U geeft aan dak en / of thuisloos te zijn, maar u kunt niet of slechts deels aangeven waar u ’s nachts verblijft.

Omdat u geen volledige inlichtingen geeft, schendt u hiermee de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 37 Participatiewet.”

Met andere woorden, leuk dat u zich gemeld heeft, maar een dakloze zonder verblijfsadres en contactpersoon komt niet in aanmerking voor een daklozenuitkering. Zie ook de site van de stad Amsterdam waar een dakloze dus een vast verblijfsadres dient te hebben, maar ben je dan nog wel een dakloze?  In mijn ogen een bijzondere interpretatie van de wet en daarnaast een onjuist gebruik van artikel 37. Eén gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.  De vraag is of de inlichtingenverplichting hier juist wordt toegepast. Overigens ben ik in mijn loopbaan waarbij ik de helpende hand biedt aan mensen die een beroep doen op de Sociale Zekerheid dit vaker tegengekomen, het lijkt wel beleid om net zo lang door te vragen totdat een aanvrager inlichtingen niet kan verstrekken.

Laat het duidelijk zijn, ik neem die baliemedewerkster niks persoonlijk kwalijk. De loonstrookverslaving is dusdanig groot dat mensen geen kritiek meer naar leidinggevenden durven hebben. Maar als medewerker van een Sociale Dienst zal je toch moeten gaan inzien dat dit zo echt niet kan. Kunnen we ons dan echt niet meer verplaatsen in iemand anders hun situatie? Kijken we nooit in de spiegel en vragen we ons af of we wel op deze manier invulling willen geven aan ons werk. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Terneergeslagen maar niet verslagen dropen we af met de wrange conclusie dat het recht op brood blijkbaar niet bestaat voor een landgenoot in nood.

Natuurlijk zou het mooi zijn als ik nu verder ga en kon uitleggen hoe ik dit uiteindelijk oploste. Het ” Ei van Columbus” laat echter nog heel even op zich wachten.

Dit artikel zal echter spoedig een vervolg krijgen! AdjeW geeft niet op. En mijn hulpbehoevende landgenoot moet het even zonder brood doen, een bed en bad is er voorlopig wel. Aan de horizon lonkt echter een bestaan onder de blauwe hemel.

Fotobriefanoniem

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

0 gedachten aan “Onder de blauwe hemel”

 1. ook niet dakloze zonder hulp en schenden vn verdrag gron zieken en gehandicapten
  ingangs datum vn verdrag 14-07-2016
  men mag geen aangifte doen in groningen als gemeente groningen een ambsmisdrijf pleegt
  35 mail,s verzonden nergens hulp.
  Wanneer zieken uit andere stad of dorp moeten verhuizen en ingeschreven staan bij Woningenet dan laten ze van 60 woningen 20 zien en als men de eerste is die op de woning reageert dan staat er direct 46 of meer reacties, wmo ers zijn te duur ? Terwijl ze miljoenen opgepot oneigenlijk misbruiken.van zorg geld
  Alle aanmeld punten waar men klaagt ,weten geen oplossing.
  Gedrog
  mensen worden massaal genegeert
  Mensen die op het punt staan moeder te worden die zijn in groningen de klos,geen woning
  Burgemeester reageert nergens op,
  Vergeten groep
  Groningen heeft maling aan mensen
  Ze zijn te druk met op potten van andere hun leed

 2. even aanvulling
  ze moeten verhuizen omdat ze ziek zijn en bij fam moeten wonen voor hulp in noodgevallen

 3. Voor een paar tientjes heb je bij Perry sport een redelijke tent. M.a.w. een dag geen heroïne spuiten en men is niet meer dakloos. Kwestie van mentaliteit. Zie ook Yuri van Gelder.

 4. Er moet inderdaad van tien dagen gemeld worden waar men heeft overnacht. Maar dat mag niet op 1 adres zijn, want dan heeft de aanvrager een vast adres en komt hij/zij dus weer niet voor een daklozenuitkering in aanmerking.
  Het wordt nog gekker. Als een dakloze bijvoorbeeld aangeeft dat hij daar en daar in een park overnacht (wat weer niet mag van de wet), dan komt de sociale dienst daar controleren of hij/zij daar werkelijk overnacht. Treft de controlerende ambtenaar de dakloze daar niet aan, dan kan de laatste weer vaarwel zeggen naar een uitkering.

  Het beste is om gewoon aan te geven, dat de aanvrager telkens ergens anders slaapt en op het formulier gewoon fictieve plekken te vermelden. bijvoorbeeld dag 1 onder die brug, dag 2 bij die en die kennissen, dag drie in het park… etcetera.

  Het is inderdaad complete waanzin, maar men moet slim zijn. De ambtenaren die daar zitten zijn ook niet de snuggerste en kennen alleen hun richtlijnen, regels en de codes van hun formulieren.

 5. Wat een toestand zeg enorm wanbeleid iemand moet hiervoor boeten , daklozen niet registreren omdat het percentage dan lager lijkt , hoe dom kun je zijn om te reageren met ….een dag geen heroïne …..daarmee suggereer je dat alle daklozen verslaafd zijn . Als de belasting heeft toegeslagen dan is er soms een moeder of vader alleen mer zijn/haar kinderen niet meer in staat om de huur op te brengen en wordt men met het heks gezin op straat gezet #hoexodrugs ?
  En als je al een adres hebt ben je dus niet dakloos heb je geen inkomen en je vaste lasten worden niet betaald , bijvoorbeeld de ziektekosten moet je dan naar de tandarts dan vergoed de verzekeraar een percentage van de gemaakte kosten maar niet asn je tandarts maar aan zich zelf je had immers een achterstand on de zorgpremie .
  Waar het om gaat is dat dit onmenselijk beleid er al jaren voor zorgt , dat mensen in de knel in de goot belanden en dat kan niet de bedoeling zijn
  Zelfs voor de nieuwkomers is er dak water en voedsel (zelfs een iPhone )
  Maar goed dat buiten beschouwing gelaten , voor sommige daklozen of aanstaande daklozen is dit een enorme aanval op de veilig en gezondheid en moeten evt door financiële gehandicapt gemaakt door gemeenten vluchten voor de staat en ook soort van asielzoeker worden in welk land dan ook

 6. Hallo Arthur,tis gewoon belachelijk voor woorden,hoe ‘n dakloze Nederlander,opzij wordt gezet,terwijl ‘n asielzoeker of vluchtelingen(nieuwkomers hierheen komen,en wel alles krijgen,+ zelfs ‘n iPhone)zelfs geen Zorgverzekering+Eigen Risico hoeven te betalen,die betalen de Nederlanders wel voor hun,ik heb zelfs ‘n bijstand-uitkering,ik kan goed rondkomen…..zelfs heb ik geen iPhone,krijg ik niet,dat is te luxe,ik hoop nooit,en never nooit,dat ik mijn huis uit zal moeten gaan,dat weet je nooit,maar ‘t moet eens klaar afgelopen,met dat geven aan die lui,ze zijn nergens mee tevreden,en lopen in de weg en nog eens brutaal te zijn t.o. mij en ik zeg waar erop staat,wat heb je hier te zoeken,lekker profiteren van mijn belastinggeld,en ik maar sjouwen met die rotboodschappen op de fiets,en jullie met je grote Audi’s+uitkering-zorgverzekering,voor mijn part mogen ze allemaal opzouten,zonder oprotpremie en de grenzen moeten dicht,’t wordt te zwart/bruin hier,ik hoop echter dat ‘t in 2017 Geert Wilders (PVV) wordt en hij zegt ‘t goed,want die lul Rutte+Samsom(geen shagmerk??),heeft ‘t helemaal kapot gemaakt…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *