[Longread] Gratis personeel – Deel 8

Regelmatig worden er misstanden in de uitvoering van de Participatiewet aan de kaak gesteld. Af en toe wordt er zelfs een klein resultaat geboekt, denk hierbij aan het werkplein Fivelingo, de nieuwe naam van ISD Noordoost, die na wat ongewenste media-aandacht direct een einde maakte aan Fit voor Werk, u weet wel het gezond shoppen bij de Lidl voor bijstandsgerechtigden. Een tweede noemenswaardig resultaat is het terugdraaien van opgelegde kortingen door diverse gemeentes. Kortingen die worden opgelegd door een ambtenaar met veelal drie petten, namelijk politieagent, rechter en beul. Vreemd genoeg is slechts een deel van de gemeentes tot inkeer gekomen, waardoor er een duidelijke rechtsongelijkheid is ontstaan op basis van uw woonplaats indien u een beroep moet doen op het sociaal vangnet. 

Een gemeente die als een van de eersten volop in het nieuws kwam was Midden-Drenthe in 2014 met een zaak die bekend is geworden onder de naam aardbeiengate. Een zaak die heeft geleid tot een grondig onderzoek door het gerenommeerde bureau Necker van Naem en dat heeft geleid tot het rapport Necker van Naem. Zie met name pagina 37 over het hoge aantal sancties (462) met het onderliggend besef dat Midden-Drenthe slechts 435 bijstandsgerechtigden telde op 1 januari 2014 (zie tabel 11 pagina 52). En inderdaad u leest het goed, meer sancties dan werkelozen.

Wat ons met name interesseert is de stand van zaken twee jaren na dato. Zoals in het feodale Drenthe de gewoonte is, zijn de rijen weer gesloten. Wethouder Lohuis laat graag via de media weten dat het inmiddels erg goed gaat. Uiteraard ligt dat niet aan de gemeente, maar snappen de bijstandsgerechtigden nu beter dat ze ook plichten hebben. Het opvoeden van burgers kun je wel aan die Drentse CDA-ers overlaten blijkbaar. De wethouder heeft zelfs één vader van twee bijstandsgerechtigde volwassen kinderen bereid gevonden om een positief verhaaltje af te steken. Laten we hopen dat de gemeente Midden-Drenthe inderdaad tot inkeer is gekomen en tegenwoordig kiest voor een humane benadering van haar inwoners die een beroep op de bijstand moeten doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Signalen uit de regio doen overigens anders vermoeden. Op zich niet vreemd aangezien er binnen de gemeente vrijwel geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De burgemeester Jan Broertjes ging met verlof en werd vervangen door een hardliner uit de VVD-stal, namelijk Ton Baas. Inmiddels is Broertjes weer boven komen drijven als nieuwe voorzitter van de Stichting Drentse Rijwielvierdaagse. Jan Broertjes wordt overigens gezien als één van de grondleggers van Work First in Nederland als toenmalig burgemeester van Vlagtwedde, ooit door Rutte geroemd tijdens een debat in aanloop naar de verkiezingen leidend tot Rutte I.  Inmiddels is Vlagtwedde tot inkeer gekomen en heeft haar eigen Work first beleid bij het grof vuil gezet alwaar het ook hoort. De gemeenteraad van Midden-Drenthe is blijven zitten en heeft de rijen weer gesloten na enkele inspirerende sessies op de hei, uiteraard onder aanvoering van een duur betaalde inspirator. De oppositie heeft uiteraard nog steeds niets in te brengen in ‘democratisch’ Midden-Drenthe, de feodale wethouders ( nog steeds met hun achterste op het pluche) maken de dienst uit. De uitvoerende ambtenaren zijn overigens allen nog in functie, het zal u niet verbazen.

Er is geen aanvullend onderzoek naar machtsmisbruik en disfunctioneren geweest op persoonlijk niveau. Dit was ook niet gewenst, want stel je voor dat dat wel aangetoond zou worden. Voor je het weet moet je iemand ontslaan met de nodige rompslomp en kosten. Wil je immers een ambtenaar ontslaan, dan neem je er twee voor aan (vrij naar Driek van Wissen). En dan hebben we natuurlijk nog de eigenaar van zachtfruitbedrijf en leerwerkbedrijf Henk Sturing. Wel, die heeft nog wat procedures lopen, maar wordt uiteindelijk wel voor alles vrijgesproken. Zijn advocaat is de schadeclaim inmiddels aan het voorbereiden.

Wat rest is de uitkeringsgerechtigden die ‘slachtoffer’ waren van de mensonterende werkwijze van de gemeente Midden-Drenthe. Zeg maar de echte gedupeerden aangezien zij allen financieel zijn getroffen door de maatregelen en daar tot op de dag van vandaag de naweeën van ondervinden. Enkelen hebben zelfs huis en haard verloren en eindigden als daklozen in Midden-Drenthe. Allen hebben ze gelukkig elders onderdak gevonden en hun leven weer kunnen oppakken. Geen van de mij bekende gedupeerden heeft ooit excuses gehad van de gemeente Midden-Drenthe. Het bureau Necker van Naem heeft zelfs niemand van deze mensen gesproken gedurende het onderzoek. Een proactieve houding van de gedupeerden werd afgewimpeld met een ‘U bent voor het onderzoek niet relevant’. Beste Ton Baas, het zou je sieren als je voor het verstrijken van je royaal betaalde interim-periode werkelijk orde op zaken zou stellen. Maar als echte VVD-er van het platteland heb je inmiddels ruimschoots bewezen goed om te kunnen gaan met gierputten, doofpotten en deksels die je hardnekkig op hun plaats houdt. Het rapport Necker van Naem zal wel ergens in een bureaulade liggen of verdwenen zijn in het rond archief. Ach, en de gedupeerden zeggen je niets, dat zijn slechts nummertjes in een gemeentelijke administratie en in een rapportje.

Hoewel bovenstaande specifiek over aardbeiengate gaat in de gemeente Midden-Drenthe is het een vaststaand feit dat de rekeningen van falende overheden altijd bij de burger terechtkomen. In dit specifieke geval echter bij een kleine groep burgers. Een kleine groep die synoniem staat voor de vele individuen die ten onder zijn gegaan na de succesvolle implementatie van de Participatiewet. Een deel van de gemeenten is inmiddels tot inkeer gekomen en heeft wel alle maatregelen teruggedraaid en de benadeelden gecompenseerd. De meeste gemeenten zetten echter het mensonterend beleid tot op de dag van vandaag voort. Een totale rechtsongelijkheid, immers uw woonplaats is bepalend voor de behandeling die u krijgt, die zo snel mogelijk gestopt dient te worden. De invoering van een nieuw stelsel sociale zekerheid bijvoorbeeld op basis Negatieve IB is dan ook onvermijdelijk. Maar daarover later meer.

Deze serie bestaat uit de volgende delen:[Longread] Gratis personeel - Deel 1[Longread] Gratis personeel - Deel 2[Longread] Gratis personeel - Deel 3[Longread] Gratis personeel - Deel 4[Longread] Gratis personeel - Deel 5[Longread] Gratis personeel - Deel 6[Longread] Gratis personeel - Deel 7[Longread] Gratis personeel - Deel 8

Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Eén gedachte over “[Longread] Gratis personeel – Deel 8”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *