De neoliberale agenda

In een vorige column heb ik al eens aandacht besteed aan het neoliberalisme. De conclusie was destijds dat het neoliberalisme eigenlijk niets is, maar toch als een virus in de gehele politiek geworteld zit. De gevolgen hiervan ondervinden we dagelijks. Echter; als we de gevolgen ondervinden dan moet neoliberalisme toch iets zijn? Dat klopt, het neoliberalisme is een internationale beweging die voortkomt uit het kapitalisme, met name de vijfde colonne, beter bekend als het grootkapitaal. Misschien is de term neokapitalisme zelfs een betere aanduiding dan neoliberalisme, aangezien neoliberalisme impliceert dat het een politieke stroming betreft die voort zou komen uit het liberalisme. Wel, liberalisme en neoliberalisme verhouden zich als water en vuur. Vanaf nu gebruiken we dan ook de term neokapitalisme.

De vraag die we ons kunnen stellen is wat nou de pijlers zijn van het neokapitalisme. De belangrijkste drijfveer is macht. Neem daarbij het spreekwoordelijke gezegde ‘Geld is macht’ en we hebben het eerste grondbeginsel te pakken. Geld verdienen kun je op vele manieren, maar de economische basisprincipes blijven te allen tijde overeind. Het belangrijkste principe is om tegen een minimale kostprijs een product te realiseren om het vervolgens voor een maximale prijs te verkopen. Het verschil noemen we marge en bepaalt de netto opbrengst. De kostprijs wordt bepaald door verschillende factoren. Allereerst natuurlijk de grondstoffen en dat hebben de neokapitalisten goed gedaan. Grondstoffen zijn in particulier bezit, namelijk in hun bezit. Daarna komen de productiekosten en daarvoor hebben ze u nodig. In de ogen van neokapitalisten bent u dus een irritante kostenpost. Vooral in de Westerse Wereld lopen personeelskosten nogal op. De afgelopen decennia hebben de neokapitalisten de productie dan ook verplaatst naar lagelonenlanden, al of niet met behulp van subsidies die hun verlengstukken (lees: pionnen) in de politiek voor hun geregeld hebben. Een bijkomend voordeel was dat in deze lagelonenlanden geen hinderlijke overheid is, die met hun vervelende milieuwetgeving, ARBOwetgeving en arbeidsinspectie het verdienmodel van de neokapitalisten uithollen. Inmiddels is ook in de Westerse Wereld de afbraak van de reguliere arbeidsmarkt in een vergevorderd stadium. Men moest wel. Het gepeupel in de lagelonenlanden begint in opstand te komen en wenst de inhaalslag te maken richting Westerse Wereld. De neokapitalisten zijn voortvarend begonnen met een grondige sloperij van alle dure voorzieningen ten einde de kosten in de westerse Wereld te minimaliseren. Een goed zorgstelsel, sociale zekerheid en onderwijs worden voor een normaal horige vrijwel onbetaalbaar. Zelf maken ze gebruik van geprivatiseerde zorg en onderwijs. Sociale zekerheid hebben ze niet nodig, hun uitpuilende zakken garanderen een goed bestaan.

De gevolgen van deze grootscheepse veranderingen ervaart u dagelijks. Toch trapt u er met open ogen in. Marketing rules the world! Toen het mis ging met hun financieel stelsel bedacht men ter plekke het begrip systeembank, waardoor u uiteindelijk de rekening hebt betaald om deze banken te redden. Onterecht, het betrof immers geprivatiseerde ondernemingen die zonder pardon failliet hadden moeten gaan, waarbij de aandeelhouders hun geld kwijt waren geweest en de pijn hadden gevoeld. Het valt overigens nog mee dat ze VenD niet als systeemwinkel hebben benoemd. De bankencrisis was uiteraard het startsein om verdere bezuinigingen door te voeren. Zorg, onderwijs en sociale zekerheid waren en zijn aan de beurt. De zorg is inmiddels geprivatiseerd, waardoor de neokapitalisten uw zuur ingelegde centen voor een verplichte zorgverzekering via de verzekeraar in hun al riant gevulde zakken laten vloeien. De prijs-kwaliteit verhouding is volledig zoek. En u? U gelooft al jaren de doctrine dat de zorg onbetaalbaar is! Een knap staaltje marketing. Studeren is er ook niet meer bij voor de normale sterveling, tenzij deze bereid is zich daarvoor diep in de schulden te steken. Het mooiste marketingpraatje is echter de doctrine dat u een maatschappelijke verplichting hebt op het moment dat u een beroep doet op een sociaal vangnet. Hun pionnen in de Nederlandse politiek hebben dit vertaald in het wangedrocht ‘De Participatiewet’, zeg maar de wet die het mogelijk maakt dat u zich gratis inzet ten behoeve van de neokapitalisten. En ligt u dwars? Dan importeren we toch goedkoop personeel! De huidige baas Hans de Boer van VNO-NCW, een typisch neokapitalistisch orgaan, presteerde het deze week om de ten gevolge van het neokapitalisme ontstane migrantenstroom positief te benaderen. Dit deed hij op een Rudolf Steiner wijze, door meteen het gelijkheidsbeginsel aan de kant te gooien en bij de grenzen te willen controleren op geschikt of ongeschikt. De volgende stap is nu nog de ongeschikte mensen uit eigen land weg te krijgen. Uiteraard zijn er nog vele voorbeelden te benoemen. Eentje wil ik u niet onthouden, namelijk de meest idiote die de afgelopen jaren voorbijkwam. Ene Peter Brabeck, CEO van Nestlé, presteerde het om schoon drinkwater, een primaire levensbehoefte, geen publiek recht te noemen.

En hiermee komen we aan het laatste kenmerk dat neokapitalisten wereldwijd onderscheidt van de gewone mens. Deze bovenonsgestelden worden niet gehinderd door enig moreel besef. Integendeel, een aasgier is vergeleken bij deze demonen een lief gedomesticeerd huisdiertje. En u… u leest dit in uw luie stoel met een gekoeld biertje en een zak nootjes onder handbereik en denkt ‘Wat kan ik eraan doen?’. En u hebt gelijk, de grootste uitdaging van de 21 eeuw is echter hoe we de opmars van het neokapitalisme stoppen, of anders gezegd hoe we de verdere afbraak wereldwijd stoppen. Een route zou zijn om onze politieke neokapitalistische pionnen aan de kant te zetten, zodat integere en goede politici de handschoen op kunnen pakken om de strijd aan te binden met een kleine groep megalomane psychopaten. Misschien was Karl Marx zo gek nog niet met zijn ‘Proletariërs aller landen verenigt u’…

PS. Dit weekend verscheen een interview met Jan Terlouw in de Volkskrant waarin ook hij afgeeft op het neoliberalisme. Opvallend, het is immers zijn politieke partij D’66 die onder de bezielde leiding van veilingmeester Alexander Pechtold ons landje in de verkoop heeft gegooid ten behoeve van het neokapitalisme. Pechtold doet dit overigens zo goed dat hij zelfs zijn ego mocht strelen door aan te schuiven bij een Bilderbergconferentie.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “De neoliberale agenda”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *