Eruit!

Op Batavirus besteden we regelmatig aandacht aan allerlei sociale misstanden. Vandaag wil ik er eentje uitpikken waar ik me ernstig zorgen om maak, namelijk huisuitzettingen waar kinderen bij betrokken zijn. Allereerst wil ik daarbij stellen dat ik het fenomeen huisuitzetting begrijp vanuit het perspectief van de verhuurder of de hypotheekverstrekker. Het verhuren van een huis of het verstrekken van een hypotheek is nou eenmaal een commerciële bezigheid waar de gouden basisregel van het kapitalisme op van toepassing is, namelijk; ‘Diensten en/of producten worden geleverd zolang men aan de betalingsverplichtingen voldoet’. Rechters kunnen niet anders dan op grond van betalingsachterstanden overeenkomsten wel opzeggen. Wat me wel bevreemd is dat onze rechterlijke macht hierbij niet toetst aan internationale verdragen als de Universele verklaring van de Rechten van de Mens en onze grondwet, waarin het recht op bed, bad en brood is verankerd.

Laten we eerst eens kijken naar de feiten. In elk geval weten we dat er 5500 huisuitzettingen door woningcorporaties plaatsvinden per jaar. Daarnaast kunnen ook banken mensen op straat zetten indien er hypotheekachterstanden zijn ontstaan en de bank besluit om de woning te verkopen. In Nederland gaat dit jaarlijks om ca 2500 woningen die gemiddeld met een verlies van 34% verkocht worden. De restschuld blijft op het conto staan van degene die huis en haard verliest. Een groot deel van deze mensen belandt dan ook in de WSNP en gaat een periode van dikke ellende tegemoet.

Maar hoe begint deze ellende eigenlijk?

Zoals reeds gezegd begint het met betalingsachterstanden. Nou wil het er bij Adje niet in dat iedereen daar zelf schuldig aan is. Uiteraard zijn er mensen die niet willen betalen, in de meeste gevallen zal het echter gaan om niet kunnen betalen. Het niet meer kunnen betalen ontstaat vaak door een combinatie van factoren. De meest voorkomende factor de afgelopen crisisjaren was het verlies van een baan en het bijbehorend inkomen. In eerste instantie hebben loonslaven dan recht op WW. Onze regering heeft het echter behaagd om de WW-rechten fors in te korten gedurende de crisisjaren met als absolute topper een nieuwe rekenwijze uiteraard in uw nadeel. Een rekenwijze die inmiddels teruggedraaid is, maar het UWV is nog niet in staat dit te verwerken. Mensen hebben jaren betaald voor een paraplu, maar deze paraplu wordt hun afgenomen nu het regent. Als de WW afloopt en er geen werk is gevonden dan beginnen de problemen pas echt. Dan rest de loden gang naar uw gemeente om een aanvraag te doen voor een uitkering op grond van de participatiewet. Een bijstandsuitkering is overigens een vangnet met strenge regels en kent een vermogenstoets. En met name deze vermogenstoets zou wel eens ter discussie mogen staan, aangezien de spaarzame burger hier het slachtoffer lijkt te worden. Het gevolg is dat velen tussen wal en schip vallen. In 2012 bijvoorbeeld eindigden 430.000 WW uitkeringen, waarvan 200.000 mensen uitstroomden naar werk en/of zelfstandigheid (zzp-er), 37.000 mensen werden toegelaten tot de bijstand. Een snelle rekensom leert ons dat 193.000 mensen hun inkomen naar nul gereduceerd zagen. Een tweede factor die veel mensen hoofdbrekens oplevert bij het budgetteren is de toegenomen kosten van het dagelijks levensonderhoud, kosten die sneller stijgen dan het gemiddeld inkomen. Lees ook eens hoe u vernacheld wordt met de arbeidsmarktcijfers en hoe een grote groep zzp-ers de volgende groep is die richting de afgrond geduwd wordt.

Met de verkiezingen van volgend jaar in zicht heeft ons kabinet er belang bij de kiezer weer aan zich te binden. Zo las ik onlangs een goed artikel op Follow The Money over deurwaarders die huisuitzettingen door woningcorporaties moeten voorkomen. Mijn excuses als u het artikel niet volledig kunt lezen, maar ook bij Follow the Money moeten ze hun maandelijkse vaste lasten betalen en vragen ze een bijdrage. Deurwaarders die overigens ingehuurd worden door banksters in geval van hypotheekachterstand en woningcorporatie in geval van huurachterstand. Adje verwacht dan ook wonderen. Nog een voorbeeld van adequaat mensen uit de financiële shit halen die je zelf hebt veroorzaakt komt wederom op het bordje van de beste minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid van het beste kabinet ooit. Lodewijk doet ook een duit in het zakje en wil dat de toeslagen voor kinderopvang beter worden geregeld, dit treft namelijk 75.000 gezinnen c.q. stemmen. Hij neemt daar wel alle tijd voor en denkt dit in 2020 opgelost te hebben.

Genoeg achtergronden, u weet waar ik het over wil hebben, in een groot aantal gevallen worden namelijk ouders met kinderen op straat gezet. De politie doet dan in het kader van haar zorgplicht een melding naar Bureau Jeugdzorg. Mijn vraag is echter mag dat wel kinderen op straat zetten? In dat kader ben ik gaan kijken naar het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. In mijn beleving worden in elk geval artikel 3, 5, 6, 26, 27 en 28 bij huisuitzettingen overtreden. Te gek voor woorden natuurlijk. In overleg met de Kinderbelangenpartij, een partij die kinderen toch belangrijker vindt dan dieren, besloot ik om aangifte te doen van overtredingen van het IVRK tegen woningcorporaties, deurwaarders en de Nederlandse Overheid. Zoals het een braaf maar enigszins boos burger betaamt, had ik netjes een afspraak gemaakt. Tot mijn verbazing hoefde ik amper te wachten en werd ik te woord gestaan door een doortastende agente die mijn aangifte diende op te nemen. Helaas sprak ik met kalkoenen over het kerstdiner en werd mijn aangifte niet in behandeling genomen. De politie is bij monde van deze agente en haar geraadpleegde chefs van mening dat die mensen het er zelf naar gemaakt hebben. Aangezien onze politie deurwaarders assisteert bij huisuitzettingen zagen ze het wellicht als een aangifte tegen zichzelf. Onverrichterzake droop ik af. Ik vraag me af of de politie trouwens een aangifte kan weigeren, ik zoek het verder voor u uit.

En in die tussentijd gaan de huisuitzettingen door. Huisuitzettingen met toestemming van de rechterlijke macht ongeacht of er kinderen bij betrokken zijn. Huisuitzettingen uitgevoerd door deurwaarders met behulp van de sterke arm. En dat alles onder het motto; Eruit!

P.S.  Adje is nog niet uitgestreden en houdt u op de hoogte van zijn vorderingen. En eh, COA, jullie hebben 6000 bedden niet bezet, kunnen jullie deze niet inzetten om deze slachtoffers van het kapitalisme op te vangen? Ik kom daarover graag met jullie in gesprek.

 

 

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

3 gedachten over “Eruit!”

  1. Als u vaker deze site zou bezoeken en niet selectief, had u deze reactie niet geplaatst.

  2. Wat fijn dat jullie overleggen met kinderbelangenpartij. De party van yvonne toch? Veroordeeld voor het frauderen en vergokken van pgb geld. Echt een partij voor kinderbelangen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.