Weg met het basisinkomen, leve het Negatieve IB!

Weg met het basisinkomen, leve het negatieve IB!

Sinds we ons artikel hebben geplaatst zijn we in menig discussie verzeild geraakt op Twitter. Aan de ene kant met de felle tegenstanders van een basisinkomen onder de bezielende leiding van Paul Ulenbelt en aan de andere kant met de diverse initiatiefnemers van allerlei proeven met een basisinkomen, die totaal niets met het thema van doen hebben. We voelen ons inmiddels genoodzaakt om enig licht in de duisternis te werpen aangaande onze positie in deze breedgedragen discussie, dus doen we dat dan ook bij deze.

Wij zijn voorstander van een systeem van sociale zekerheid op humane gronden, dat mensen in staat stelt om hun basale levensbehoeften in te vullen. We distanciëren ons dan ook vanaf heden van het woord basisinkomen, mede omdat dit gekaapt is door teveel moeilijk bebrilde, zweverige veganisten uit de groene hoek inclusief de paarse broek. De argumenten van de tegenstanders hebben we overigens ook met veel plezier gefileerd. We wachten nog steeds op inhoudelijk antwoord van Paul Ulenbelt, al dan niet in de vorm van de toegezegde afspraak dan wel op schrift, zodat we inhoudelijk de door hem niet bijster gewenste dialoog aan kunnen gaan.

Wat ons opgevallen is in de diverse discussies is dat zowel voor als tegenstanders eigenlijk hetzelfde willen, namelijk: een systeem van sociale zekerheid op humane gronden dat mensen in staat stelt om hun basale levensbehoeften in te vullen. En dat is nou, zoals al eerder vermeld, precies wat wij ook willen. Wel hebben wij nog wat aanvullende eisen. We vinden het namelijk ook vanzelfsprekend dat het een economisch betaalbaar model moet zijn, bij voorkeur goedkoper dan het huidig gedrocht. En uiteraard minder fraudegevoelig is. Het moet ook inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt, waar flexibilisering de nieuwe norm is. Na veel leeswerk en vele intensieve brainstormsessies bij de open haard onder het genot van een Dikke Citroen (Watapatja) en een 3 literpak rode wijn met schroefdop van de Lidl (Svennusmax) zijn we tot een oplossing gekomen. Die ligt namelijk in het midden en is dus een schoolvoorbeeld van het ouderwetse polderen. Normaliter zijn we tegen het vermaledijde poldermodel omdat het altijd leidt tot een oplossing tot ieders ontevredenheid. Maar zoals elke regel een uitzondering kent, voldoet deze oplossing geheel aan bovenstaande criteria en vult daarmee de behoefte van iedereen in. Ja. Het is heus.

Met dank aan onze vele adviseurs en hun en ons vermogen tot omdenken zijn we gekomen tot een nieuw stelsel met de werknaam Neg IB. Wat zijn de uitgangspunten van dit stelsel, hoor ik je vragen? Ziehier:

  • Alle uitkeringen worden opgeheven en iedere Nederlander begint zijn fiscaal jaar met een vordering op de fiscus, de zogeheten negatieve inkomstenbelasting. Dit voorkomt meteen een stuk fraudegevoeligheid, immers zonder een Burger Service Nummer heb je geen toegang tot deze vorm van Sociale Zekerheid.
  • Alle toeslagen worden afgeschaft, waardoor we niet indirect o.a. zorgverzekeraars en woningcorporaties subsidiëren. Uiteraard verdwijnt ook de hypotheekrente aftrek, door Paul Ulenbelt en co niet voor niets villa-subsidie voor de rijken genoemd.
  • Het bedrag aan negatieve inkomstenbelasting is voldoende om van te leven, het is onvoorwaardelijk en het zal niet leiden tot een armoedeval.
  • Aanvullende verzekeringen voor werkenden (bijvoorbeeld de WW en de WAO) kunnen blijven bestaan, echter op vrijwillige basis en uitgevoerd door commerciële partijen.
  • De absurde en inhumane controlemechanismes op niet werkenden worden opgeheven. Jammer voor al die ambtenaren die zich met deze speeltuin vermaken; ook zij worden vanaf dan geacht iets nuttigs te gaan doen in plaats van hun medemens te pesten. Een deel van hen kan misschien zelfs omgeschoold worden om echte fraude op te sporen.
  • Afwijkende regelingen zoals die nu gelden voor bestuurders worden opgeheven, riante wachtgeldregelingen zijn niet meer van deze tijd.

Uiteraard heeft dit nieuwe systeem nogal wat gevolgen. Gevolgen die nog nooit doorgerekend zijn. In onze ruwe berekeningen komen we tot een besparing op het huidige stelsel. Zeker indien we meenemen dat wij uitgaan van het vertrouwen in de mens, hoewel we onder ogen zien dat er een groep hangmatters uit de Staatsruif zullen blijven vreten. Dit is echter niets nieuws, in het huidige stelsel spreken we ook van een Granieten Bestand en daar worden al decennia vele honderden miljoenen stuk tegen geslagen zonder enig noemenswaardig resultaat. We zijn overigens wel voor een controlesysteem dat ervoor zorgt dat dit granieten bestand niet via allerlei slinkse nevenwerkzaamheden buiten de fiscus om zich een riant leven kan veroorloven. Dit is iets wat nu te vaak voorkomt tot terechte ergernis van velen. Nee, werken gaat weer lonen. De proeven met het basisinkomen tot dusverre hebben aangetoond dat het vertrouwen in de medemens ook gerechtvaardigd is, ondanks dat tegenstanders dat willen bagatelliseren door met de definities te gaan lopen klieren.

Bij dezen willen we een oproep doen om samen met ons het systeem Neg IB om te zetten in een dashboard dat te begrijpen is voor iedere Nederlander. Een dashboard waar we kunnen spelen met de kerncijfers. Paul, mocht je interesse hebben dan nodigen we je wederom graag uit om in samenwerking met econometristen van het Wetenschappelijk Bureau van de SP deze uitdaging in te vullen. Maar gezien de geringe kans hierop toch maar een algemene oproep. Welke universiteit met opleiding econometrie/welke econometrist voelt zich geroepen ons met beide benen op de grond te zetten? Wij gaan deze uitdaging graag aan!

Was getekend,

Svennusmax & Watapatja


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *