Oude wijn in oude zakken!

Afgelopen woensdag hebben we onze stem uitgebracht en daarmee de basis gelegd voor een nieuw kabinet. De regeringspartijen PvdA en VVD zijn fors afgestraft voor hun beleid van de afgelopen jaren. Met name de PvdA is met de neus op de feiten gedrukt en is ingestort als een kaartenhuis. De komende jaren zullen ze uit de as moeten herrijzen. En dit gaat lukken, immers de PvdA is een partij die diep geworteld zit in de lokale politiek. Landelijk zal er echter wel wat moeten veranderen. De grote schoonmaak kan beginnen en is inmiddels begonnen met het vertrek van Hans ‘slobbertrui’ Spekman. Zijn aankondiging dat hij in oktober, dus na het onverdiend zomerreces, zal aftreden is de bevestiging dat de partijtop totaal vervreemd is van de maatschappij. Niet alleen weten ze nog amper wat er speelt onder het volk, dit doen ze af als populisme. Daarmee geven ze ook nog eens het signaal af dat ze zich verheven voelen boven het normale volk. Dit regenteske gedrag dient verder afgestraft te worden. De partij zal bottom up weer opgebouwd moeten worden en het neoliberale gedachtegoed dat in de top is geslopen dient uitgebannen te worden. In het politieke landschap is namelijk behoefte aan een sterke PvdA op voorwaarde dat de partij terugkeert naar haar grondbeginselen.

De VVD mag ondertussen het voortouw nemen om een nieuw kabinet te vormen en heeft Edith ‘zorgsloopkogel’ Schippers naar voren geschoven als verkenner. Een grote uitdaging aangezien het politiek landschap volledig versnipperd is en er minimaal vier partijen nodig zijn om een nieuw kabinet te vormen. De mainstream media heeft ons inmiddels opgezadeld met de term ‘motorblok’, waarmee ze de combinatie VVD, CDA en D’66 bedoelen die de basis gaan vormen van het nieuwe landsbestuur. Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn om dit blok aan te vullen zal het mij niet verbazen als uiteindelijk de PvdA uit de hoge hoed komt, zodat minister Dijsselbloem zijn werk kan voortzetten. Ik verwacht in ieder geval niet dat GroenLinks onder aanvoering van Jesse ‘de nieuwe Jomanda’ Klaver deel zal nemen met hun idealistische luchtkastelen. Nee, de enige andere optie is de kleine christelijke partijen, maar die kun je beter achter de hand houden voor wat gedoogsteun. De PVV, PvdD, SP en 50Plus rekenen we niet bij het establishment en komen sowieso niet in aanmerking.

Na de vorming van Rutte III kunnen we ons opmaken voor enkele roerige jaren. De laatste resten van de sociale huurmarkt zullen worden gesloopt, de zorg nog verder geprivatiseerd en onze soevereiniteit wordt definitief overgedragen aan de EU. De arbeidsmarkt zullen we het maar helemaal niet over hebben, maar ik ben benieuwd wat de voertaal op de werkvloer de komende jaren gaat worden. En de minima, de snelst groeiende groep in Nederland door de verder stijgende vaste lasten, kunnen de borst nat maken. Rutte II heeft de kip al kaal geplukt, Rutte III rukt diezelfde kip nu de poten uit. Een selecte kleine groep zal onder deze dodelijke combinatie van privatisering, globalisering, individualisering en veramerikanisering wel de vruchten plukken. Maar dat gebeurt al decennia, dus niets nieuws onder de zon.

Rutte III zou ons kunnen verrassen door toch te gaan bouwen aan een nieuw, beter en eerlijker Nederland. Na het grondige sloopwerk van Rutte II is de basis gelegd. Het probleem is echter dat je een einddoel voor ogen moet hebben, als je gaat bouwen. En als Mark Rutte ergens een hekel aan heeft, dan is het aan visie. Nee, waar het Nederlandse volk wel inziet dat we voor grote maatschappelijke veranderingen staan, geeft de politiek niet thuis. Rutte III gaat niet het voortouw nemen voor een nieuw stelsel Sociale Zekerheid. Rutte III gaat het graaien in de Zorg niet stoppen. Rutte III zal de nadelige effecten van de flexibilisering op de arbeidsmarkt niet stoppen. Rutte III gaat geen woningen bouwen om de schaarste op te lossen. Rutte III gaat de Groningers niet compenseren voor het aardbevingsleed. Dat kan ook niet, want iedereen weet dat slopers geen bouwers zijn. Daar heb je andere mensen voor nodig.

En dat laatste ben ik me al op aan het voorbereiden. Ik zie Rutte III de rit niet uitzitten. Na alle lovende cijfers van de laatste maanden zal de landing op aarde namelijk niet zacht verlopen. De komende maanden blijkt de economische groei toch niet zo denderend te zijn als ons werd voorgespiegeld. Ook zal blijken dat een grote groep mensen, de Niet uitkeringsGerechtigden (Nuggers), hun reserves hebben verteerd en nu een beroep moeten doen op de Bijstand. Oh, en niet te vergeten, het UWV moet binnenkort nog enkele miljarden nabetalen. Een nabetaling die uiteraard nog niet begroot was en de geschiedenis in zal gaan als het WW-gat. De volgende strop die er aan zit te komen is Defensie. Willen we internationaal mee blijven doen, dan zal de begroting fors omhoog moeten. Ook worden we binnenkort getrakteerd op de interne puinhopen van de Belastingdienst. Ik voorzie een forse strop en de naam Wiebesgate zal de media gaan domineren tijdens het zomerreces van Rutte III en co.

Mocht het kabinet Teflon III de rit toch uitzitten, dan spreek ik hierbij wel de wens uit dat we de volgende keer echt iets te kiezen hebben. Ik hoop dat er een nieuwe beweging komt vanuit de bevolking die het establishment het lastig kan gaan maken. De gedachte leeft bij diverse mensen inclusief mijzelf. Want nog een keer naar de stembus om enkel de verhoudingen binnen de gevestigde orde wat te herschikken, zie ik niet meer zitten. dat doen we namelijk al vele decennia. Ik heb geen behoefte meer aan ‘Oude wijn in oude zakken!’

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

2 gedachten aan “Oude wijn in oude zakken!”

  1. En waarom zou je die partij opnieuw op moeten bouwen dan? Er is beter! laat de laatsten zich maar aanmelden bij de VVD, dan heeft Links Nederland er geen last meer van! Oprutten!

  2. Tijd voor liquid democracy. Einde aan de politiek. Leve de democratie.
    Dat is waar we aan gaan bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.