Wordt Asito het TSN 2.0?

Door de decentralisatie en de prijzen oorlog die onder aanvoering van TSN werd ingeleid ging de thuiszorgsector ten onder. Deze manier van doen hebben veel betaalde banen gekost. Daarnaast is de aangeboden zorg voor vele zorgbehoevenden achteruit gegaan. Over TSN is dan ook veel gezegd en geschreven, opmerkelijk blijft echter de manier waarop de grootaandeelhouder ADG Dienstengroep SE zich heeft willen verlossen van alle verantwoordelijkheid. De schade moest zoveel mogelijk bij de overheid, personeel en crediteuren komen te liggen zo lijkt het. In aanloop naar het faillissement speelde een procedure waarin TSN probeerde salarisverlagingen door te voeren. Het vreemde is dat de bewindvoerders deze procedure nog hebben voortgezet ook. Want eigenlijk is een organisatie als TSN gewoon een veredeld uitzendbureau. In opdracht van de gemeenten worden mensen ter beschikking gesteld om zorg te verlenen.

In de periode van de surseance van betaling heb ik zelf contact opgenomen met de curatoren. Ik heb ze gewezen op het feit dat er bij uitzenden sprake moet zijn van loonvolgend werken. Ik heb gevraagd waarom men de opdrachtgevers (gemeenten) niet gewoon aansprakelijk stelt voor de stelselmatige onderbetaling van het personeel. Of telt de Wet ketenaansprakelijkheid dan opeens niet. De gemeenten konden dan op hun beurt de Staat aansprakelijk stellen voor het gedrocht van de decentralisatie. Blijft natuurlijk de vraag waarom TSN willens en wetens offertes uitbracht waarmee men niet kostendekkend kon opereren. het antwoord kennen we uiteraard, de goedkoopste aanbieder wint en gemeenten hebben ook belang bij Social Return.

De ADG Dienstengroep zal er in elk geval veel van geleerd hebben mag ik aannemen. De belangrijkste andere dochters van ADG zijn Persoonality (het oude van der Noord Payrolling), Timing Uitzendbureau en Asito schoonmaakbedrijf. Voor dat laatste bedrijf maakt het Ministerie van SZW twee weken terug opeens reclame vanwege al hun inspanningen op het gebied van inclusie en participatie. In samenwerking met Permar worden mensen met een SW indicatie en afstand tot de arbeidsmarkt ingezet via Asito. Ronduit opmerkelijk omdat binnen SW bedrijven de schoonmaak en groenvoorziening divisies altijd rendabel waren. Het is pure afbraak van de SW bedrijven door de participatiewet, deze onzin. Of ook mensen worden ingezet vanuit de tegenprestatie of met andere vormen van behoud van uitkering werd in het bericht niet gemeld. Maar ons bereikte informatie dat dit ook aan de orde van de dag is bij Asito.

Op Valentijnsdag kwam FNV met dit bericht. Schoonmaakbazen hebben geen hart aldus FNV. Waar ADG een prijzenoorlog begon met TSN in de thuiszorgsector ten koste van het personeel en de staat doet men het nu vanuit Asito in samenwerking met het Ministerie van SZW. Want door gebruik te maken van alle mogelijkheden die de participatiewet biedt kan Asito in haar offertes scherp offreren. Ze winnen dan ook veel aanbestedingstrajecten. Wederom wordt de feitelijk werkgever niet gehouden om in elk geval loonvolgend aan te besteden. Deze prijzenoorlog waarin steeds meer werk voor minder geld gedaan moet worden in o.a. de schoonmaaksector, kent wederom vele verliezers. Ten eerste wordt er steeds slechter schoongemaakt wat ik bij scholen en zorginstellingen bij voorbaat onacceptabel vindt. Dat ambtenaren bij een Gemeentehuis in een teringzooi moeten werken boeit me daarentegen minder. Ook de welwillende schoonmaakbazen met het hart op de goede plaats moeten mee in deze prijzenstrijd waardoor ze de vakbonden over zich heen krijgen, hoewel de vakbonden al jaren zwijgend hebben toegekeken. Tot slot natuurlijk de voorheen regulier betaalde werknemers, deze zien met lede ogen aan dat hun werk nu onderdeel is van de verdringingmaatschappij.

Nogmaals doe ik een oproep aan de overheid om dergelijke aanbestedingen anders aan te pakken. Bruteer het CAO-loon als vertrek punt van de kostprijs per uur. Stel verplicht dat de CAO wordt gevolgd. Gun een opdracht op basis van de gehanteerde marge op de kostprijs van het loon door het “uitzendbureau”.

Het is nu een kwestie van tijd dat in de schoonmaaksector faillissementen gaan volgen. De eerlijke ondernemers werken met eigen personeel die in vaste dienst zijn. Deze kunnen niet mee in deze prijzenoorlog en zullen als eerste vallen. De halve taxibranche en thuiszorgsector gingen de schoonmaaksector voor. Verschrikkelijk deze “race to the bottom” onder aanvoering van Jetta Klijnsma en Lodewijk Asscher.

Auteur: AdjeW

UWV-er 2.0, zonder menselijke maat geen resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.