Alles in het belang van Nederland!

Werkon

Zo langzamerhand beginnen de verkiezingen te leven bij de Nederlander. Over een maandje mogen we naar de stembus voor de meest nutteloze verkiezingen ooit. Een prachtige periode voor bloggers en voer voor pittige discussies met vrienden, kennissen en collega’s en niet te vergeten op social media. De complottheorieën vliegen ons inmiddels om de oren. De grote vraag is of de PVV straks daadwerkelijk wordt buitengesloten of dat de kiezer een rad voor ogen is gedraaid door enkele heren en dames die in het belang van Nederland toch kiezen om het pluche te delen met Geert & co. Het scenario waar we al vaker ingetrapt zijn met als dieptepunt het kabinet Rutte II. In dit volledig gepolariseerde landschap zal het in ieder geval moeilijk worden een nieuw kabinet te formeren.

Het belang van Nederland, zoals al gememoreerd, staat echter centraal. Concreet betekent dit dat we geen Belgische toestanden willen waar de afgelopen jaren meer niet geregeerd is dan wel met dank aan een volledig onmogelijke formatie. En toch is dat het meest voor de hand liggende scenario dat ons te wachten staat. Recent heb ik op Batavirus daar een voorschot op genomen en mijn gedachten laten gaan over een nieuw verkiezingsstelsel dat meer recht zou doen aan het resultaat van de verkiezingen. Aan de hand van dat stelsel lijkt het me interessant om een kabinet te formeren. Een kabinet dat een leider krijgt uit de drie grootste partijen en waarbij een partij minimaal 5 kamerzetels dient te behalen, soort kiesdrempeltje dus, om een ministerspost te mogen invullen. En daar heb ik mijn gedachten over laten gaan en kom tot het volgende kabinet (uitgangspunt is de huidige indeling van de ministeries onder Rutte II).

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gezien het takenpakket van deze minister hebben we behoefte aan een stevige persoonlijkheid die de publieke sector durft te reorganiseren en de overheid weer in dienst stelt van de burger. Enig financieel inzicht strekt ook tot aanbeveling omdat deze minister mede-verantwoordelijk is voor een degelijk financieel beleid van de mede-overheden. Nieuw voor deze minister is de portefeuille maatschappelijke participatie en integratie.
Mijn voorkeur gaat uit naar Sybrand Buma van het CDA.

Minister van Buitenlandse Zaken
Een belangrijke post met als centraal punt de Europese agenda. We hebben behoefte aan een minister die ons niet blindelings uitlevert aan Europa, politieke EU, maar wel onze internationale belangen weet te behartigen, economische EU. We zoeken dus eigenlijk een paling in een emmer snot die in ieder geval de Engelse taal machtig is.
Mijn voorkeur gaat uit naar Pieter Omtzigt van het CDA.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wederom een ministerie waar de komende jaren de nodige uitdagingen wachten. Onze sociale zekerheid is helemaal vastgelopen en dient toekomstbestendig gemaakt te worden. De beste manier is om volledig vanaf scratch hier invulling aan te geven. Zelf ben ik voorstander van het invoeren van een basisinkomen, mijn keuze is dan ook daarop gebaseerd.
Mijn voorkeur gaat uit naar Tom van der Lee van GroenLinks.

Minister van Veiligheid en Justitie
Hiervoor zoeken we een persoonlijkheid die zich in wil zetten voor de invoering van een Constitutioneel Hof ter vervanging van de Eerste Kamer. Een tweede aandachtspunt is de reorganisatie van de politie en het OM. Centraal daarbij moet staan dat de burger weer vertrouwen in genoemde instanties krijgt. Een goed begin is om samen met de minister van Binnenlandse Zaken de witteboordencriminaliteit eindelijk eens aan te pakken.
Mijn voorkeur gaat uit naar Klaas Dijkhof van de VVD.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Hier hebben we behoefte aan een nuchtere persoonlijkheid die de beerput van het onderwijs door en door kent. De uitdagingen zijn om docenten weer les te laten geven, docent baas in eigen klas, (her)invoeren landelijke examens en middelbaar, hoger en academisch onderwijs weer af te stemmen op de markt.
Mijn voorkeur gaat uit naar Harm Beertema van de PVV.

Minister van Financiën
Een cruciale positie die voor verschillende uitdagingen staat. De overheidsfinanciën moeten verder op orde en de macht van de financiële sector moet aan banden gelegd. We zoeken dus een echte boekhouder, een krent die de hand op de knip houdt en prioriteiten kan stellen. Een financieel economische achtergrond strekt tot aanbeveling, hoewel dat volledig tegen de trend ingaat gezien de historische benoemingen. De belastingdienst staat ook voor enorme veranderingen, maar zal voornamelijk simpeler moeten. De invoering van een nieuw stelsel Sociale Zekerheid en de afschaffing van de geldrondpompmachine der toeslagen zal daarbij leading zijn.
Mijn voorkeur gaat uit naar Mark Harbers van de VVD.

Minister van Infrastructuur en Milieu
Gezien de jaarlijkse schade ten gevolge van files een persoonlijkheid gezocht met visie, die wel de milieubelangen weet af te wegen. Nieuw in de portefeuille wordt de energietransitie die niet los te zien is van milieu. Onder Rutte II hadden we een minister voor Wonen en Rijksdienst, een minister zonder portefeuille. Die onzin stoppen we mee, de taken worden weer toegevoegd aan dit ministerie waarbij de oude naam Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu in ere wordt hersteld.
Mijn voorkeur gaat uit naar Rik Grashoff van GroenLinks.

Minister van Economische Zaken
Het ministerie van ondernemen, vernieuwen en verduurzamen die de nobele taak krijgt om VNO-NCW in zijn hok te blaffen en de ruimte dient te bieden aan echte ondernemers. Het MKB en bijbehorende sterke middenklasse is normaliter namelijk de motor van een economie. Ook moet er een plan van aanpak komen om de kolonisatie van Groningen (gas) en Limburg (steenkool) recht te zetten. De grootste uitdaging ligt echter in de energietransitie, we kunnen niet blijven wegkijken en hebben grote behoefte aan een duidelijke visie die op basis van draagkracht ingezet dient te worden. Energie is onlosmakelijk met het milieu verbonden, ik verplaats deze dan ook naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Mijn voorkeur gaat uit naar Wouter Koolmees van D’66.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De grootste blunder van de laatste jaren is de privatisering van de gezondheidszorg geweest. Overgeleverd aan marktwerking, lees graaiers, kunnen we niet anders constateren dat onze zorg er niet beter op is geworden. Het terugdraaien van de privatisering staat dan ook hoog op de agenda. Aandachtspunt is om met name de enorme papierberg ontstaan vanuit paranoia terug te dringen. Uiteraard kunnen we niet zonder controlemechanismes, maar het is bizar dat de grootste fraudeurs dit sturen om klein grut te vangen.
Mijn voorkeur gaat uit naar Fleur Agema van de PVV.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Het meest overbodige ministerie ooit. Buitenlandse Handel brengen we onder bij Buitenlandse Zaken in eendrachtige samenwerking met Economische Zaken. Ontwikkelingssamenwerking gaat over naar Buitenlandse zaken.

Minister van Defensie
Wederom een ministerie dat opgeheven kan worden. Niet omdat we geen leger nodig hebben, maar omdat we behoefte hebben aan een betere samenwerking met alle overige veiligheidsdiensten. We brengen dit dus onder bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Minister van Algemene Zaken
Dit ministerie zal standaard worden geleid door de vice minister-president. Een erg voor de hand liggende keuze aangezien dit ministerie met name taken heeft die het functioneren van de minister-president ondersteunen. We zoeken dus een type die begrijpt wat het woord faciliteren inhoudt.
Mijn voorkeur gaat uit naar Geert Wilders van de PVV.

Minister-President
Zoals aangegeven in mijn eerdere column komen de Minister-President en de vice minister-president uit de 3 grootste partijen. Gezien de huidige peilingen zitten we dus opgescheept met het illustere trio Klaver, Rutte en Wilders. Klaver valt bij voorbaat af vanwege zijn gebrek aan ervaring. We zullen het moeten doen met het duo Wilders en Rutte. Mijn voorkeur is dan toch om Rutte minister-president te maken aangezien ik internationaal onherstelbare schade zie ontstaan met Wilders. Geert lijkt me wel de aangewezen persoonlijkheid om Rutte te faciliteren en scherp te houden.
Mijn voorkeur gaat uit naar Mark Rutte van de VVD.

Tot mijn verbazing een kabinet waar ik best mee kan leven. Een heftige uitspraak als u zich beseft dat ik de afgelopen decennia een grondige afkeer heb gekregen van de Haagse particratie en hun achterkamertjespolitiek. Uiteraard had ik nog liever gezien dat we zouden gaan stemmen per ministerie, maar dat systeem kennen we nog niet. Het staat de formateurs na 15 maart overigens vrij om te putten uit dit voorbeeld. En dit alles vanuit het motto; Alles in het belang van Nederland!

P.S.     Bovenstaand kabinet is samengesteld op basis van hun competenties en expertise. Er is dus geen voorkeursselectie toegepast op grond van geslacht, fysieke en/of geestelijke gesteldheid, huidskleur of religie.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Eén gedachte over “Alles in het belang van Nederland!”

  1. Als voorstander van een basisinkomen zou ik niet kiezen voor Tom van der Lee als Minister van SZW. Volgens het lijstje “GroenLinks Team voor basisinkomen” behoort hij niet tot de 14 GL-kandidaten (van de 40) die vóór een basisinkomen zijn. Van de bovenste 10 op de kieslijst zijn er slechts 3 voorstander: Linda Voortman (4), Liesbeth van Tongeren (6) en Bram van Ojik (10).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.