Staat aansprakelijk stellen inzake wet DBA?

Naar aanleiding van dit artikel uit het FD is recent nogmaals de Autoriteit Consument en Markten gevraagd in te grijpen in het kader van de wet DBA. Een eerder verzoek, over oneigenlijke marktwerking door de wet DBA treft u hier

Naast oneigenlijke marktwerking is hier sprake van broodroof met als doel zieltjes te winnen voor het beleid van de VVD en de PVDA. Want de huidige positieve berichten over dalende werkloosheid zijn namelijk een leugen waarvan de rekening bij kleine ondernemers komt te liggen. Inmiddels zijn meer dan 70.000 opdrachten beëindigd van zzp-ers die geen recht hebben op een uitkering en niet meetellen bij de werkloosheidcijfers. Aan de andere kant zijn er dus mensen vervangen en uit de bakken van het UWV en sociale diensten gehaald waardoor ogenschijnlijk de economie floreert en werkloosheid daalt.

Dit is geen onbewust, onbekwaam beleid, dit is het volk bewust voorliegen. In dat kader nemen kandidaat kamerlid Maarten Wienbelt en De Vrijzinnige Partij nu mede initiatief tot een rechtszaak tegen de WET DBA.

Aan het debat van donderdag 8 december jl. inzake de wet DBA hebben wij een zeer slecht gevoel over gehouden. De ontwikkelingen die gaan komen voor meer dan 350.000 zzp-ers baren ons grote zorgen. De grote opdrachtgevers hebben angst om ze nog in te huren en de opdrachten van zzp-ers worden nog steeds massaal beëindigd. Op Batavirus is daar al meerdere malen aandacht aan gegeven.

Deze mensen hebben geen sociaal vangnet of recht op wachtgeld. Deze mensen worden niet uitkeringsgerechtigd. Met het terzijde leggen van de motie van fractie Klein inzake het Europees grondrecht artikel 16 door de heer Asscher is voor ons een grens bereikt. Dit artikel ziet toe op vrijheid van ondernemerschap. Het lijkt ons toch een normaal verzoek Nederlandse wetgeving te toetsen aan grondrechten al dan niet Europees overeengekomen.

Omdat in onze beleving deze wet onzorgvuldig tot stand is gekomen, de schade onevenredig groot is en bij kleine ondernemers komt liggen, zijn wij mede initiatiefnemer van een rechtszaak tegen deze wet. Als het aan ons ligt beroepen wij ons op onze vrijheid van ondernemerschap conform Artikel 16 uit het Europees grondrecht. Wij begrijpen dat Nederlandse rechters daar wel aan moeten en kunnen toetsen. Dit in tegenstelling tot onze grondwet, de wetgever wordt namelijk geacht haar wetgeving daaraan getoetst te hebben.

De Vrijzinnige Partij heeft voor de goede orde derhalve ook in haar programma opgenomen voor invoering van een constitutioneel hof te zijn. Mede initiatiefnemer van deze zaak Maarten Wienbelt is overigens kandidaat kamerlid namens de Vrijzinnige Partij. Hij waarschuwt al wat langer voor deze wet.

Wilt u als zzp-er zelf bepalen waar en hoe u werkt? Bent of dreigt u slachtoffer te worden van de wet DBA? Dan kunt u ons ondersteunen in deze zaak. Wij zijn namelijk op zoek naar gedupeerden namens wie wij desnoods geanonimiseerd kunnen procederen. Het enige wat u hoeft te doen is kort uiteen te zetten hoe u getroffen wordt in uw portemonnee door deze wet. Stuur uw ervaring per email naar jijteltmee@vrijzinnigepartij.nl

Dit artikel is geplaatst door de redactie van Batavirus op verzoek en  in overleg met kandidaat Tweede Kamerlid namens de Vrijzinnige Partij Maarten Wienbelt. Batavirus heeft hiertoe besloten aangezien zij al geruime tijd publiceert over de wantoestanden op de arbeidsmarkt.

Auteur: De Redactie

De Redactie van Batavirus plaatst huishoudelijke mededelingen, ingezonden stukken, algemene informatie en baanbrekende ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.