Meer ondernemers in de bijstand

Bovenstaande kop heb ik overgenomen uit ‘De krant van wakker Nederland’. Met deze kop bewijst de Telegraaf dat ze schrijven voor een wakker publiek, maar dat hun redactie daar niet aan hoeft te voldoen. Het is namelijk best een opgave om 3 fouten in één kop van vijf woorden te verwerken, maar we weten dat fout zijn in de genen zit van de Telegraaf en het is dus gelukt. Laten we dat eens nader ontleden. Het begint met het woordje meer. Het is namelijk pertinent onjuist dat er meer ondernemers in de bijstand komen. Ondernemers komen namelijk niet in de bijstand, integendeel om in aanmerking te komen dient iedere aanvrager zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Er had dus moeten staan ‘Geen ondernemers in de bijstand’. We zijn er echter nog niet. De tweede fout is namelijk het woord ondernemer. Onze wetgever, lees de belastingdienst c.q. blauwe maffia, onderscheidt namelijk maar 2 soorten, namelijk u bent of een natuurlijk persoon of bent zelfstandige. Nou past het wel bij een populistische krant om ondernemer te verwarren met zelfstandige aangezien dat in het maatschappelijk verkeer veel voorkomt. Echter, een redacteur van De Financiële Telegraaf had ik graag betrapt op enige kennis van zaken. Inmiddels hebben we de kop aangepast, nu staat hij volledig juist, namelijk ‘Geen zelfstandigen in de bijstand’.

Nou zult u zeggen, er staan dus maar 2 fouten in de kop. Ja en nee. De derde fout is namelijk de verwijzing naar de bijstand. Zelfstandigen kennen namelijk een eigen regeling, namelijk de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf), gooit er nog een schepje bovenop om de verwarring compleet te maken. Han richt zich ineens tot de ZZP-er, hij weet te melden dat niet alle ZZP-ers profiteren van de economische opleving en dat wisten we bij Batavirus allang. Weer zo’n spraakverwarring, de ZZP-er is namelijk een zelfstandige zonder personeel, maar geloof me iedere zelfstandige met personeel kan ook een beroep doen op de Bbz. Schokkend is overigens het percentage van 60% dat voldoet aan de norm voor bijstand of Bbz, het geeft aan waar de nieuwe armoede in ras tempo toeslaat. Voldoen aan de norm is echter niet genoeg. Zelfstandigen die een aanvraag Bbz doen gaan namelijk eerst door de molen van het IMK. Loonstrookverslaafden van het IMK stellen een haalbaarheidsonderzoek in en adviseren de gemeente of u in aanmerking komt voor een krediet. U snapt het al, vrijwel niemand komt in aanmerking. Als uw onderneming levensvatbaar was, had u immers niet hoeven aan te kloppen bij uw gemeente. Het CBS vermeld overigens geen uitgesplitste cijfers van de Bbz, het valt dus niet te achterhalen hoeveel zelfstandigen totaal gebruik maken van deze regeling. Alkmaar geeft wel een beetje inzicht. Als zelfstandige moet je ook geen Bbz willen overigens, het is namelijk een krediet die je uiteindelijk terug mag betalen. Lukt dat niet, dan krijg je kwijtschelding, maar dan zit je meestal al in de schuldhulpverlening net als de meeste ex-zelfstandigen die via de lange weg niet-uitkerings-gerechtigd alles zijn kwijtgeraakt.

Kortom, beste redacteur van de Telegraaf, kom eens achter uw bureau vandaan en ga een stap verder dan klakkeloos weergeven wat u aangereikt wordt. Bewijs dat u op de school voor de journalistiek Windesheim uw diploma niet hebt gekregen voor uw trouwe aanwezigheid, maar dat u tot een van de zeldzame journalistieke talenten behoort die het in zich heeft om ooit onderzoeksjournalist te worden. En dat begint dus met kennis van zaken. Kijk verder dan uw neus lang is, zet uw VVD-bril eens af, jat schaamteloos her en der wat info van Batavirus, en laat in een paginagroot artikel zien hoe de situatie onder de kleine zelfstandigen werkelijk is.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.