Briefje aan de NTR, over het Sinterklaasjournaal

Geachte heren Römer en Kuyl, beste Peter en Carel,

In navolging van het briefje aan Erik van Muiswinkel voel ik mij geroepen om te reageren op uw reactie op de brief van de zelfbenoemde 120 ‘Bekende Nederlanders’ in het NRC handelsblad van vandaag de 30e mei, een datum waarop we normaal gesproken niet geconfronteerd wensen te worden met een kinderfeestje uit december.

Uw onenigheid met Erik van Muiswinkel hoeft wat mij betreft niet in de schijnwerpers uitgevochten te worden. Wat mij wel aangaat is de invulling van het Sinterklaasfeest, een wezenlijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het Nederlandse volk heeft u het mandaat gegeven om middels het Sinterklaasjournaal verslag te doen van dit festijn. U hebt het naar een hoger niveau getild door prachtige verhaallijnen te bedenken en deze te verwerken ter leringh ende vermaeck van alle trouwe kijkers van het Sinterklaasjournaal. En daar wringt nou precies het schoentje. Waar haalt u in vredesnaam de arrogantie vandaan om uzelf op te werpen als de dictator die nu gaat bepalen hoe het Sinterklaasfeest gevierd dient te worden zonder het Nederlandse volk te raadplegen.

Uiteraard zult u nu zeggen dat de racismekaart is getrokken door de Anti-zwartepietenbrigade, inmiddels vertegenwoordigd door ex-hoofdpiet Van Muiswinkel. U gaat even voorbij aan het feit dat deze hele brigade een dusdanig klein aantal lieden telt, evenals de extreme Prozwartepietenbrigade trouwens, die absoluut geen representatief deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen. Vanuit uw stuitende arrogantie hebt u partij gekozen voor Van Muiswinkel en co en sluit u het Nederlandse volk uit.

Kom tot bezinning. Ook voor u geldt dat we graag meepraten over eventuele veranderingen in ons traditionele Sinterklaasfeest. Uw voorstellen daartoe kunt u indienen conform de daarvoor geldende procedure, zie de NEN0512. Mocht u onverhoopt menen dat deze democratische weg niet voor u geldt, zullen we ons genoodzaakt zien om het mandaat ‘verslag van het Sinterklaasfeest middels een Sinterklaasjournaal’ in te trekken. Uiteraard zult u begrijpen dat dan ook de bijdrage aan de NTR omlaag zal gaan, het gaat hier immers om gelabelde publieke gelden, ook wel bekend als ons belastinggeld.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *